Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN


YÖNETİLEN TEZLER Yüksek Lisans 2019 CEYLAN YILMAZ Yüksek Lisans 2015 Türkiye'de mevsimlik tarım işçilerinin durumu: Patates ve narenciye toplama işçileri örneği GÜLİN KANGAL Yüksek Lisans 2014 Türkiye'de yabancı işçilik Tokat Afganları örneği MEHMET MERT TÜRK Yüksek Lisans 2014 Yerel basın çalışanlarının çalışma yaşamına ilişkin sorunları: Sivas, Tokat ve Amasya illeri örneği HIDIR DEMİR Yüksek Lisans 2012 Sosyal yardımların politik nitelik kazanması: 2002-2011 Türkiye örneğinde HİLMİ ETCİ Yüksek Lisans 2012 Risk toplumu tartışmaları bağlamında çalışma ilişkileri IŞIL ARSLAN Yüksek Lisans 2012 KOBİ'lerin sorunlarına yönelik sağlanan destekler DERYA YILMAZ Yüksek Lisans 2010 Yoksulluk ve Türkiye'de yoksullukla mücadelede sosyal politika uygulamaları BEDİA CENNET Yüksek Lisans 2010 Araştırma hastanelerinde çalışan hekimlerin çalışma sorunları ? Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Örneği ? EBRU POLAT Yüksek Lisans 2010 Sosyal diyalog ve işçi sendikaları (Türkiye örneği) FATMA TUĞBA ÇIKLAÇİFTÇİ Yüksek Lisans 2009 Küreselleşen dünya yönetiminde yerel yönetimler bağlamında sosyal politika ENGİN KARAKIŞ Yüksek Lisans 2009 Küreselleşme sürecinde sosyal politika uygulamaları(1980- 2000 Türkiye'si örneği) YASEMİN DAYI Yüksek Lisans 2009 Çalışma ilişkilerinde psikolojik şiddet (mobing) ve özel sektörde çalışanlara yönelik bir uygulama NUR YILMAZ Yüksek Lisans 2008 İşsizlik sürecinin bireyler üzerindeki psikolojik ve sosyo-ekonomik etkileri (Sivas örneği) DERYA ONOCAK Yüksek Lisans 2006 Sosyal güvenlik sisteminde emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin sorunları SERKAN ÖZDEN Yüksek Lisans 2006 Ekonomik istihbaratın küreselleşme içerisindeki yeri ve önemi AHMET TARIK MİMAN Yüksek Lisans 2005 Türkiye'de kamu yönetimi, yönetim sistemleri ve yerelleşme çabaları UĞUR TUNCER Yüksek Lisans 2005 Türkiye'de orta kentlerde küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) teşvikler (Sivas ili örneği) TÜLİN ALTUN Yüksek Lisans 2005 Avrupa Birliği ile uyum süreci ve Türk çalışma yaşamına olası etkileri İLKER İNAN AKÇAY Yüksek Lisans 2004 Çalışma hayatındaki çalışan çoçuklar ve dokumacılık sanayinde çalışan kız çoçuklarının sosyo-ekonomik sorunları (Sivas ili örneği) SALİHA YAVUZ Yüksek Lisans 2004 İlaç mümessillerinin çalışma koşulları (Sivas örneği) BANU ÖZBUCAK Yüksek Lisans 2003 Ücret sistemleri ve Türkiye'de asgari ücret KORAY CAN Yüksek Lisans 2003 İşgücü göçünün Sivas'ta ortaya çıkardığı sosyal politika sorunları TANER AKPINAR Yüksek Lisans 2003 Türk Toplu İş Hukukunda grev ve lokavt ertelemesi BİLAL ÇILDIR Yüksek Lisans 2002 Yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin toplumsal sorunları 'Cumhuriyet Üniversitesi örneği' OLCAY TİRE Yüksek Lisans 2001 Türk siyasal yaşamında milliyetçilik öğretisi ve MHP`nin son zamanlardaki yükselişinin nedenleri ERCAN ŞAHBUDAK Yüksek Lisans 2001 Siyaset sosyolojisi açısından seçim sistemleri ve temsil olgusu CEVDET ÖZTÜRK Yüksek Lisans 1999 İbn Haldun'un eğitim sosyolojisi BUKET YURTÇUL Yüksek Lisans 1999 Ortaöğretimde öğrenim gören Anadolu öğretmen lisesi yatılı erkek öğrencilerin psiko-sosyal sorunlarının incelenmesi, Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi örneği HÜSEYİN YURDAKUL Yüksek Lisans 1996 Türk yazılı basınında 12 Eylül Müdahalesi ERCAN YESARİ YİĞİT Yüksek Lisans 1995 Türkiye'de Cumhuriyet öncesi ve sonrası siyasal partilerin sosyolojik incelemesi MUSTAFA ÇAĞLAYANDERELİ Yüksek Lisans 1994 Türk eğitim sistemi içerisinde özel dershanelerin yeri, gelişmesi ve fonksiyonları (Aydın Körfez Dershaneleri örneğinde) TURAN ÖZTÜRK Yüksek Lisans 1993 Sendikacılık olgusuna sosyolojik bir yaklaşım (Sivas ili örneği) VADİ KÜÇÜK