Doç.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ


MAKALELER 1 - Are China and India decoupling from the United States? ARIÇ KIVANÇ HALİL,TAŞTAN SERKAN, Yayın Yeri: Panoeconomicus, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 2 - Current Account Dynamics of Central European Countries ARIÇ KIVANÇ HALİL,TUNCAY MERVE,SIOK KUN SEK, Yayın Yeri: European Journal of Economic Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 3 - Examining the Inflation - Output Growth in Malaysia SIOK KUN SEK,WAI MUN HAR,ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: International Journal of Business and Management Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 4 - How Does Financial Development Effects on Economic Growth in BRICS Countries ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: International Journal of Economic Studies, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Academic Resource Index Özgün Makale 5 - Sustainability of Current Account Deficits in BRICS Countries TAŞTAN SERKAN,ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: Journal of Business Economics and Finance, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ECONLIT Özgün Makale 6 - Is Current Account of Turkey Sustainable Evidence from Nonlinear Unit Root Tests TAŞTAN SERKAN,ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: The Romanian Economic Journal, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Econlit Özgün Makale 7 - Determinants of Savings in the Middle East Countries ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: KOSBED, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 8 - Determinants of Savings in the APEC Countries ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: Theoterical and Applied Economics, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Econlit Özgün Makale 9 - The Effects of Financial Development on Economic Growth in the European Union A Panel Data Analysis ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: International Journal of Economic Practices and Theories, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - Testing of Apec Countries Competitiveness Dynamics Thourgh Fuzzy Clustering Analysis and Some Findings ARIÇ KIVANÇ HALİL,ERİLLİ NECATİ ALP,ERKEKOĞLU HATİCE, Yayın Yeri: Ege Academic Review, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ECONLIT Özgün Makale 11 - The Effect of Financial Development On Growth In Countries Joining The EU After 2004 A Panel Data Analysis ARIÇ KIVANÇ HALİL,ERKEKOĞLU HATİCE, Yayın Yeri: Revista Economica, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 12 - Statistical Analysis of the EU Countries and Turkey s Competitiveness Dynamics and Some Assessments ERKEKOĞLU HATİCE,ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: International Research Journal of Finance and Economics, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 13 - AB Ülkeleri ve Türkiye nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi ARIÇ KIVANÇ HALİL,ERKEKOĞLU HATİCE, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 14 - Competitiveness Strength Research in Turkey and EU Countires According to Porter s Dimond Model Panel Data Analysis ERKEKOĞLU HATİCE,ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: Actual Problems of Economics, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 15 - Yeni Bir Dış Ticaret Teorisi Olarak Porter ın Rekabetçi Üstünlükler Teorisinin Yapısı ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 16 - APEC Ülkeleri ve Türkiye nin Bilgi Toplumu Kriterleri Açısından İstatistiksel Analizi ve Bazı Tespitler ERKEKOĞLU HATİCE,ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 17 - Ulusal ve Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesinde Kümelenme Politikası Kayseri Mobilya Sektöründe Bir Uygulama ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 18 - Endüstriyel Bölgenin Gelişim Süreci Teorik Bir Yaklaşım ARIÇ KIVANÇ HALİL,KUTLUAY TUTAR FİLİZ, Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 19 - Firmaların Yenilik Yaratma İnovasyon Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü Kayseri Serbest Bölgesi Örneği KUTLUAY TUTAR FİLİZ,KOCABAY MERAL,ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Financial Market Development in European and Asian Countries: A Comparative Analysis ARIÇ KIVANÇ HALİL (08.11.2018-08.11.2018), Yayın Yeri: Second International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture - ITEMA 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Innovation Structure: A Comprasion Across European Countries ARIÇ KIVANÇ HALİL (02.03.2018-03.03.2018), Yayın Yeri: 14 th International Conference on Social Science Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9781642553987 3 - Government Education Expenditure and Economic Growth in Baltic Countries ARIÇ KIVANÇ HALİL (12.