Araştırma Görevlisi İBRAHİM YEMEZ


BİLDİRİLER 1 - Hedonik Tüketimin İndirimli Ürün Satın Alma Tercihine Etkisi ÖZBAKIR UMUT MEFTUNE,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,YEMEZ İBRAHİM (28.10.2017-30.10.2017), Yayın Yeri: 22. Pazarlama Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 978-605-5347-27-7 2 - Hedonik Tüketimin İndirimli Ürün Satın Alma Tercihine Etkisi ÖZBAKIR UMUT MEFTUNE,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,YEMEZ İBRAHİM (28.09.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: 22. Ulusal Pazarlama Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-5347-27-7 3 - OKUYUCULARIN KİTAP SATINALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ KARAGÖZ YALÇIN,YEMEZ İBRAHİM,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 4 - Sosyal Medya Reklamlarının Çalışanların Satınalma Davranışına Etkisinin Yol Analizi İle İncelenmesi; Sivas İli Örneği YEMEZ İBRAHİM,KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 5 - Hizmet Sektöründe İlişki Pazarlaması, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati: Katılım Bankalarında Bir Uygulama BİRCAN HÜDAVERDİ,KAYA MÜGE,YEMEZ İBRAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 6 - Sosyal Medya Reklamlarının Üniversite Öğrencilerinin Satınalma Davranışına Etkisinin Yol Analizi İle İncelenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF''de Bİr Uygulama YEMEZ İBRAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,BARDAKÇI SAİT (24.03.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - KAPAK TASARIMI VE BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN KİTAP SATINALMA TERCİHİÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT,YEMEZ İBRAHİM (23.03.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: