Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI


KİTAPLAR İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları (Türkiye ve AB Ülkeleri) Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN,KORKMAZ ADEM, Yayın Yeri: Ekin Yayınevi, Editör: , Basım Sayısı: 4, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978605327619-7, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Özlem Kitapevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 520, ISBN: 9786058303324, Bölüm Sayfaları: - 2018 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Osmanlı dan Günümüze Türk Sendikacılık Tarihi551 Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Özlem Kitapevi, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 558, ISBN: 978-605-83033-1-7, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Dünyada ve Türkiye de Sendikacılık Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Ein Yayıncılık, Editör: , Basım Sayısı: 3, Sayfa Sayısı: 298, ISBN: 978-605-327-334-9, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü Osmanlı dan Günümüze Türk Sendikacılık Tarihi Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Özlem Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 551, ISBN: 978-605-83033-0-0, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü 1980 Sonrası Türk ve Fransız Sendikacılığı Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Kamu-İş, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Bilimsel Kitap Tümü Dünyada ve Türkiye de Sendikacılık Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Ekin, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2013 Ders Kitabı Tümü İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN,KORKMAZ ADEM, Yayın Yeri: Ekin, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-6055048-61-7, Bölüm Sayfaları: - 2013 Bilimsel Kitap Tümü İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN,KORKMAZ ADEM, Yayın Yeri: Ekin Yayınevi, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: 975-9944-141-16-1, Bölüm Sayfaları: - 2007 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Poltikaları Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN,KORKMAZ ADEM, Yayın Yeri: Filiz Kitapevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 975-368-298-0, Bölüm Sayfaları: - 2005 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Cumhuriyetten Günümüze Türkiye de İşçi Sendikacılığı Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 975-6403-73x, Bölüm Sayfaları: - 2005 Bilimsel Kitap Tümü
MAKALELER 1 - 1980 SONRASININ SOSYOEKONOMİK DEĞİŞİM veDÖNÜŞÜMÜ BAĞLAMINDA SENDİKACILIKTA GELİNENNOKTA MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergis, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: dergipark Özgün Makale 2 - MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: sosyal Siyaset Konferansları, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 3 - MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Sosyal Siyaset Konferansları, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 4 - MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Blimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 5 - Anadolu da Sendikacılık Erzurum Örneği MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCOhost, ASOS İndeks, DOAJ Özgün Makale 6 - MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Emek ve Toplum, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: dergipark Özgün Makale 7 - xxı Yüzyıla Girerken Sendikacılık Günümüzdeki Değişim Dönüşüm Gelecek İçin Arayışlar MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: HAK-İŞ ULUSLARARASI EMEK ve TOPLUM, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: DergiPark Özgün Makale 8 - 1965 den 12 Eylül 2010 Halk Oylamasına Yasakoyucunun Memur Sendikacılığına Bakış açısı ve ILO Normları MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 9 - MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 10 - Selçuklu Osmanlı Döneminde Kurumsal Bir Yapı Ahilik Gedik Teşkilatı ve Sosyo Ekonomik İşlevleri MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 11 - Gelişim Süreci ve Yasal Çerçevesiyle Türkiye de Memur Sendikacılığı MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 12 - Küreselleşmenin kültürel değerler üzerine etkisi MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Sosyal Siyaset KonferanslarıDergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: DergiPark Özgün Makale 13 - Küreselleşmenin Türk Çalışma Hayatına Etkileri MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Dergipark Özgün Makale 14 - Endüstri Devrimi Sonrasında Emeğin İstismarını Belgeleyen İki Eser: Germinal ve Dokumacılar MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Sosyoloji Konferansları, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: DergiPark Özgün Makale 15 - Küreselleşme Sürecinde Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Fransa Örneği) MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Çimento İşveren Dergisi, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 16 - Teorik Çerçevesi ve Dünyadaki Uygulamalarıyla Sendika Siyaset Sendika Siyasal Parti İlişkisi MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: DergiPark Özgün Makale 17 - MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: DergiPark Özgün Makale 18 - Fransa da Sendika Siyasi Parti İlişkileri MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Marmara ÜniversitesiİİBF Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Dergipark Özgün Makale 19 - MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Sosyoloji Konferansları Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: DergiPark Özgün Makale 20 - Türkiye de Sendikalaşma Evreleri ve Sendikalaşmayı Etkileyen Unsurlar MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 21 - MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 22 - MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale