Araştırma Görevlisi FERHAN DEMİRKOPARAN


MAKALELER 1 - KAYNAR OĞUZ,ÖZEKİCİOĞLU HALİL,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Yönetim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI KAYNAR OĞUZ,IŞIK YUNUS EMRE,GÖRMEZ YASİN,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 3 - Genetik Algoritma İle Eğitilmiş Destek Vektör Regresyon Kullanılarak Türkiye nin Elektirik Tüketim Tahmini KAYNAR OĞUZ,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: İktİsat Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - Forecasting of natural gas consumption with neural network and neuro fuzzy system Kaynar Oğuz, Yılmaz Işık, Demirkoparan Ferhan, Yayın Yeri: Education Science and Technology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 5 - Financial crisis impact on SMEs and SMEs strategies during economic crises a case of Sivas province NOYAN YALMAN İLKAY,DEMİRKOPARAN FERHAN,ARAS OZAN, Yayın Yeri: Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - Yapay sinir ağları ile doğalgaz tüketim tahmini Kaynar Oğuz, Taştan Serkan, Demirkoparan Ferhan, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - SOM Destekli RBF Yapay Sinir Ağları ile Ankara İlinin Doğalgaz Tüketim Tahmini Kaynar Oğuz, Zontul Metin, Demirkoparan Ferhan, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Ham petrol fiyatlarının yapay sinir ağları ile tahmini Kaynar Oğuz, Taştan Serkan, Demirkoparan Ferhan, Yayın Yeri: Ege Akademik Bakış Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Artificial Neural Networks for Tourism Demand Forecasting Kaynar Oğuz, Zontul Metin, Demirkoparan Ferhan, Yayın Yeri: Journal of the Technical University of Gabrovo, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: AHCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Genetic Algorithm Based Sentence Extraction forAutomatic Text Summarization KAYNAR OĞUZ,IŞIK YUNUS EMRE,GÖRMEZ YASİN,DEMİRKOPARAN FERHAN (17.10.2017-17.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-07-0621-5 2 - Çizge tabanlı doküman özetleme yöntemlerinin karşılaştırılması (Comparison of graph based document summarization method) KAYNAR OĞUZ,GÖRMEZ YASİN,IŞIK YUNUS EMRE,DEMİRKOPARAN FERHAN (05.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: IEEE Conferences 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-0930-9 3 - Derin öğrenme tabanlı önerici sistemler (Deep learning based recommender systems) AKAY BAHRİYE,KAYNAR OĞUZ,DEMİRKOPARAN FERHAN (05.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: IEEE Conferences 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-0930-9 4 - Duygu Analizinde Öznitelik Seçim Yöntemleri (Feature Selection Methods in Sentiment Analaysis) KAYNAR OĞUZ,ARSLAN HALİL,GÖRMEZ YASİN,DEMİRKOPARAN FERHAN (16.09.2017-17.09.2017), Yayın Yeri: IEEE Conferences Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), 2017 International Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-1880-6 5 - Aşırı Öğrenme Makinaları ile Müşteri Ayrılma Analizi KAYNAR OĞUZ,GÖRMEZ YASİN,TUNA MURAT FATİH,DEMİRKOPARAN FERHAN (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-61702-9-4 (e-book) 6 - Farklı Benzerlik Yöntemleriyle Çizge TabanlıOtomatik Doküman Özetleme (Graph Based Automatic Document Summarizationwith Different Similarity Methods) KAYNAR OĞUZ,IŞIK YUNUS EMRE,GÖRMEZ YASİN,DEMİRKOPARAN FERHAN (15.05.2017-18.05.2017), Yayın Yeri: IEEE Conferences 25.SINYAL ISLEME ve ILETISIM UYGULAMALARI KURULTAYI Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Forecasting of turkey s Electricity Consumption with Support Vector Machine and Chaotic Particle Swarm Algorithm KAYNAR OĞUZ,DEMİRKOPARAN FERHAN,ÖZEKİCİOĞLU HALİL (28.10.2016-29.10.2016), Yayın Yeri: 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9190-61-9 8 - Değişik Kümeleme Algoritmalarıyla Eğitilmiş Radyal Tabanlı Yapay Sinir Ağlarıyla Saldırı Tespiti KAYNAR OĞUZ,GÖRMEZ YASİN,IŞIK YUNUS EMRE,DEMİRKOPARAN FERHAN (17.09.2016-18.09.2016), Yayın Yeri: International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Yapay sinir ağları ile doğalgaz tüketim tahmini Kaynar Oğuz, Taştan Serkan, Demirkoparan Ferhan (-), Yayın Yeri: 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Yapay sinir ağları ile turizm talep tahmini Kaynar Oğuz, Demirkoparan Ferhan (-), Yayın Yeri: I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağları Anfis ve Regresyon Uygulamaları Türkiye Örneği Koç Selahattin, Kaynar Oğuz, Demirkoparan Ferhan (-), Yayın Yeri: XIV. Uluslar arası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Assesment of Foreign Trade with Linear Models A Case Study of Turkish Foreign Trade Kaynar Oğuz, Demirkoparan Ferhan (-), Yayın Yeri: XIV. Uluslar arası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Forecasting of industrial production index with soft computing techniques Kaynar Oğuz, Zontul Metin, Demirkoparan Ferhan (-), Yayın Yeri: The Fifth International Symposium on Wavelets Application to World Problems Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Forecasting of natural gas consumption with neural network and neuro fuzzy system Kaynar Oğuz, Yılmaz Işık, Demirkoparan Ferhan (-), Yayın Yeri: EGU General Assembly 2010 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Financial Crisis Impact on SMEs and SMEs Strategies during EconomicCrises A Case of Sivas Province Yalman Ilkay Noyan , Demirkoparan Ferhan , Aras Ozan (-), Yayın Yeri: PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND BANKING Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: