Dr.Öğr. Üyesi ALPTEKİN ULUTAŞ


MAKALELER 1 - ULUTAŞ ALPTEKİN,BAYRAKÇIL ALİ OĞUZ,KUTLU MUSTAFA BİLGEHAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - GRİ AHS VE ARAS-G KULLANIMI İLE BİR RESTORAN İÇİN SEBZE TEDARİKÇİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ULUTAŞ ALPTEKİN,BAYRAKÇIL ALİ OĞUZ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - EDAS Yöntemi Kullanılarak Bir Tekstil Atölyesi İçin Dikiş Makinesi Seçimi ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE, Yayın Yeri: Maliye Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - A utility driven approach to supplier evaluation and selection empirical validation of an integrated solution framework ULUTAŞ ALPTEKİN,Shukla Nagesh,Senevi Kiridena,Gibson Peter, Yayın Yeri: International Journal of Production Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 6 - A novel integrated model to measure supplier performance considering qualitative and quantitative criteria used in the supplier selection process ULUTAŞ ALPTEKİN,Kiridena Senevi,Gibson Peter,Shukla Nagesh, Yayın Yeri: International Journal of Logistics and SCM Systems, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Dinamik Programlamanın İşçilik Maliyetlerinin Minimizasyonunda Uygulanması YÜCEL MEHMET MUSTAFA,ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOHOST Özgün Makale 8 - ÇOK KRİTERLİ KARAR YÖNTEMLERİNDEN ELECTRE YÖNTEMİYLE MALATYA DA BİR KARGO FİRMASI İÇİN YER SEÇİMİ YÜCEL MEHMET MUSTAFA,ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - 2010-2016 Döneminde Türk Hava Yolları Performansının Entropi ve ROV Yöntemleri ile Değerlendirilmesi ULUTAŞ ALPTEKİN,Çelik Duygu (17.10.2018-20.10.2018), Yayın Yeri: 19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - An Integrated MCDM Model to Select a Renewable Energy Resource for Turkey TOPAL AYŞE,ULUTAŞ ALPTEKİN (27.06.2018-29.06.2018), Yayın Yeri: ICEB 2018 ULUSLARARASI EKONOMİ VE İŞLETME KONGRESİ Uluslararası ISBN: 3 - THE ROLE OF FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING APPROACH IN MAINTENANCE STRATEGY SELECTION Bakhat Rim,ULUTAŞ ALPTEKİN,Mohammed Rajaa (27.04.2018-29.04.2018), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH IV Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4931-62-0 4 - BASİT AĞIRLIKLI TOPLAMA VE VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR İŞLETME İÇİN BİLGİSAYAR SEÇİMİ ULUTAŞ ALPTEKİN,BARDAKÇI SAİT (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası ISBN: 5 - Basit Ağırlıklı Toplama ve VIKOR Yöntemi ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi ULUTAŞ ALPTEKİN,BARDAKÇI SAİT (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 6 - Analysis of the Optimal Olympic Place Choice in Turkey by Multi Criteria Decision Making Methods KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN,YAMANER GÜL (13.10.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: International Society for The Social Sciences of Sport Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Modeli ile Pazar Çekiciliğinin Belirlenmesi KUTLU MUSTAFA BİLGEHAN,ULUTAŞ ALPTEKİN (07.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN (27.07.2017-29.07.2017), Yayın Yeri: EUREFE''17 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Özel Bütçeli İdarelerden Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Planlama Başarı Performanslarının Bir Çok Kriterli KararVerme Modeli İle Analizi BİROL YUNUS EMRE,ULUTAŞ ALPTEKİN (07.09.2017-09.07.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Renewable Energy Source Selection and its Rolein the Development of Turkey''s Renewable Energy Investments KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN (28.06.2017-30.06.2017), Yayın Yeri: 8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Supplier Performance Evaluation By Using SWARA and MULTIMOORA KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN (28.06.2017-30.06.2017), Yayın Yeri: 8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Using Entropy weight and MOOSRA to select the best banker for a bank ULUTAŞ ALPTEKİN,ÖZKAN AHMET MURAT (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - A GREY GROUP DECISION MAKING MODEL TO SOLVE SUPPLIER SELECTION PROBLEM FOR A TEXTILE COMPANY ULUTAŞ ALPTEKİN (12.10.2016-14.10.2016), Yayın Yeri: 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - A Fuzzy Hybrid Model for Supplier Selection and Order Allocation ULUTAŞ ALPTEKİN,Özdemir Burak (06.11.2015-), Yayın Yeri: Fuzzyss''15 The 4th International Fuzzy Systems Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - A Novel Model to Measure Supplier Performance in the Supplier Selection Process ULUTAŞ ALPTEKİN,Kiridena Senevi,Gibson Peter (08.07.2012-), Yayın Yeri: 7th International Congress on Logistics and SCM Systems Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: