Dr.Öğr. Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP


MAKALELER 1 - KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,ELDEN ÜRGÜP SEVAL, Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies(Javstudies), Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: araştirmax, SOBİAD, ESJI,DRJI Özgün Makale 2 - 3568 SAYILI YASA VE SONRASINDAKİ YASAL DÜZENLEMELERİN SMMM MESLEĞİNE ETKİSİNİN NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DEMİR MEHMET,ELDEN ÜRGÜP SEVAL,ÇERİKCİOĞLU GÖRKEM, Yayın Yeri: SOSYAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Index, SOBİAB, Proquest ABI Inform Global, Eurasian Scientific Journal Index, Science Library Index ve Scientific Indexing Services Özgün Makale 3 - Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) Üretim Maliyeti Hesaplamasına Etkisi ve B ELDEN ÜRGÜP SEVAL,KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA, Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESJI, DRJI, Academic Resource Index,Cite Factor Özgün Makale 4 - DEMİR MEHMET,ELDEN ÜRGÜP SEVAL, Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: asos, ebsco, google scholar,sobiad Özgün Makale 5 - Hastanelerde En Uygun Stok Kontrol Yönteminin Analitik Hiyerarşi Süreci Seçimi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde Bir Uygulama Kısakürek M Mustafa, Elden Seval, Yayın Yeri: cumhuriyet üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakülte dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco,asos,ulakbim Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - ELDEN ÜRGÜP SEVAL,AYDIN YÜKSEL,ÇERİKÇİOĞLU GÖRKEM (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 4.ULUSLARARASI SOSYALBEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERSEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ETİK KARAR ALMA DAVRANIŞLARI: CUM-HURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÇERİKÇİOĞLU GÖRKEM,AYDIN YÜKSEL,ELDEN ÜRGÜP SEVAL (12.04.2018-14.04.2018), Yayın Yeri: 3.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,ELDEN ÜRGÜP SEVAL (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: 3.Uluslararası Sosyal BilimlerSempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Bir Otel İşletmesinde Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Uygulanması DEMİR MEHMET,ELDEN ÜRGÜP SEVAL,AYDOĞAN ESRA (28.09.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-6900-56-7 5 - İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI: MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BİR VAKA ÇALIŞMASI ELDEN ÜRGÜP SEVAL,DEMİR MEHMET,YILMAZ HÜLYA (29.05.2014-31.05.2014), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Muhasebe ve Finansman Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - İŞLETMELERDE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNİN VE DİĞER MODERN MALİYET YÖNTEMLERİNİN UYGULANMA DÜZEYLERİNE VE MALİYET BİLİNCİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA SİVAS İLİ ÖRNEĞİ Demir Mehmet, Elden Seval (31.05.2012-02.06.2012), Yayın Yeri: 1. Uluslar arası Muhasebe ve Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: