Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI


KİTAPLAR Osmanlı dan Günümüze Türk Sendikacılık Tarihi551 Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Özlem Kitapevi, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 558, ISBN: 978-605-83033-1-7, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Dünyada ve Türkiye de Sendikacılık Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Ein Yayıncılık, Editör: , Basım Sayısı: 3, Sayfa Sayısı: 298, ISBN: 978-605-327-334-9, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü Osmanlı dan Günümüze Türk Sendikacılık Tarihi Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Özlem Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 551, ISBN: 978-605-83033-0-0, Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Tümü 1980 Sonrası Türk ve Fransız Sendikacılığı Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Kamu-İş, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Bilimsel Kitap Tümü İşsizlikle Mücadelede Emek Piyasası Politikaları Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, KORKMAZ ADEM, Yayın Yeri: Ekin, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Ders Kitabı Tümü Dünyada ve Türkiye de Sendikacılık Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Ekin, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2013 Ders Kitabı Tümü Cumhuriyetten Günümüze Türkiye de İşçi Sendikacılığı Bölüm Adı: ,MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2005 Bilimsel Kitap Tümü
MAKALELER 1 - 1980 SONRASININ SOSYOEKONOMİK DEĞİŞİM veDÖNÜŞÜMÜ BAĞLAMINDA SENDİKACILIKTA GELİNENNOKTA MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergis, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: dergipark Özgün Makale 2 - 5018 Sayılı Kanun'un Temel Felsefesiyle Çelişki:Gayr-ı Siyasi Sendikacılıktan Partili SendikacılığaYöneliş (1947-1960) MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: sosyal Siyaset Konferansları, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 3 - Askeri Darbeler Döneminden Sivil DemokrasiDönemine Brezilya'da Sendikacılık MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Sosyal Siyaset Konferansları, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 4 - TÜRKİYE'DE KAYITDIŞI İSTİHDAM VE ÖNLEMEYE YÖNELİK STRATEJİLER MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Blimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale 5 - Anadolu da Sendikacılık Erzurum Örneği MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCOhost, ASOS İndeks, DOAJ Özgün Makale 6 - xxı Yüzyıla Girerken Sendikacılık Günümüzdeki Değişim Dönüşüm Gelecek İçin Arayışlar MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: HAK-İŞ ULUSLARARASI EMEK ve TOPLUM, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - 1965 den 12 Eylül 2010 Halk Oylamasına Yasakoyucunun Memur Sendikacılığına Bakış açısı ve ILO Normları MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Selçuklu Osmanlı Döneminde Kurumsal Bir Yapı Ahilik Gedik Teşkilatı ve Sosyo Ekonomik İşlevleri MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Gelişim Süreci ve Yasal Çerçevesiyle Türkiye de Memur Sendikacılığı MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Küreselleşmenin kültürel değerler üzerine etkisi MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Sosyal Siyaset KonferanslarıDergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Küreselleşmenin Türk Çalışma Hayatına Etkileri MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Teorik Çerçevesi ve Dünyadaki Uygulamalarıyla Sendika SiyasetSendika Siyasal Parti İlişkisi MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Türkiyede Sendika Siyasi Parti İlişkileri MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Fransa da Sendika Siyasi Parti İlişkileri MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Marmara ÜniversitesiİİBF Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - XIX Yüzyılın Ortalarından Birinci Dünya Savaşına KadarSivas ın Sosyo Ekonomik Yapısı İstanbul Üniv MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Sosyoloji Konferansları Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Türkiye de Sendikalaşma Evreleri ve Sendikalaşmayı Etkileyen Unsurlar MAHİROĞULLARI ADNAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale