Prof.Dr. ADEM DOĞAN


MAKALELER 1 - Müslüman Coğrafyada Kişisel Gelir Dağılımı Eşitsizliği DOĞAN ADEM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ASOS, SOBİAD Ulakbim Özgün Makale 2 - Türkiyenin yeşil büyüme uygulamalarının etkinliği YILMAZ VEYSEL,DOĞAN ADEM, Yayın Yeri: ASOS JOURNAL, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 3 - Gelir Düzeyinin Hayat Kalitesine ve Memnuniyetine Etkisi: Sivas İlinde Amprik Bir Uygulama KARAGÖZ YALÇIN,DOĞAN ADEM,KOÇYİĞİT SELMA, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 4 - Türkiye nin D 8 Ülkeleriyle Ticaretinin Yapısal Analizi DOĞAN ADEM, Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 5 - TR72 Bölgesi Dış Ticaretinin Temel Özellikleri DOĞAN ADEM, Yayın Yeri: cumhuriyet üniversitesi iibf, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS, EBSCO, ULAKBİM Özgün Makale 6 - yeni kalkınma kuramları doğan adem, öztürk nazım, Yayın Yeri: bütçe dünyası, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - yoksullar lehine büyümede tarımın rolü alt sahra afrika örneği DOĞAN ADEM, Yayın Yeri: karamanoğlu mehmet bey üniversitesi İ.İ.B.F. dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 8 - ekonomik gelişme sürecine tarımın katkısı türkiye örneği DOĞAN ADEM, Yayın Yeri: selçuk üniversitesi İ.İ.B.F. sosyal ve ekonomik araştırmalar degisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 9 - yoksullıuğun azaltılmasında tarımsal performansın önemi DOĞAN ADEM, Yayın Yeri: finans politik & ekonomik yorumlar, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 10 - serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye nin dış ticaretine etkileri Doğan Adem, Uzun Ahmet, Yayın Yeri: cumhuriyet üniversitesi i.i.b.f. dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 11 - sivas ili ekoenomisinin makro ekonomik göstergeler açısından türkiye ve iç anadolu bölgesindeki yeri DOĞAN ADEM, Yayın Yeri: selçuk üniversitesi karaman İ.İ.B.F. dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 12 - dış yardımın ekonomik büyümeye etkisi alt sahra afrika örneği DOĞAN ADEM, Yayın Yeri: istanbul üniversitesi iktisat fakültesi mecmuası, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 13 - demokrasi ve ekonomik gelişme DOĞAN ADEM, Yayın Yeri: erciyes üniversitesi İ.İ.B.F. dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 14 - sanayi politikası ve geleceği kuzey doğu asya örneği DOĞAN ADEM, Yayın Yeri: İstanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 15 - Finansal regülasyon ve Piyasa disiplini DELİCE GÜVEN,DOĞAN ADEM,UZUN AYŞE MERAL, Yayın Yeri: cumhuriyet üniversitesi iibf dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale