Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN


KİTAPLAR Uygulamalı İstatistik Bölüm Adı: ,YILDIZ NECATİ,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Nobel yayın dağıtım, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2006 Ders Kitabı Tümü İstatistiğe Giriş Uygulamalı Temel Bilgiler ve Cevaplı Sorular Bölüm Adı: ,YILDIZ NECATİ,AKBULUT ÖMER,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Aktif, Editör: , Basım Sayısı: 10, Sayfa Sayısı: 326, ISBN: 975-675502-04, Bölüm Sayfaları: - 2006 Ders Kitabı Tümü Excel Uygulamalı Kalite Kontrol Bölüm Adı: ,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Yargı, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 375, ISBN: 975-8380-77-x, Bölüm Sayfaları: - 2003 SAS a Giriş Bölüm Adı: ,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Gazi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 136, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2000 Uygulamalı istatistik Bölüm Adı: ,YILDIZ NECATİ,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 4, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1994 Ders Kitabı Tümü Araştırma ve Deneme Metodları Bölüm Adı: ,YILDIZ NECATİ,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1994 Ders Kitabı Tümü Araştırma ve Deneme Metodları (Problemler ve Çözümleri). Bölüm Adı: ,YILDIZ NECATİ,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 1992 Ders Kitabı Tümü
MAKALELER 1 - Yozgat İl Merkezinde Yumurta ve Tavuk eti Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörler ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - AHP-MOORA YÖNTEMİNE DAYALI MUHASEBE PAKET PROGRAMISEÇİMİ UYGULAMASI1 BİRCAN HÜDAVERDİ,DEMİR MEHMET,GÜNEL YILMAZ, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: OAJI Özgün Makale 3 - TR72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Medyanın Etkisi ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Ind Özgün Makale 4 - Yozgat İl Merkezinde Yumurta ve Tavuk eti Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörler ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),,Directory indexing of international research journals (CiteFactor),,Directory of Research Journals Indexing (DRJI),,Scientific Indexing Services (SIS),,Advanced Science Index (ASI),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),TR Dizin Özgün Makale 5 - İşletmelerin Mali Başarısızlık Tahminlemesi İçin Model Önerisi: Bist'te Faaliyette Bulunan İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,ARSLAN ÖZNUR,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - TR72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Medyanın Etkisi ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 7 - Yüz Tanıma Uygulamalarında Özyüzler ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması Kekül Hakan,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN HALİL, Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ Özgün Makale 8 - OPTIMAL RANGE OF BIOGAS, VERMICOMPOST, COMPOSTFACILITIES BY MOORE AND COPRESS METHODS TO BE INSTALLEDIN SİVAS ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN, Yayın Yeri: International Refereed Academic Social Sciences Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 9 - Arslan Koçkaya Figen,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: OAJI Özgün Makale 10 - BİR KİMYA FİRMASI HEDEFLERİNİN BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KİM WHANG YAKLAŞIMI SEL AHMET,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - DAHA ÖNCE GELİŞTİRİLMİŞ LİKERT TİPİ BİR ÖLÇEK İLE TİP-1 VE TİP-2 BULANIK LİKERT ÖLÇEĞİNİN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMAS BİYAN MESUT,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: International Journal of Economic and Administrative Studie, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - Optimally Rating of Biogas, Compost, Vermicompost Facilities to be Installed in Yozgat Province with ARAS and COPRAS Methods ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 13 - YOZGAT İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOST TESİSLERİNİN MOORA YÖNTEMİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index CopernicusGoogle Scholar ASOS IndexEurasian Scientific Journal IndexRootindexingJIFACTORResearchBib Özgün Makale 14 - Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Sunulan Derslere Yönelik Bakış Açısı BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,ERSOY MUSTAFA, Yayın Yeri: Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index CopernicusGoogle ScholarASOS IndexEurasian Scientific Journal IndexRootindexingJIFACTORResearchBib Özgün Makale 15 - Aras ve Copras Yöntemleriyle Yozgat İlinde Kurulabilecek Biyogaz, Kompost, Vermikompost Tesislerinin Optimallik Sıralaması ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Ind Özgün Makale 16 - Alternatif Sayısının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Sonuçlarına Etkisi ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS, EBSCO Özgün Makale 17 - OPTIMAL RANGE OF BIOGAS, VERMICOMPOST, COMPOST FACILITIES BY MOORE AND COPRESS METHODS TO BE INSTALLED IN SİVAS ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN, Yayın Yeri: International Refereed Academic Social Sciences Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: cROSSrEF, DRJI, SIS Özgün Makale 18 - Analysis of growth curves of Guinea fowl (Numida meleagris) fed diets containing dry oregano (Origanum vulgare L.) in an organic system ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,CANİKLİ ALİ,DUMAN MUSTAFA,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Ciencia e investigación agraria, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 19 - Analysis of growth curves of Guinea fowl (Numida meleagris) fed diets containing dry oregano (Origanum vulgare L.) in an organic system ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,Canikli Ali,DUMAN MUSTAFA,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Ciencia e Investigacion Agraria, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 20 - Sexual myths scale (SMS): Development, validity and reliability in Turkey EROĞLU KAFİYE,GÖLBAŞI ZEHRA,EVCİLİ FUNDA,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Sexuality and Disability, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 21 - Tekstil Firmalarında Finansal Performansın Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Ağırlıklandırılmış Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN ÖZNUR, Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 22 - TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN EBUZER, Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 23 - Türk Bankacılık Sisteminde Toplam Faktör Verimliliği Üzerine Ampirik Bir İnceleme BİRCAN HÜDAVERDİ,arslan Abuzer, Yayın Yeri: Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim, ASOS Özgün Makale 24 - Sivas Kent Merkezinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi ve Tüketime Etki Eden Faktörler BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Ind Özgün Makale 25 - İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması BİRCAN HÜDAVERDİ,BARDAKÇI SAİT, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Index Özgün Makale 26 - ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN LOGİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ BİRCAN HÜDAVERDİ,ZORLUTUNA ŞEBNEM, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 27 - Ticari Etlik Piliçlerde Büyüme Eğrilerinin Doğrusal Olmayan Modeller Kullanılarak Karşılaştırılması ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,YILDIRIM ARDA,KILIÇ FİRDEVS, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Directory indexing of international research journals (CiteFactor),,Directory of Research Journals Indexing (DRJI),,Scientific Indexing Services (SIS),,Advanced Science Index (ASI),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos) Özgün Makale 28 - VERİ MADENCİLİĞİNDE KÜMELEME ANALİZİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ÇAM SELİM, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 29 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması Sivas İli Uygulaması BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 30 - Bulanık Hedef Programlama ile Ürün Hedef Optimizasyonu: Yang, Ignizio ve Kim Modeli ÖZKAN MUSTAFA,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Istanbul University Journal of the School of Busines, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 31 - Oturuş Şeklinin Vücut Sağlığı ve Okuma Hızı Üzerindeki Etkisinin Hotelling T2 Yöntemi ile İncelenmesi BİRCAN HÜDAVERDİ,BİYAN MESUT, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: dergipark Özgün Makale 32 - Sexual Myths Scale SMS Development Validity and Reliability in Turkey GÖLBAŞI ZEHRA,EVCİLİ FUNDA,EROĞLU KAFİYE,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Sexuality and Disability, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 33 - Suşehri Küçük Sanayi Sitesinde Faaliyette Bulunan Firmaların VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi ÖZKAN MUSTAFA,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 34 - Örgütsel Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma Ay Ferda Alper,Alper Ayşegül,BİRCAN HÜDAVERDİ,ÖNCÜL MEHMET SADIK, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 35 - LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ÖĞREMENLERİN MESLEKİTÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ÖZKAN MUSTAFA,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: ODÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale 36 - Altı Sigma ve Firmaların Altı Sigmaya Bakış Açısı Sivas Kayseri İli Örneği BİRCAN HÜDAVERDİ,KÖSE MEHMET SAİD, Yayın Yeri: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 37 - Etik Liderlik Ölçeği nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Anatalya Örneği TUNA MUHARREM,BİRCAN HÜDAVERDİ,YEŞİLTAŞ MURAT, Yayın Yeri: Atatürk üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 38 - Veri zarflama analizi ile Sivas ili merkez sağlık ocaklarının etkinliğinin ölçülmesi BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 39 - SABANCIOĞULLARI SELMA,DOĞAN SELMA,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 40 - Prevalence of common and atypical melanocytic nevi in Turkish children AKYOL MELİH,GAFFAR ATLİ ABUZER,ÖZÇELİK SEDAT,ALTIOĞLU ÇİĞ FİLİZ,ÇINAR ZİYNET,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 41 - SİVAS İLİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE HAVA KALİTESİ MODELİNİN OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK AHMET GÜRKAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ZONTUL METİN,KAYNAR OĞUZ, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 42 - BABACAN ADEM,KARTAL MAHMUT,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 43 - Sivas İlindeki Hastanelerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Verimlilik Analizi BİRCAN HÜDAVERDİ,İSKENDER ABDURRAHMAN,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 44 - BİRCAN HÜDAVERDİ,ZONTUL METİN,YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 45 - Veri zarflama analizi ile OECD ülkelerinin telekomünikasyon sektörlerinin etkinliğinin ölçülmesi KAYNAR OĞUZ,ZONTUL METİN,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 46 - İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BİRCAN HÜDAVERDİ,İSKENDER GÜLSEREN, Yayın Yeri: C.U. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 47 - Lojistik Regresyon Analizi Tıp Verileri Üzerine Bir Uygulama BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, ASOS Özgün Makale 48 - Lojistik regresyon analizinin incelenmesi ve diş hekimliğinde bir uygulaması COŞKUN CENK SİBEL,KARTAL MAHMUT,ÇOŞKUN AKIN,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 49 - Sağlık sektöründe verimlilik ve kalite sistemi: Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi örneği BİRCAN HÜDAVERDİ,BAYCAN SERAP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosual Bilimler Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 50 - Kİ KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUKTESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLENVERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,KARAGÖZ YALÇIN,KASAPOĞLU YAKUP, Yayın Yeri: C.U. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 51 - Box Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama BİRCAN HÜDAVERDİ,KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, Asos Özgün Makale 52 - TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME BİRCAN HÜDAVERDİ,GEDİK HASAN, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - KAYSERİ İLİNİN HAYVANSAL KAYNAKLI KOMPOST POTANSİYELİ VE OPTİMUM TESİS KONUMLARI ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI HAKEMLİ AVRASYA ZİRVESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - KAYSERİ İLİNİN HAYVANSAL KAYNAKLI KOMPOST POTANSİYELİ VE OPTİMUMTESİS KONUMLARI ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: 1. AVRASYA ULUSLARARASI UYGULAMALIBİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - TR72 BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRÜN TÜKETİM DESENİ VE DEĞERİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI HAKEMLİ AVRASYA ZİRVESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - FARKLI NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİ SONUÇLARINA ETKİSİ ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI HAKEMLİ AVRASYA ZİRVESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - YOZGAT İLİNİN HAYVANSAL KAYNAKLI KOMPOST POTANSİYELİ VE K-MEANS KÜMELEME İLE OPTİMUM TESİS KONUMUNUNBELİRLENMESİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (09.11.2018-11.11.2018), Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,ERSOY MUSTAFA (27.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: ASEAD IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9623-76-6 7 - YOZGAT İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOSTTESİSLERİNİN MOORA YÖNTEMİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (27.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: ASEAD IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9623-76-6 8 - MOORA VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI ARSLAN RAHİM,ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - YOZGAT İLİNİN HAYVANSAL ATIK BIYOGAZ POTANSIYELİNİN BELİRLENMESİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: 10th International Animal Science Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Determination of Animal Waste Biogas Potential and Most Suitable Facility Centers in Kayseri Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: 10th International Animal Science Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOST TESİSLERİNİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE OPTİMALLİKSIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (09.11.2018-11.10.2018), Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: ISBN 978-605-7510-76-1 13 - The Factors Affecting on Poultry Products Consumption in Kayseri Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,YILDIRIM ARDA (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,YILDIRIM ARDA (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Consumers Knowledge on the Organic Poultry Products in TR72Region (Kayseri, Sivas and Yozgat) BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,TÜRKOĞLU MESUT (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: I. International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Effect of Management System on Meat Quality in Broiler Production ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,YILDIRIM ARDA,Kılıç Firdes (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: I. International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - The Factors Affecting on Egg and Poultry Meat Consumption inYozgat Province BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,TÜRKOĞLU MESUT (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: I.International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - AHP-MOORA YÖNTEMİNE DAYALI MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİMİ: SİVAS İLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA BİRCAN HÜDAVERDİ,DEMİR MEHMET,GÜNEL YILMAZ (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu Alanya Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Determination of Blood Flour Production Potential and the Most Suitable Facility Center in Tr72 Region (Kayseri, Sivas and Yozgat) ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - Determination of Animal Waste Compost Potential and Most Suitable Facility Centers in Sivas Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - Determination of Animal Waste Biogas Potential and Most Suitable Facility Centers in Sivas Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - Bireylerin Tüketim Alışkanlıklarında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Sivas İli Örneği YEMEZ İBRAHİM,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,BİRCAN HÜDAVERDİ (06.04.2018-08.04.2018), Yayın Yeri: Al Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongrsi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-67-6 23 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi:Sivas Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Örneği BİRCAN HÜDAVERDİ,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,YEMEZ İBRAHİM (06.04.2018-08.04.2018), Yayın Yeri: Al Farabi 2. Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-67-6 24 - GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE ARAS YÖNTEMİYLE KAYSERİ İLİNDE KURULMASI PLANLANAN VERMİKOMPOST TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (02.03.2018-03.03.2018), Yayın Yeri: 1 S T INTERNATIONAL CONGRESS ONSTATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - MOORA VE COPRAS YÖNTEMİYLE SİVAS İLİNDE KURULMASI PLANLANAN BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (02.03.2018-03.03.2018), Yayın Yeri: 1 S T INTERNATIONAL CONGRESS ONSTATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - BÖLGESELFARKLILIKLARVEAİLEGELİRDURUMUNUNTAVUKETİTÜKETİMTERCİHLERİÜZERİNEETKİSİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - BÖLGESELFARKLILIKLARVEAİLEGELİRDURUMUNUNYUMURTATÜKETİMTERCİHLERİÜZERİNEETKİSİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 28 - Bir Kimya Firması Hedeflerinin Bulanık Hedef Programlama İleDeğerlendirilmesinde Kim Whang Yaklaşımı SEL AHMET,BİRCAN HÜDAVERDİ (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 29 - Tip-1 ve Tip-2 Bulanık Likert Ölçeğinin Geliştirilerek Klasik LikertSonuçları İle Karşılaştırılması BİYAN MESUT,BİRCAN HÜDAVERDİ (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 30 - Tavukçuluk ÜrünleriPazarlama Kanalları Üzerine Bölgesel Farklılığın ve Aile Gelir Düzeyinin Etkileri ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (23.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 31 - TR72 Bölgesinde (Kayseri,Sivas ve Yozgat) İşlenmiş Tavuk Eti Tüketimi Üzerine Etkili Olan Faktörler ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (23.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 32 - Tarımsal Mekanizsayonda Marka Algısı:Sivas Örneği BİRCAN HÜDAVERDİ,Arslan Koçkaya Figen (21.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararsı İpekyolu Akademik çalışmalar Seöpozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 33 - Tip 1 ve Tip 2 Bulanık mantık tabanlı Çalışan Web tabanlı Likert Veri Toplama Yöntemi BİYAN MESUT,BİRCAN HÜDAVERDİ (06.09.2017-11.09.2017), Yayın Yeri: 8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 34 - AHS İle Ağırlıklandırılmış MOORA ve VIKOR Yöntemiyle Araç Seçimi Rent a Car Firması Uygulaması BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM,ELEROĞLU HASAN (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 35 - Medyadaki Olumsuz Haberlerin TR72 Bölgesinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Etkisi ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 36 - Tüketicilerin Kayseri, Sivas ve Yozgat İllerinde Organik Tavukçuluk Ürünleri Tüketim Tercihleri Üzerine Bir Araştırma ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 37 - Hizmet Sektöründe İlişki Pazarlaması, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati: Katılım Bankalarında Bir Uygulama BİRCAN HÜDAVERDİ,KAYA MÜGE,YEMEZ İBRAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 38 - Bankaların Etkinliklerinin Malmquıst Toplam Faktör Verimliliği İndeksi İle Değerlendirilmesi BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN EBUZER,ARSLAN RAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: ICPES- 2017 Bosnai and Harzegoniva Uluslararası Özet bildiri ISBN: 39 - KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,ARSLAN ÖZNUR,BİRCAN HÜDAVERDİ (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: ICPES- 2017 Bosnai and Harzegovina Uluslararası Özet bildiri ISBN: 40 - Tekstil Alanımda Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarını Analitik Hiyararşi Prosesi ile Ağırlıklandırılmış Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN ÖZNUR (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: ICPES - 2017 Bosnai and Herzegovina Uluslararası Özet bildiri ISBN: 41 - TR72 Bölgesinde (Kayseri,Sivas ve Yozgat) Aile Giderlerinin Analizi ve Gıda Harcamalarında TavukçulukÜrünlerinin Yeri BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (23.09.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 42 - YEMEZ İBRAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,BARDAKÇI SAİT (24.03.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN:
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2019 Bulanık Girdi Çıktı Analizi ile Doğrusal ve Hedef Programlama: TÜRKİYE Örneği AHMET SEL Doktora 2018 Çok kriterli karar verme yöntemlerinin karşılaştırılması ve bütünleştirilmesi: OECD verileri üzerine bir uygulama RAHİM ARSLAN Doktora 2018 Sosyal bilimler alanında kullanılmak üzere tip-1 ve tip-2 bulanık mantığın likert ölçeğe uyarlanarak web tabanlı çalışan yeni bir sistem gerçekleştirilmesi MESUT BIYAN Doktora 2018 Yerli tarım makinalarında markalaşma ve satın alma davranışları üzerine bir çalışma: Türkiye örneği FİGEN ARSLAN KOÇKAYA Doktora 2016 Veri madenciliğinde kullanılan kestirim yöntemlerinin performanslarının karşılaştırlması ESRA GÜLTÜRK Doktora 2014 Bulanık hedef programlama ve bir işletme üzerinde uygulama MUSTAFA ÖZKAN Doktora 2011 Türkiye'ye gelen turist sayısı tahmininde zaman serileri analizi ve yapay sinir ağları yöntemlerinin karşılaştırılması ŞEBNEM ZORLUTUNA Yüksek Lisans 2019 Üniversite öğrencilerinin yurtları tercih etme nedenlerinin lojistik regresyon ile belirlenmesi analizi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi örneği NURŞEN YÜKSEL Yüksek Lisans 2017 Yüz tanıma uygulamalarında özyüzler ve yapay sinir ağlarının karşılaştırılması HAKAN KEKÜL Yüksek Lisans 2016 Determination of factors affecting job satisfaction and organizational commitment with logistic regression: An aplication in Sivas Cumhuriyet Unıversity ABDULKERİM GÜLER Yüksek Lisans 2014 Veri madenciliğinde kümeleme analizi ve sağlık sektöründe bir uygulaması SELİM ÇAM Yüksek Lisans 2014 Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi: Sivas ilindeki teknomarketlerde bir uygulama AHMET TURAN TALU Yüksek Lisans 2014 Reklam ve doğrudan pazarlamanın destinasyon tercihine etkisi Sivas ilinde bir uygulama ÖNDER KÜRŞAT SARITEPE Yüksek Lisans 2014 Ortaöğretim öğrencilerinin akıllı tahta kullanımına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi, güvenirlik ve geçerlik çalışması: Sivas ili uygulaması RAHİM ARSLAN Yüksek Lisans 2014 Hizmet sektöründe ilişki pazarlaması, müşteri memnuniyeti ve sadakati (Katılım bankalarında bir uygulama) MÜGE KAYA Yüksek Lisans 2014 Bankacılık sektöründe müşteri memnuniyeti ve sadakati arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi: Sivas ili örneği SERCAN CENGİZ Yüksek Lisans 2013 Süpermarket sektöründe hizmet kalitesinin tüketici memnuniyeti üzerine etkisi: Sivas ilinde bir uygulama HAKAN ARSLAN Yüksek Lisans 2013 İlköğretim öğrencilerine yönelik sınıf içi etkinlik ölçeği geliştirilmesi, güvenirlik ve geçerlilik çalışması: Sivas ili uygulaması SAİT BARDAKÇI Yüksek Lisans 2013 Bankaların etkinliklerinin Malmquist toplam faktör verimliliği indeksi ile değerlendirilmesi EBUZER ARSLAN Yüksek Lisans 2012 Altı sigma ve işletmelerin Altı Sigma'dan kaçınma sebepleri SARA TİRKEŞ ÖZTÜRK Yüksek Lisans 2011 Öğretmenlerin iş tatminine etki eden faktörlerin lojistik regresyonla belirlenmesi ve Sivas ili merkezindeki Milli Eğitim okullarında bir uygulama GÖKHAN EĞİLMEZ Yüksek Lisans 2011 Altı Sigma metodolojisinin mobilya sektörüne uygulanması ve örnek bir çalışma TUĞBA TÜLEGEN Yüksek Lisans 2010 Üniversite hastanelerinin 2008 yılı verimlilik ve etkinlik analizi METİN GÜNAY Yüksek Lisans 2009 Altı sigma ve firmaların altı sigma'ya bakış açısı: Sivas ve Kayseri ili örneği MEHMET SAİD KÖSE Yüksek Lisans 2008 Şebeke analizi ile proje yönetimi EMRE HAYRİ BARAZ Yüksek Lisans 2007 Altı sigma yaklaşımı ve bir sanayi işletmesinde uygulama ZÜLKÜF AYRANGÖL Yüksek Lisans 2006 Kriz yönetimi ve rekabet stratejileri:Türk Hava yollarında bir uygulama MEHMET ATEŞ Yüksek Lisans 2006 Yapay sinir ağları ve bir uygulama NİHAL DUMAN Yüksek Lisans 2005 Veri zarflama analizi yöntemiyle görece verimlilik analizi ile Sivas İzzettin Keykavus Hastanesi, Sivas SSK Hastanesi ve C.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi üzerinde bir uygulama ABDURRAHMAN İSKENDER Yüksek Lisans 2004 Kesikli olasılık dağılımları için tesadüfi sayı üretimi ALİ SAİD KABAKCI Yüksek Lisans 2003 Hastanelerde verimlilik ve kalite sistemi Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi örneği SERAP BAYCAN KAMÇI Yüksek Lisans 2003 İstatiksel proses kontrol teknikleri ve Sivas Dikimevi'nde bir uygulama HASAN GEDİK Yüksek Lisans 2003 İstatistiksel proses kontrol teknikleri ve Gencerpor Styropor fabrikasında bir uygulama ŞAHİN ÖZDEMİR Yüksek Lisans 2001 Lojistik regresyon analizinin incelenmesi ve bir uygulama DİNÇER ATASOY Yüksek Lisans 1998 Çoklu linear regresyon analizi ve 1975-1996 yılları için Türkiye tahıl ürünleri üretimi üzerine bir uygulama SELAHATTİN YAVUZ Yüksek Lisans 1998 İşletim sistemleri, açık sistemler (OSI) ve bir uygulama (LINUX) ZEHRA ALAKOÇ Yüksek Lisans 1998 ISO 9002 kalite güvence sistemi ve Sivas Dikimevi'nde bir uygulama FATİH AKCAN