Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA


MAKALELER 1 - Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarını Bulanık AHP ve VIKOR Yöntemi ile Analizi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARAKIŞ ENGİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Index, EBSCO, SOBİAD, OpenAIRE, TR Dizin, Özgün Makale 2 - Determination of the Risk Factors That Influence Occurrence Time of Traffic Accidents with Survival Analysis ORALHAN BURCU,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Iranian Journal of Public Health, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Risk Faktörlerinin Trafik Kazaları Üzerindeki Etkisi:Kayseri Örneği ORALHAN BURCU,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.EBSCOhost tarafından taranmaktadır.ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.DOAJOpen Science DirectoryGoogle Scholar Özgün Makale 4 - Bankaların Ticari Kredi Verme Davranışlarının Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS ile incelenmesi KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - BANKALARIN TİCARİ KREDİ VERME DAVRANIŞLARININBULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS İLE İNCELENMESİ KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ebsco, Asos index, Türkiye atıf dizini, sobiad Özgün Makale 6 - Sivas İli Temel Sektörlerin Girdi Çıktı Yöntemiyle Analizi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO,Asos Özgün Makale 7 - BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN OTOMOTİV İMALATSEKTÖRÜ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININELECTRE VE AHP YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: asos Özgün Makale 8 - Üniversite öğrencilerinin gelecek beklentisinin yapısal eşitlik modeli ve Chaid analizi ile belirlenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF öğrencilerine yönelik bir uygulama KAYA MURAT,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: cumhuriyet üniversitesi iibf dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 9 - İş Seçimini Etkileyen Kriterlerin Ve Alternatiflerin Analitik Hiyerarşi Proses Metodu İle Belirlenmesi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, GÖKALP BURCU, Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO,ASOS Özgün Makale 10 - 1998 2002 Yılları Türkiye Taşımacılık Sektörü Kilit Sektörlerinin Girdi Çıktı Analizi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, ÖZKAN MUSTAFA, Yayın Yeri: GAZİOSMANPAŞA ÜNVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 11 - Sivas İlinde Liselerin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,ARTUT AHMET, Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ASOS Özgün Makale 12 - Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi 1998 Ve 2002 Yılları Girdi Çıktı Analizi Örneği GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, AKGÜL YUSUF, Yayın Yeri: İNÖNÜ ÜNVERSİTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 13 - A case study investigating farmers view regarding soil analysis estimates using a Logit Model KARKACIER OSMAN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Journal of Agricultural Science and Technology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - oksulluk Ve Gelir Bölüşümünü Belirlemede Kullanılan Ölçütler ÖZTÜRK NAZIM, GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: BÜTÇE DÜNYASI, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: SÜRELİ HAKEMLİ DERGİ Özgün Makale 15 - İşlenmiş Süt ve Süt Ürünleri Sanayinde Süt Teşvik Pirimi Politikasının Analizi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARKACIER OSMAN,ÇİÇEK ADNAN, Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: AGRICOLA, ARASTIRMAX,,CAB ABSTRACTS, CROSSREF, DIRECTORY OF SCIENCE, DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS),DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING), EBSCO, EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT), ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, FAO- AGRIS, GENAMICS JOURNALSEEK, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, INGENTACONNECT, JOURNAL INDEX, JOUR INFORMATICS, OPEN J-GATE, RESEARCH BIBLE, SCIENCE CENTRAL, ,THE GROVE ONLINE LIBRARY, TUBITAK-ULAKBIM, ULRICHSWEB, WORLDCAT Özgün Makale 16 - Determining The Factors Affecting The Consumers Willingness To Pay Higher Prices For Genetically Unmodified Products Tomato Case Study İn Turkey GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,ESENGÜN KEMAL, Yayın Yeri: British Food Journal, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 17 - An analysis of the factors affecting the food places where consumers purchase red meat KIZILASLAN HALİL,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KIZILASLAN NURAY, Yayın Yeri: British Food Journal, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - A Regression Analysis of the Effect of Energy Use in Agriculture KARKACIER OSMAN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,ÇİÇEK ADNAN, Yayın Yeri: Energy Policy, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 19 - A Analysis of Import Demand for Meat and Meat Product in Turkey GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Journal of Agronomy, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: ASCI, AGRICOLA Özgün Makale 20 - Structural Analysis of Animal Husbandry and Fishery in Turkey GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARKACIER OSMAN, Yayın Yeri: Journal of Applied Science, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: ASCI, AGRICOLA Özgün Makale 21 - GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA TÜKETİCİ BİLİNCİNİN İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARKACIER OSMAN, Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: