Dr.Öğr. Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP


BİLDİRİLER 1 - C U M H U R İ Y E T Ü N İ V E R S İ T E S İ '' N D E M U H A S E B E D E R S İ N E G İ R E N Ö Ğ R E T İ MELEMANLARININ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARIVE BAKIŞ AÇILARI ELDEN ÜRGÜP SEVAL,AYDIN YÜKSEL,ÇERİKÇİOĞLU GÖRKEM (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 4.ULUSLARARASI SOSYALBEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERSEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ETİK KARAR ALMA DAVRANIŞLARI: CUM-HURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÇERİKÇİOĞLU GÖRKEM,AYDIN YÜKSEL,ELDEN ÜRGÜP SEVAL (12.04.2018-14.04.2018), Yayın Yeri: 3.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,ELDEN ÜRGÜP SEVAL (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: 3.Uluslararası Sosyal BilimlerSempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Bir Otel İşletmesinde Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Uygulanması DEMİR MEHMET,ELDEN ÜRGÜP SEVAL,AYDOĞAN ESRA (28.09.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-6900-56-7 5 - İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI: MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BİR VAKA ÇALIŞMASI ELDEN ÜRGÜP SEVAL,DEMİR MEHMET,YILMAZ HÜLYA (29.05.2014-31.05.2014), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Muhasebe ve Finansman Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - İŞLETMELERDE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİNİN VE DİĞER MODERN MALİYET YÖNTEMLERİNİN UYGULANMA DÜZEYLERİNE VE MALİYET BİLİNCİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA SİVAS İLİ ÖRNEĞİ Demir Mehmet, Elden Seval (31.05.2012-02.06.2012), Yayın Yeri: 1. Uluslar arası Muhasebe ve Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: