Doç.Dr. COŞKUN KARACA


KİTAPLAR Emerging Economic Models for Global Sustainability and Social Development Bölüm Adı: Selection of Renewable Energy Sources for Sustainable Development and an Economic Model Proposal for Countries,ULUTAŞ ALPTEKİN,KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Christiansen B., Sysoeva I., Udovikina A., Ketova A., Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 19, ISBN: 10.4018/978-1-5225-5787-6.ch004, Bölüm Sayfaları: 65-83 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Architecture and Design: Breakthroughs in Research and Practice Bölüm Adı: Economic Potentials of Energy- Efficient Residential Building Envelope Retrofitting in Turkey,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: IGI GLOBAL, Editör: Mehdi Khosrow-Pour, Information Resources Management Association, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1385, ISBN: 9781522573142, Bölüm Sayfaları: 728-755 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Renewable and Alternative Energy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (3 Volumes) Bölüm Adı: A Road Map for a Domestic Wind Turbine Manufacturıng Industry in Turkey,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Mehdi Khosrow-Pour, Steve Clarke, Murray E. Jennex, Annie Becker, Ari-Veikko Anttiroiko, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 35, ISBN: 9781522516712, Bölüm Sayfaları: 46-80 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Renewable and Alternative Energy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications Bölüm Adı: ,KARACA COŞKUN,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Mehdi Khosrow-Pour, Steve Clarke, E. Jennex, Annie Becker, Ari-Veikko Anttiroiko, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 25, ISBN: 9781522516712, Bölüm Sayfaları: 494-518 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Economics, Management, Econometrics Bölüm Adı: Supplier Performance Evaluation by Using SWARA and MULTIMOORA,KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: IJOPEC Publication, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 183, ISBN: 978-1-9997035-8-5, Bölüm Sayfaları: 137-151 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Effect on Social Justice, Employment, Environmental Protection Growth Bölüm Adı: The Fourth Industrial Revolution and a Possible Robot Tax,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: IJOPEC Publication, Editör: I. Berksoy, K. Dane, M. Popovic, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 324, ISBN: 978-1-9125031-3-1, Bölüm Sayfaları: 12-45 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türkiye nin Güncel Ekonomik Mali Sorunları ve Politikaları Bölüm Adı: ,KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: Ekin Yayınevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 342, ISBN: 9786053272724, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies Bölüm Adı: Economic Potentials of Energy-Efficient Residential Envelope Building Retrofitting in Turkey,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: M. M. Erdoğdu, T. Arun ve I. H. Ahmad, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 372, ISBN: 9781522504405, Bölüm Sayfaları: 124-142 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Comparative Economics and Regional Development in Turkey Bölüm Adı: The Comparison of the Shadow Economy in Turkey and European Countries,KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: B. Christiansen and M. M. Erdoğdu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 33, ISBN: 9781466687295, Bölüm Sayfaları: 73-105 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Economic Behavior Game Theory and Technology in Emerging Markets Bölüm Adı: A Road map for a domestic wind turbine manufacturing industry in Turkey,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: B. Christiansen and M. Basilgan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 328, ISBN: 2327-5677, Bölüm Sayfaları: 57-90 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Economic Behavior Game Theory and Technology in Emerging Markets Bölüm Adı: Sustainable Development and Biomass Energy Potentials of Turkey,KARACA COŞKUN,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: B. Christiansen and M. Basilgan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 438, ISBN: 2327-5677, Bölüm Sayfaları: 335-358 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türkiye de Makroekonomik Sorunlar ve Maliye Politikası Çözümleri Bölüm Adı: ,KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: Ek,n Yayınevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 324, ISBN: 9786053270089, Bölüm Sayfaları: - 2014 Bilimsel Kitap Tümü Türkiye de Kamu Sektörü Analizi Bölüm Adı: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği ve Finansmanı,ÖZSOYLU AHMET FAZIL,KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: Karahan Kitabevi, Editör: A. F. Özsoylu ve Z. Ergen , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 221, ISBN: 978-605-4989-09-6, Bölüm Sayfaları: 153-220 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türkiye de Kamu Sektörü Analizi Bölüm Adı: Vergilemenin Etkileri, Yaşanan Sorunlar ve Türk Vergi Sistemi,KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: Karahan Yayınevi, Editör: A. F. Özsoylu ve Z. Ergen , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 221, ISBN: 978-605-4989--096, Bölüm