Araştırma Görevlisi İBRAHİM YEMEZ


BİLDİRİLER 1 - Termal Tesislerde Müşteri Temelli Marka Değeri Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,YEMEZ İBRAHİM (19.10.2018-21.10.2018), Yayın Yeri: III. Uluslararası Kaoru Ishıkawa İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7510-83-9 2 - Çocuklu Ailelerin Tatil Yeri Seçiminde Etkili Olan Faktörlerinİncelenmesi: Sivas İli Şehir Merkezinde Bir Uygulama KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,YEMEZ İBRAHİM (25.04.2018-28.04.2018), Yayın Yeri: I. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978 605 0000 00 0 3 - Çocuklu Ailelerin Otel İşletmelerine Yönelik Şikayet Etme Davranışlarının İncelenmesi YEMEZ İBRAHİM,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN (25.04.2018-28.04.2018), Yayın Yeri: I. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978 605 0000 00 0 4 - Özel Gün İndirimlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,ÖZBAKIR UMUT MEFTUNE,YEMEZ İBRAHİM (16.04.2018-20.04.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı - ICOSS Kapadokya Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Bireylerin Tüketim Alışkanlıklarında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Sivas İli Örneği YEMEZ İBRAHİM,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,BİRCAN HÜDAVERDİ (06.04.2018-08.04.2018), Yayın Yeri: Al Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongrsi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-67-6 6 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi:Sivas Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Örneği BİRCAN HÜDAVERDİ,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,YEMEZ İBRAHİM (06.04.2018-08.04.2018), Yayın Yeri: Al Farabi 2. Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-67-6 7 - Hedonik Tüketimin İndirimli Ürün Satın Alma Tercihine Etkisi ÖZBAKIR UMUT MEFTUNE,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,YEMEZ İBRAHİM (28.10.2017-30.10.2017), Yayın Yeri: 22. Pazarlama Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 978-605-5347-27-7 8 - Hedonik Tüketimin İndirimli Ürün Satın Alma Tercihine Etkisi ÖZBAKIR UMUT MEFTUNE,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,YEMEZ İBRAHİM (28.09.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: 22. Ulusal Pazarlama Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-5347-27-7 9 - OKUYUCULARIN KİTAP SATINALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ KARAGÖZ YALÇIN,YEMEZ İBRAHİM,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 10 - Sosyal Medya Reklamlarının Çalışanların Satınalma Davranışına Etkisinin Yol Analizi İle İncelenmesi; Sivas İli Örneği YEMEZ İBRAHİM,KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 11 - Hizmet Sektöründe İlişki Pazarlaması, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati: Katılım Bankalarında Bir Uygulama BİRCAN HÜDAVERDİ,KAYA MÜGE,YEMEZ İBRAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 12 - Sosyal Medya Reklamlarının Üniversite Öğrencilerinin Satınalma Davranışına Etkisinin Yol Analizi İle İncelenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF''de Bİr Uygulama YEMEZ İBRAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,BARDAKÇI SAİT (24.03.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - KAPAK TASARIMI VE BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN KİTAP SATINALMA TERCİHİÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT,YEMEZ İBRAHİM (23.03.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: