Doç.Dr. MURAT YILDIRIM


MAKALELER 1 - Pragmatizm ve Yeni Kamu İşletmeciliği YILDIRIM MURAT, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS, EconLit, TÜBİTAK ULAKBİM Özgün Makale 2 - Türk Kamu Yönetimi Sorunlarının Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirmesi YILDIRIM MURAT, Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO (Academic Search Complete)DOAJ (Directory of Open Access Journals)IndexCopernicus (IC)ZDB (Zeitschriftendatenbank - ZDB-ID: 2505720-0)International Bibliography of Periodical Literature (IBZ)Deutsche Nationalbibliothek (DNB)JournalSeekBASE (Bielefeld Academic Search Engine)ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimler Indeksi)Academic Journals DatabaseUlrich's Periodicals Directory Özgün Makale 3 - Modernizm Postmodernizm ve Kamu Yönetimi YILDIRIM MURAT, Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, ICAAP: The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, Directory of Open Access Journals (DOAJ), INTUTE: Social Sciences, Western Michigan University Libraries Catalog, WestCat, University Libraries Catalog, Michigan State University Library Catalog, WorldCat, Cahit Arf Bilgi Merkezi, ULAKBİM Süreli Yayınlar Konu Kataloğu, MeLCat, J-Gate Gateway, ScientificCommons.org, Ulrich's Periodicals Directory: Social Sciences: Comprehensive Works, Genamics Özgün Makale 4 - Kamu Yönetimine Güven E Devlet Açısından Bir İnceleme YILDIRIM MURAT, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM Sosyal Bilimler, ASOS Özgün Makale 5 - Kamu Yönetiminde Takdir Yetkisi Geleneksel ve Yeni Kamu Yönetimi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme YILDIRIM MURAT, Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, ICAAP: The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, Directory of Open Access Journals (DOAJ), INTUTE: Social Sciences, Western Michigan University Libraries Catalog, WestCat, University Libraries Catalog, Michigan State University Library Catalog, WorldCat, Cahit Arf Bilgi Merkezi, ULAKBİM Süreli Yayınlar Konu Kataloğu, MeLCat, J-Gate Gateway, ScientificCommons.org, Ulrich's Periodicals Directory: Social Sciences: Comprehensive Works, Genamics Özgün Makale 6 - Kamu Yönetiminde Bilgi Yönetiminin Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme YILDIRIM MURAT, Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, ICAAP: The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, Directory of Open Access Journals (DOAJ), INTUTE: Social Sciences, Western Michigan University Libraries Catalog, WestCat, University Libraries Catalog, Michigan State University Library Catalog, WorldCat, Cahit Arf Bilgi Merkezi, ULAKBİM Süreli Yayınlar Konu Kataloğu, MeLCat, J-Gate Gateway, ScientificCommons.org, Ulrich's Periodicals Directory: Social Sciences: Comprehensive Works, Genamics Özgün Makale 7 - Kamu Yönetiminde Yeni Bir İkilem Yurttaş Odaklılık ya da Müşteri Odaklılık YILDIRIM MURAT, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM Sosyal Bilimler, ASOS Özgün Makale
DERSLER Lisans 2013-2014 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2013-2014 MAHALLİ İDARELER (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2013-2014 MESLEKİ İNGİLİZCE II (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TÜRK ANAYASA DÜZENİ (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TÜRK YÖNETİM TARİHİ (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2013-2014 YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2012-2013 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MAHALLİ İDARELER (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MESLEKİ İNGİLİZCE I (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MESLEKİ İNGİLİZCE III Türkçe 2 Lisans 2012-2013 MESLEKİ İNGİLİZCE IV (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2012-2013 TÜRK YÖNETİM TARİHİ (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2012-2013 YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2011-2012 AB VE TÜRKİYE (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 2 Lisans 2011-2012 İDARE HUKUKU (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2011-2012 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2011-2012 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 MAHALLİ İDARELER (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2011-2012 YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2010-2011 İDARE HUKUKU Türkçe 3 Lisans 2010-2011 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2010-2011 MAHALLİ İDARELER (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2010-2011 TÜRK YÖNETİM TARİHİ (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2010-2011 YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2009-2010 AB VE TÜRK KAMU YÖNETİMİ (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2009-2010 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 2 Lisans 2009-2010 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2009-2010 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ VE KAMU YÖNETİMİ (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2009-2010 YÖNETİM HUKUKU (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2009-2010 YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2008-2009 AB VE TÜRK KAMU YÖNETİMİ (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2008-2009 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2008-2009 KENT EKONOMİSİ (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2008-2009 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2008-2009 YEREL YÖNETİMLER II (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 2 Lisans 2008-2009 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ VE KAMU YÖNETİMİ (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2008-2009 YÖNETİM BİLİMLERİ I (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2008-2009 YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2007-2008 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2007-2008 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 2 Lisans 2007-2008 KENT EKONOMİSİ (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Lisans 2007-2008 YÖNETİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2007-2008 YÖNETİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2007-2008 YÖNETİM VE HALKLA İLİŞKİLER (B.Ö. VE İ.Ö.) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KAMU YÖNETİMİNDE HESAP VEREBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE KAMU YÖNETİMİ (B.Ö. ve İ.Ö.) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 KAMU YÖNETİMİNDE HESAP VEREBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 KAMU YÖNETİMİNDE HESAP VEREBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 KAMU YÖNETİMİNDE HESAP VEREBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 KAMU YÖNETİMİNDE HESAP VEREBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 KAMU YÖNETİMİNDE HESAP VEREBİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK Türkçe 3