Sayfaları: 111-218 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Güncel Mali Sorunlar Bölüm Adı: ,KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: Karahan Kitabevi, Editör: A. F. Özsoylu, N. Algan , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 306, ISBN: 978-605-4454- 14-3, Bölüm Sayfaları: 286-303 2011 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - The selection of the best olympic place for Turkey using an integrated MCDM model KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN,YAMANER GÜL,TOPAL AYŞE, Yayın Yeri: Decision Science Letters, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale 2 - KARACA COŞKUN,Çam Yeşim, Yayın Yeri: Maliye Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 3 - Entropi ve Waspas Yöntemleri Kullanılarak Türkiye İçin Uygun Yenilenebilir Enerji Kaynağının Seçimi KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: EGE AKADEMİK BAKIŞ, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 4 - ENTROPI VE WASPAS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TÜRKİYE İÇİN UYGUN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: Ege Akademik Bakış, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 5 - KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE, Yayın Yeri: Maliye Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE, Yayın Yeri: Maliye Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Measurement of efficiency of fiscal policies implemented for global crisis Did Turkey have success in crisis management KARACA COŞKUN,UĞURLU ERGİNBAY, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Academic Search Complete Journal and Magazines Derleme Makale 8 - Kamu müdahalelerinin küresel rekabet gücü ve uluslararası doğrudan yatırımlar üzerindeki etkisi Türkiye örneği KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Derleme Makale 9 - Uygulanan Para ve Maliye Politikaları Açısından Geçmiş Krizler ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinde Türkiye de Uygulanan Maliye Politikaları KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: Çankırı Karatekin Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 10 - Vergilemede Mükellef Hakları ve Vergi İnceleme Elemanlarının Mali Sorumlulukları KARACA COŞKUN,DEMİRGİL BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 11 - Türkiye de Sürdürülebilir Tarım Politikaları Tarım Sektöründe Atıl ve Yenilenebilir Enerji Kaynakların Değerlendirilmesi KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: Tarım Ekonomisi Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - İlave Mali Alan Oluşturmada Hükümet Politikaları KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: Maliye Dergisi, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 13 - Inflation and Corruption Relationship Evidence from Panel Data in Developed and Developing Countries AKÇA HAŞİM,KARACA COŞKUN,Ata Ahmet Yılmaz, Yayın Yeri: International Journal of Economics and Financial Issues, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Econlit Özgün Makale 14 - Türkiye de Rüzgâr Çiftliklerinden Elektrik Üretilmesiyle Sağlanabilecek Çevresel ve Ekonomik Kazançlar KARACA COŞKUN,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, Yayın Yeri: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Econlit Derleme Makale 15 - Ülkeler Tarafından Uygulanan Çevre Politikalarının Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Üzerindeki Etkileri Kirlilik Sığınağı Hipotezinin Test Edilmesi KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 16 - Economic Development and Environment Pollution in High and Middle Income Countries A Comparative Analysis of Environmental Kuznets Curve KARACA COŞKUN,ÖZTÜRK İLHAN,AKÇA HAŞİM, Yayın Yeri: Actual Problems of Economics, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 17 - Ekonomik Kalkınma ve Çevre Kirliliği İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Analiz KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 18 - Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Panel Veri Analizi VERGİL HASAN,KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: Ege Akademik Bakış, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 19 - Gelir ve Bölge Ayrımına Göre Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Ampirik Bir Analiz KARACA COŞKUN,ABASIZ TEZCAN, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 20 - Çevre İnsan ve Etik Çerçevesinde Çevre Sorunlarına ve Çözümlerine Yönelik Yaklaşımlar KARACA COŞKUN, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale
BİLDİRİLER 1 - Vergi Uyumunu Etkileyen Faktörler OKTAY SERAP,KARACA COŞKUN (23.11.2018-25.11.2018), Yayın Yeri: 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-81236-2-5 2 - KAHRAMAN ESER,KARACA COŞKUN (23.11.2018-25.11.2018), Yayın Yeri: I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9554-31-2 3 - Vergi Uyumunun Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Belirleyicileri: Sivas İli Örneği OKTAY SERAP,KARACA COŞKUN (23.11.2018-25.11.2018), Yayın Yeri: 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-81236-2-5 4 - Savaşların Ekonomi Üzerindeki Etkileri Karamızrak Barış,KARACA COŞKUN (23.11.2018-25.11.2018), Yayın Yeri: I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9554-31-2 5 - Gayrimenkul Değerleme Sistemi ile Tapu Harcı ve Emlak Vergisi Kaybının Önlenmesi ÇİÇEK SİNAN,KARACA COŞKUN (23.11.2018-02.11.2018), Yayın Yeri: I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9554-31-2 6 - Sivas Ekonomisinin Gelişmesi Önündeki Engeller KARACA COŞKUN,KAYA TÜLAY,ERİLLİ NECATİ ALP (16.11.2017-17.11.2017), Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Analysis of the Optimal Olympic Place Choice in Turkey by Multi Criteria Decision Making Methods KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN,YAMANER GÜL (13.10.2017-01.10.2017), Yayın Yeri: International Society for The Social Sciences of Sport Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Bilirkişilik Müessesesi ve Vergilendirilmesi GÜLER AHMET,KARACA COŞKUN (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: International Conference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-2077-00-9 9 - GÜLER AHMET,KARACA COŞKUN (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: International Conference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-2077-00-9 10 - Dördüncü Sanayi Devrimi: Türkiye Böyle Bir Dönüşüme Hazır mı? KARACA COŞKUN,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA (27.07.2017-29.07.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-975-8254-54-5 11 - KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN (27.07.2017-29.07.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-975-8254-54-5 12 - The Fourth Industrial Revolution and its Implications for Tax Systems ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN (28.06.2017-30.06.2017), Yayın Yeri: 8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-1-9997035-3-0 13 - KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN (28.06.2017-30.06.2017), Yayın Yeri: 8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-1-9997035-3-0 14 - Supplier Performance Evaluation By Using SWARA and MULTIMOORA KARACA COŞKUN,ULUTAŞ ALPTEKİN (28.06.2017-30.06.2017), Yayın Yeri: 8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-9997035-3-0 15 - Enflasyon Faiz İlişkisi Kapsamında Fisher Hiptezinin Türkiye için Sınır Testi ile Sınanması DEMİRGİL BÜNYAMİN,KARACA COŞKUN,BİROL YUNUS EMRE (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: International Congress on Politic, Economic and Social Studies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9786058273825 16 - Faiz Döviz Kuru İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma DEMİRGİL BÜNYAMİN,KARACA COŞKUN (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: International Congress on Politic, Economic and Social Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9786058273825 17 - Küreselleşme Sürecinde Türkiye Sanayisinin Gelişimi ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi: Demir-Çelik Sektörü Örneği KONAK ALİ,KARACA COŞKUN (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9789944063746 18 - KARACA COŞKUN,DEMİRGİL BÜNYAMİN,KONAK ALİ (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9789944063746 19 - Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği KARACA COŞKUN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Küreselleşme Sürecinde Türkiye Sanayisinin Gelişimi ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi : Demir-Çelik Sektörü Örneği KONAK ALİ,KARACA COŞKUN (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: III. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-9944-0637-4-6 21 - KARACA COŞKUN,DEMİRGİL BÜNYAMİN,KONAK ALİ (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: III. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-9944-0637-4-6 22 - Yenilebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği KARACA COŞKUN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: III. International Multidiscipilinary Congress of Eurasia Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - An Industrial Policy Recommendation for Raising Solar Energy Investments In Turkey and Its Possible Employment Effect ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN (01.12.2016-03.12.2016), Yayın Yeri: The International Sustainability Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-0-9932118-0-5 24 - Türkiye nin 2023 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırım Hedeflerinin İşsizliğe Etkisi KARACA COŞKUN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (26.11.2016-27.11.2016), Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5100-85-8 25 - Economic Potential of Energy Efficient Retrofitting in the Residential Buildings The Case of Istanbul ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN (12.10.2015-15.10.2015), Yayın Yeri: International Conference on Sustainable Development Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-66262-6-5 26 - Enerji Tasarrufu Çerçevesinde Sürdürülebilir Binalar ve Yaygınlaşmasına Hizmet Edebilecek Maliye Politikaları ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN (20.05.2015-24.05.2015), Yayın Yeri: 30. Türkiye Maliye Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 27 - Environmental and Economic Prospects of Wind Turbine Industry in Turkey ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN (15.06.2011-17.06.2011), Yayın Yeri: EconAnadolu 2011 Anadolu International Conference In Economics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9789750608889 28 - Sustainable Development and Biomass Energy Potentials of Turkey ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN (25.04.2011-26.04.2011), Yayın Yeri: Environment and Energy I. International Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-953-307-939-4