scopus Özgün Makale 22 - Factors effecting primary choice of consumers in food purchasing The Turkey case GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN, Yayın Yeri: Food Control, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 23 - Şeftali Üretiminde Enerji Kullanımı Tokat İli Örneği GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,GÖZENER BİLGE, Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: AGRICOLA, ARASTIRMAX,,CAB ABSTRACTS, CROSSREF, DIRECTORY OF SCIENCE, DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS),DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING), EBSCO, EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT), ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, FAO- AGRIS, GENAMICS JOURNALSEEK, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, INGENTACONNECT, JOURNAL INDEX, JOUR INFORMATICS, OPEN J-GATE, RESEARCH BIBLE, SCIENCE CENTRAL, ,THE GROVE ONLINE LIBRARY, TUBITAK-ULAKBIM, ULRICHSWEB, WORLDCAT Özgün Makale 24 - Energy use in peach production: Case of Tokat province GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARKACIER OSMAN,GÖZENER BİLGE, Yayın Yeri: gaziosmanpaşa üniversitesi ziraat fakültesi dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 25 - Input Output Analysis of Energy Use in Agriculture KARKACIER OSMAN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Energy Conversion and Management,, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 26 - TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLAÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİM GİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ BAYRAMOĞLU ZEKİ,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,GÜNDÜZ ORHAN, Yayın Yeri: Tarım Ekonomisi Dergisi, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - CAR SELECTION USING AHP AND TOPSIS METHOD BABACAN ADEM,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,Sağır Saniye (20.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Bulanık AHP ve MOORA Yöntemleri ile Okul Öncesi Eğitimi Hizmet Kalitesi Değerlendirmesi ve Anaokulu Seçimi KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 3 - Bireysel emeklilik şirketlerinin finansal performanslarının bulanık AHP ve VİKOR yöntemleri ile analizi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARAKIŞ ENGİN (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: eyi 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Bulanık AHP ve MOORA yöntemleri ile okul öncesi eğitimi hizmet kalitesi değerlendirmesi ve anaokulu seçimi KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: eyi 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARAKIŞ ENGİN (25.07.2017-27.07.2017), Yayın Yeri: EconWorld2017 Paris Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik PerformanslarınınAnalitik Hiyerarşi Süreci ve VIKOR Metodu ile Karşılaştırılması KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (29.08.2016-31.08.2016), Yayın Yeri: International Conference on Eurasian Economies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAĞAZALARIN FİNANSALPERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ ve ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİİLE ANALİZİ KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17. uluslar arası yöneylem araştırması, ekonometri ve istatistik sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - GİRDİ ÇIKTI ANALİZİ ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYETGÖSTEREN SEKTÖRLER ARASI İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ANALİZ GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Ailelerin et tüketimleri üzerine bir araştırma: Tokat ili örneği GÜNDÜZ ORHAN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,ESENGÜN KEMAL (13.09.2006-), Yayın Yeri: VII. Tarım Ekonomisi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2016 Bankaların ticari kredi verme davranışlarının bulanık mantık TOPSIS ve bulanık analitik hiyerarşi süreci ile incelenmesi ENGİN KARAKIŞ Doktora 2015 Trafik kazalarının yaşam analiziyle (Survival analysis) incelenmesi: Kayseri örneği BURCU ORALHAN Yüksek Lisans 2019 Türk Telekomda Sabit İnternet Kullanıcı Davranışlarının Yaşam Analizi (Survival Analysis) ile İncelenmesi:Sivas Örneği FATMA KARAKOÇ KANIBOL Yüksek Lisans 2019 SİVAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KALİTESİNİ VE İŞİ SEVMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ SULTAN CERAN CUNEDİOĞLU Yüksek Lisans 2018 Sivas ili genelindeki orta öğretim kurumlarının iç içe varyans analizi yöntemiyle karşılaştırılması MEHMET KARATEPE Yüksek Lisans 2016 Elazığ organize sanayi bölgesi sektörler arası girdi-çıktı analizi MÜCAHİT NAMLI Yüksek Lisans 2015 Sivas ili temel sektörlerinin girdi-çıktı yöntemiyle analizi AHMET SEL Yüksek Lisans 2014 Sivas ilindeki Devlet Hastanelerinin veri zarflama analizi yöntemi ile teknik etkinliğinin belirlenmesi EMRAH DAVUT IRMAK Yüksek Lisans 2014 Türkiye'deki devlet üniversite enstitülerinin veri zarflama analizi uygulaması ile etkinliğinin ölçümü ZAFER YILDIZ Yüksek Lisans 2013 Üniversite öğrencilerinin gelecek beklentisinin yapısal eşitlik modeli ve Chaid analizi ile belirlenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF öğrencilerine yönelik bir uygulama MURAT KAYA Yüksek Lisans 2013 İktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bulanık veri zarflama analizi ile etkinlik ölçümü AHMET ARTUT Yüksek Lisans 2012 Eşbütünleşme analizi ve bir uygulama HÜSEYİN HASTE Yüksek Lisans 2011 Malatya ilindeki liselerin 2009 yılı verimlilik ve etkinliğinin ölçülmesi SUNA ELÇİ Yüksek Lisans 2010 Analitik hiyerarşi ve hedef programlama yöntemleri kullanılarak Sivas ilinde üretim deseninin analiz edilmesi CİHAN BULMUŞ