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: Good Governance at Local Self-Government: Towards Efficiency and Welfare Society Uluslararası ISBN: 4 - The effects of Current Account Balance on Economic Growth in the United States: ARDL Approach ARIÇ KIVANÇ HALİL (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 5 - R D Expenditure and Economic Growth in Case of European Countries: Panel ARDL Approach ARIÇ KIVANÇ HALİL (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 6 - What Drives Current Account in East Asian Countries? ARIÇ KIVANÇ HALİL (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - International Trade and Economic Growth: Evidence from G-7 Countries ARIÇ KIVANÇ HALİL,Sek Siok Kun (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Current Account Defici Sustainability of Turkey in the Period of 1974 2015 ARIÇ KIVANÇ HALİL,TAŞTAN SERKAN (01.12.2016-03.12.2016), Yayın Yeri: International Sustainability Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-0-9932118-0-5 9 - How Does Socio Economic Conditions Effect on Economic Growth in Baltic Countries ARIÇ KIVANÇ HALİL (13.11.2016-15.11.2016), Yayın Yeri: 5th International Scientific-Practical Conference Uluslararası ISBN: 10 - Financial Development and Economic Growth The Case of BRICS Countries ARIÇ KIVANÇ HALİL (05.11.2016-09.11.2016), Yayın Yeri: International Conference on Economics Business Management and Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4931-47-7 11 - A Causality Analysis of Research Development Expenditures and Economic Growth for Turkey TAŞTAN SERKAN,ARIÇ KIVANÇ HALİL (05.10.2016-09.10.2016), Yayın Yeri: International Conference on Economics Business Management and Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4931-47-7 12 - What Drives Saving in East European Countries Panel Data Evidence ARIÇ KIVANÇ HALİL (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics2-4 June 2016, Sivas, TURKEY Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Social and Economic Structure of Baltic Countries and Some Suggestions ARIÇ KIVANÇ HALİL (16.10.2015-17.10.2015), Yayın Yeri: Good Governence at Local Self-Government: Theoretical and Practtical Transformations Uluslararası ISBN: 14 - Türkiye nin Mobilya Sektörü Rekabetçiliğinin Rekabet Gücü Endeksleri Bakımından Analizi ve Bazı Tespitler ARIÇ KIVANÇ HALİL (22.05.2014-25.05.2014), Yayın Yeri: 15th ISEOS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Kümelenmelerin Sürekliliğine Dönük Öneriler ARIÇ KIVANÇ HALİL (20.11.2013-22.11.2013), Yayın Yeri: 3. Sanayi Şurası Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - APEC Ülkeleri ve Türkiye nin Bilgi Toplumu Kriterleri Açısından İstatistiksel Analizi ve Bazı Tespitler ERKEKOĞLU HATİCE,ARIÇ KIVANÇ HALİL (08.11.2012-10.11.2012), Yayın Yeri: 10th International Joint Conference on Knowledge, Economy and Management; 11th International Conference of the ASIA Chapter of the Academy of Human Resource Development & 2nd International Conference of the MENA Chapter of the Academy of Human Resource De Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Yerel Ekonomik Kalkınmada Yerel Dinamikler ve Esnek Üretim İlişkisi TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ARIÇ KIVANÇ HALİL (17.06.2010-19.06.2010), Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF 2.Yerel Ekonomiler Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Bilgi Toplumu ve Avrupa Birliği İstatistiksel Bir Analiz ATİK HAYRİYE,ARIÇ KIVANÇ HALİL (30.10.2009-01.11.2009), Yayın Yeri: 7th International Joint Conference on Knowledge, Economy and Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Kentsel İstatistiki Veri Tabanı ve Bilgi Merkezi Kayseri Hafıza Merkezi Örneği YILDIZ RIFAT,ARIÇ KIVANÇ HALİL (25.12.2007-27.12.2007), Yayın Yeri: 6th International Joint Conference on Knowledge, Economy and Management Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
İDARİ GÖREVLER 2016 - Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK 2016 - Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ 2013 - Erasmus Koordinatörü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI 2012 - Öğrenci Danışmanlığı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI 2010 - 2011 Kampüs Pazarı Komisyonu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜİKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI 2008 - 2011 Öğrenci Danışmanlığı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜİKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI 2007 - 2011 Fakülte Dergisi Sekreteryası ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜİKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI 2006 - 2007 Mezuniyet Komisyonu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜİKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI 2005 - 2006 Öğrenci Danışmanlığı NİĞDE ÜNİVERSİTESİ AKSARAY İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2005 - 2006 Mezuniyet Komisyonu NİĞDE ÜNİVERSİTESİ AKSARAY İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