Dr.Öğr. Üyesi İLKAY NOYAN YALMAN


MAKALELER 1 - Öğrencilerin Özgüven Seviyeleri İİle Mesleki Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki: Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Uygulama ÖZKAYNAR KÜRŞAD,NOYAN YALMAN İLKAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Geçiş Ekonomileri Arasında Uluslararası Girişimcilik Faaliyetlerinin Önemi YALMAN YALÇIN,NOYAN YALMAN İLKAY, Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Türkiye'de Mevduat Bankalarının Kârlılığını Etkileyen Faktörler IŞIK ÖZCAN,NOYAN YALMAN İLKAY,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE, Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TUBITAK-ULAKBİM, EBSCO, SOBIAD Özgün Makale 4 - Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerindeki Etkisi NOYAN YALMAN İLKAY,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE, Yayın Yeri: ULUSLARARASIEKONOMİ, İŞLETME VE POLİTİKADERGİSİ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - IŞIK ÖZCAN,NOYAN YALMAN İLKAY,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE, Yayın Yeri: İşletme Araştırmları Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Ebsco Özgün Makale 6 - Kadın Girişimciliği Ve Bölgesel Kalkınma TR72 Kayseri Sivas Yozgat Bölgesinde Uygulama NOYAN YALMAN İLKAY,GÜNDOĞDU ÖZGE, Yayın Yeri: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Bir Kısım Latin Amerika ve Güney Doğu Asya Tipi Ülkelerinde Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri NOYAN YALMAN İLKAY, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Türkiye de Dış Ticaretteki Serbestleşmenin İşgücü Piyasaları Üzerindeki Etkileri SANDALCILAR ALİ RIZA,NOYAN YALMAN İLKAY, Yayın Yeri: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Özgürlükler ve Ekonomik Kalkınma Latin Amerika ve Türkiye NOYAN YALMAN İLKAY,SANDALCILAR ALİ RIZA,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri Sivas İli Örneği GÜLMEZ MUSTAFA,NOYAN YALMAN İLKAY, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - Bölgesel Kalkınmada İhracat Teşviklerinin Etkinliği: Sivas İlinde Bir Uygulama ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,NOYAN YALMAN İLKAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - Üçüncü Dünya Ağır Borçlu Ekonomilerde Borçluluk Sürecinde Gelişmeler Kırgızistan İçin Açılımlar EMSEN ÖMER SELÇUK,KARAKÖY ÇAĞATAY,NOYAN YALMAN İLKAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - Sivas'ta Kadının İşgücündeki Yeri NOYAN YALMAN İLKAY, Yayın Yeri: Revak, Yıl: 1996 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - KOSGEB DESTEKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ VEBÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TR72 BÖLGESİ NOYAN YALMAN İLKAY (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: III. ULUSLARARASIBOZOK SEMPOZYUMUBölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - NOYAN YALMAN İLKAY (21.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESSOF ENERGY ECONOMY AND SECURITY Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi ŞENGÖNÜL AHMET,NOYAN YALMAN İLKAY,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Üzerindeki Etkisi NOYAN YALMAN İLKAY,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (21.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Dışa Açık Büyüme Modeli ve Türkiye de Dış Borçlar NOYAN YALMAN İLKAY,IŞIK ÖZCAN,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (10.07.2017-12.07.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Küresel Finansal Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye de Bankacılık Sektörünün Performansı IŞIK ÖZCAN,NOYAN YALMAN İLKAY,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - IŞIK ÖZCAN,NOYAN YALMAN İLKAY (20.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9496-35-3 8 - Türkiye de İşsizlik Sorunu ve Genç İşsizlik NOYAN YALMAN İLKAY,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (26.11.2016-27.11.2016), Yayın Yeri: (ICOMEP 2016)International Congress of Management Economy and Policy Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - TÜRKİYE DE MEVDUAT BANKALARININ KARLILIĞINI ETKİLEYENFAKTÖRLER NOYAN YALMAN İLKAY,IŞIK ÖZCAN,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - KOBİ'lerde İstihdam Koşulları ve Sorunları: Sivas İli Örneği NOYAN YALMAN İLKAY,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE,ATAK İFAKAT (17.05.2016-20.05.2016), Yayın Yeri: Second Sarajevo Intenational Conference on "EU Integration&Balkan Countries" Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - MYO ÖğrencilerininKurumsal İmaj Algıları ve Okullarına Bağlılılarını Etkileyen Faktörler Cumhuriyet MYO ve Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO Üzerine Bir Araştırma YALMAN YALÇIN,ERİLLİ NECATİ ALP,NOYAN YALMAN İLKAY (18.05.2016-20.05.2016), Yayın Yeri: 5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS 2016) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - İlçe Merkezlerinde Bulunan MYO ların Bölge Ekonomisine Etkileri Sivas İli Örneği NOYAN YALMAN İLKAY,Çınar Öz Dilek,ARIKÖK FİKRİYE ÜLKÜ (18.05.2016-20.05.2016), Yayın Yeri: 5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS 2016) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Dış Ticaret Politikalarının Önemi NOYAN YALMAN İLKAY,YALMAN YALÇIN,Mutlu Türkoğlu (09.10.2015-11.10.2015), Yayın Yeri: International Conference on Eurasian Economies Kazan, RUSSIA Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Türkiye ve AB Ülkelerinde Dışa Açıklığın İstihdam Üzerine Etkileri NOYAN YALMAN İLKAY,ÖZDEMİR ZEKAİ,KARAKÖY ÇAĞATAY (01.07.2014-03.07.2014), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES2014 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Kadın Girişimcilerin Bölgesel Ekonomi İçerisindeki Sorunları NOYAN YALMAN İLKAY,GÜNDOĞDU ÖZGE,YALMAN YALÇIN (24.05.2013-28.05.2013), Yayın Yeri: International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Türkiye'de 1980 Sonrası Dış Borç ve Büyüme İlişkileri NOYAN YALMAN İLKAY,KARAKÖY ÇAĞATAY (01.11.2012-03.11.2012), Yayın Yeri: 3. Uluslararası Ekonomi Konferansı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Kadın İstihdamı ve Ekonomik Kalkınma Geçiş Ekonomileri Örneği ÖZDEMİR ZEKAİ,NOYAN YALMAN İLKAY,BAYRAKDAR SEDA (11.10.2012-13.10.2012), Yayın Yeri: International Conference on Eurasian Economies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - BÖLGESEL KALKINMADA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ TR 72 BÖLGESİNDE KAYSERİ SİVAS YOZGAT UYGULAMA NOYAN YALMAN İLKAY,GÜNDOĞDU ÖZGE (24.05.2012-26.05.2012), Yayın Yeri: 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Financial Crisis Impact on SMEs and SMEs Strategies During Economic Crises a Case of Sivas Province NOYAN YALMAN İLKAY,DEMİRKOPARAN FERHAN,ARAS OZAN (12.10.2011-13.10.2011), Yayın Yeri: 13. International Conference on Finance and Banking Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-80-7248-753-0 20 - Sivas'ta 2008 2009Küresel Kriz Dönemlerinde Teşviklerin Etkisi ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,NOYAN YALMAN İLKAY,KARAKÖY ÇAĞATAY (17.06.2010-19.06.2010), Yayın Yeri: 2. Yerel Ekonomiler Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 21 - Türkiye de Ekonomik Krizler ve Kriz Dönemlerinde Teşviklerin Önemi NOYAN YALMAN İLKAY,GÜLMEZ MUSTAFA,YALMAN YALÇIN (15.04.2010-16.04.2010), Yayın Yeri: Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics-1 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - Bölgesel Kalkınma ve Terör: Güneydoğu Anadolu Bögesi Örneği NOYAN YALMAN Yrd Doç Dr İLKAY,EĞRİ CANAN ÖZGE,IŞIK YUNUS EMRE (24.09.2009-27.09.2009), Yayın Yeri: International Davraz Congress, Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - Özgürlükler ve Ekonomik Kalkınma: Latin Amerika ve Türkiye KARAKÖY ÇAĞATAY,NOYAN YALMAN İLKAY,DEMİRKOPARAN FERHAN (27.05.2009-29.05.2009), Yayın Yeri: 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 24 - Geçiş Ekonomileri ve İşgücü Piyasaları ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,NOYAN YALMAN İLKAY,YALMAN YALÇIN (09.10.2008-11.09.2008), Yayın Yeri: Integration and Economic Development in Transition Economies, Second International Manas University Conference in Economics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - Ekonomik Kalkınma ve İhracat Teşvikleri Sivas İlinde Bir Uygulama ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,NOYAN YALMAN İLKAY (24.04.2008-27.04.2008), Yayın Yeri: "International Symposiom on International Capital Flows and Emerging Markets Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 26 - KOBİ Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkiler Sivas İli Örneği GÜLMEZ MUSTAFA,NOYAN YALMAN İLKAY (31.05.2007-02.06.2007), Yayın Yeri: 6. Anadolu İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 27 - Küreselleşme Sürecinde Devletin Ekonomideki Değişen Rolü NOYAN YALMAN İLKAY (15.06.2006-17.06.2006), Yayın Yeri: 5.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 28 - Sivas İli'nin İstihdam Yapısı NOYAN YALMAN İLKAY (15.05.2003-17.05.2003), Yayın Yeri: Sivas Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 29 - NOYAN YALMAN İLKAY,ERDEM ARSLAN KİFAYET (10.11.2018-), Yayın Yeri: Uluslararası ISBN:
DERSLER Önlisans 2006-2007 Girişimcilik Türkçe 2 Lisans 2018-2019 GENEL EKONOMİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA Türkçe 3 Lisans 2018-2019 MİKRO İKTİSAT Türkçe 4 Lisans 2017-2018 İKTİSADA GİRİŞ I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 İKTİSADA GİRİŞ II Türkçe 3 Lisans 2017-2018 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Türkçe 3 Lisans 2017-2018 MİKRO İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2017-2018 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 İKTİSADA GİRİŞ I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MAKRO İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MİKRO İKTİSAT Türkçe 4 Lisans 2016-2017 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ULUSLARARASI İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İKTİSADA GİRİŞ I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İKTİSADA GİRİŞ II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Makro Ekonometri Modeller Türkçe 3 Lisans 2015-2016 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ULUSLARARASI İKTİSAT Türkçe 1 Lisans 2015-2016 ULUSLARARASI İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İKTİSADA GİRİŞ I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İKTİSADA GİRİŞ II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 MAKRO İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2014-2015 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ULUSLARARASI İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Üniversite Kültürü Türkçe 1 Lisans 2013-2014 İktisada Giriş I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İktisada Giriş II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Makro İktisat Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Mikro İktisat Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Türkiye Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 ULUSLARARASI İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Ekonomi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Genel Ekonomi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Mesleki İngilizce II Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Mikro İktisat Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Sosyal Bilimlerde Yöntem Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Uluslararsı İktisat Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Ekonomi Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Genel Ekonomi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Mesleki İngilizce I Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Sosyal Bilimlerde Yöntem Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Uluslararası İktisadi Kuruluşlar Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Uluslararası İktisat Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Uluslararası İktisat Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Ekonomi Türkçe 3 Lisans 2010-2011 İktisada Giriş I Türkçe 3 Lisans 2010-2011 İktisada Giriş I Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Uluslararası İktisat Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Bilimsel Araştırma Metodları Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Çevre Ekonomisi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Ekonomi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Güncel Ekonomik ve Mali Sorunlar Türkçe 3 Lisans 2009-2010 İktisada Giriş II Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Mikro İktisat Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Mühendislik Ekonomisi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Çevre Ekonomisi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Ekonomi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 İktisada Giriş I Türkçe 3 Lisans 2008-2009 İktisada Giriş II Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Makro İktisat Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Mikro İktisat Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Mikro İktisat Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Bilgisayar I Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Bilgisayara Giriş Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Ekonomi Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Ekonomiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2007-2008 İnsan İlişkileri ve İletişim Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Makro İktisat Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Mikro İktisat Türkçe 3 Lisans 2006-2007 İktisada Giriş II Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Makro İktisat Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Makro İktisat Teorisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 MAKRO İKTİSAT TEORİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 MAKRO İKTİSAT TEORİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 MAKRO İKTİSAT TEORİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Makro İktisat Teorisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Mikro İktisat Teorisi Türkçe 3