Dr.Öğr. Üyesi ALPTEKİN ULUTAŞ


MAKALELER 1 - TRANSPALET SEÇİMİ PROBLEMİNİN AHP VE EDAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ULUTAŞ ALPTEKİN,ÇELİK DUYGU, Yayın Yeri: Business Management Studies: An International Journal, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - An Application of Fuzzy Integrated Model in Green Supplier Selection ULUTAŞ ALPTEKİN,TOPAL AYŞE,Bakhat Rim, Yayın Yeri: MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - CRITIC ve ROV Yöntemleri İle Bir Kargo Firmasının 2011-2017 Yılları Sırasındaki Performansının Analiz Edilmesi ULUTAŞ ALPTEKİN,KARAKÖY ÇAĞATAY, Yayın Yeri: Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi ŞENOL ZEKAİ,ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - BİROL YUNUS EMRE,ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Lojistik Merkezi Yeri Seçimi ULUTAŞ ALPTEKİN,KARAKÖY ÇAĞATAY,ARIÇ KIVANÇ HALİL,CENGİZ EROL, Yayın Yeri: İktisadi Yenilik Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: asos index Özgün Makale 8 - ENTROPI VE WASPAS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TÜRKİYE İÇİN UYGUN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: Ege Akademik Bakış, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 9 - CRITIC VE EVAMIX YÖNTEMLERİ İLE BİR İŞLETME İÇİN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ ULUTAŞ ALPTEKİN,CENGİZ EROL, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI ULUTAŞ ALPTEKİN,ÖZKAN AHMET MURAT,TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - Entropi Temelli ROV Yöntemi İle Esnek Üretim Sistemi Seçimi ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE, Yayın Yeri: Maliye Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - ULUTAŞ ALPTEKİN,BAYRAKÇIL ALİ OĞUZ,KUTLU MUSTAFA BİLGEHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 14 - GRİ AHS VE ARAS-G KULLANIMI İLE BİR RESTORAN İÇİN SEBZE TEDARİKÇİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ULUTAŞ ALPTEKİN,BAYRAKÇIL ALİ OĞUZ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 15 - EDAS Yöntemi Kullanılarak Bir Tekstil Atölyesi İçin Dikiş Makinesi Seçimi ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 16 - A utility driven approach to supplier evaluation and selection empirical validation of an integrated solution framework ULUTAŞ ALPTEKİN,Shukla Nagesh,Senevi Kiridena,Gibson Peter, Yayın Yeri: International Journal of Production Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - A novel integrated model to measure supplier performance considering qualitative and quantitative criteria used in the supplier selection process ULUTAŞ ALPTEKİN,Kiridena Senevi,Gibson Peter,Shukla Nagesh, Yayın Yeri: International Journal of Logistics and SCM Systems, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - Dinamik Programlamanın İşçilik Maliyetlerinin Minimizasyonunda Uygulanması YÜCEL MEHMET MUSTAFA,ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOHOST Özgün Makale 19 - ÇOK KRİTERLİ KARAR YÖNTEMLERİNDEN ELECTRE YÖNTEMİYLE MALATYA DA BİR KARGO FİRMASI İÇİN YER SEÇİMİ YÜCEL MEHMET MUSTAFA,ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Crıtıc Ve Codas Yöntemleri İle Hava Kompresörü Seçimi ULUTAŞ ALPTEKİN (12.06.2019-14.06.2019), Yayın Yeri: 39. Yöneylem Araştırması/ Endüstri Mühendisliği Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 2 - THE USING OF DIFFERENT NORMALIZATION METHODS IN ROVMETHOD ULUTAŞ ALPTEKİN (02.05.2019-04.05.2019), Yayın Yeri: 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - NETLOG LOJİSTİK ŞİRKETİNİN 2009-2017 YILLARI ARASINDAKİ PERFORMASININ ENTROPİ VE WASPAS YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ ULUTAŞ ALPTEKİN (25.04.2019-27.04.2019), Yayın Yeri: 8. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - SWARA VE MOORA-ORAN YÖNTEMLERİ İLE UN TEDARİKÇİSİ SEÇİMİ: GIDA SEKTÖRÜ İÇİN BİR SAYISAL ÖRNEK ULUTAŞ ALPTEKİN,Demir Didem (19.10.2018-21.10.2018), Yayın Yeri: III. KAORU ISHIKAWA BUSINESS ADMISNISTRATION and ECONOMY CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7510-83-9 5 - 2010-2016 Döneminde Türk Hava Yolları Performansının Entropi ve ROV Yöntemleri ile Değerlendirilmesi ULUTAŞ ALPTEKİN,Çelik Duygu (17.10.2018-20.10.2018), Yayın Yeri: 19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - An Integrated MCDM Model to Select a Renewable Energy Resource for Turkey TOPAL AYŞE,ULUTAŞ ALPTEKİN (27.06.2018-29.06.2018), Yayın Yeri: ICEB 2018 ULUSLARARASI EKONOMİ VE İŞLETME KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - THE ROLE OF FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING APPROACH IN MAINTENANCE STRATEGY SELECTION Bakhat Rim,ULUTAŞ ALPTEKİN,Mohammed Rajaa (27.04.2018-29.04.2018), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH IV Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4931-62-0 8 - Basit Ağırlıklı Toplama ve VIKOR Yöntemi ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi ULUTAŞ ALPTEKİN,BARDAKÇI SAİT (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 9 - Analysis of the Optimal Olympic Place Choice in Turkey by Multi Criteria Decision Making Methods KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN,YAMANER GÜL (13.10.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: International Society for The Social Sciences of Sport Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME MODELİ İLE PAZAR ÇEKİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ KUTLU MUSTAFA BİLGEHAN,ULUTAŞ ALPTEKİN (07.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82184-0-6 11 - Özel Bütçeli İdarelerden Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Planlama Başarı Performanslarının Bir Çok Kriterli Karar Verme Modeli İle Analizi BİROL YUNUS EMRE,ULUTAŞ ALPTEKİN (07.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: International Congress on Management Economics And Business Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82184-0-6 12 - KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN (27.07.2017-29.07.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-975-8254-57-6 13 - KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN (28.06.2017-30.06.2017), Yayın Yeri: 8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Supplier Performance Evaluation By Using SWARA and MULTIMOORA KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN (28.06.2017-30.06.2017), Yayın Yeri: 8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Using Entropy weight and MOOSRA to select the best banker for a bank ULUTAŞ ALPTEKİN,ÖZKAN AHMET MURAT (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4931-52-1 16 - A GREY GROUP DECISION MAKING MODEL TO SOLVE SUPPLIER SELECTION PROBLEM FOR A TEXTILE COMPANY ULUTAŞ ALPTEKİN (12.10.2016-14.10.2016), Yayın Yeri: 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - A Fuzzy Hybrid Model for Supplier Selection and Order Allocation ULUTAŞ ALPTEKİN,Özdemir Burak (06.11.2015-), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - A Novel Model to Measure Supplier Performance in the Supplier Selection Process ULUTAŞ ALPTEKİN,Kiridena Senevi,Gibson Peter (08.07.2012-), Yayın Yeri: 7th International Congress on Logistics and SCM Systems Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: