Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN


MAKALELER 1 - Etnik Ayrımcılık Algısı,Ayrımcılık Deneyimi ve Muhtemel Sonuçları:Bir Ön Değerleme DUMAN BETÜL,ALACAHAN OSMAN, Yayın Yeri: Prof.Dr. Mahmut Tezcan'a Armağan Kitabı, Yıl: 2017 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 2 - Differing Perceptions of Kurdish Ethnicity According to Their Ideologic Identities in Diyarbakır ALACAHAN OSMAN, DUMAN BETÜL, Yayın Yeri: The Journal Of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: MLA-EBSCO-JOURNALSEEK Özgün Makale 3 - Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak DUMAN BETÜL, ALACAHAN OSMAN, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: JOURNALSEEK-MLA-EBSCO Özgün Makale 4 - Dışlanma Ayrımcılık Mezhep ve Etniklikler Arası Eşitsizlikler ALACAHAN OSMAN, DUMAN BETÜL, Yayın Yeri: AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS-EBSCO Özgün Makale 5 - Etniklik ve Sosyal Kaynaşma İlişkisi Adana Örneği DUMAN BETÜL, ALACAHAN OSMAN, Yayın Yeri: C.Ü., İİBF Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO-ULAKBİM Özgün Makale 6 - Güven ve Sivil Bağlılık Boyutuyla Sosyal Sermaye ve Mezhep Kahramanmaraş Örneği ALACAHAN OSMAN, DUMAN BETÜL, Yayın Yeri: Electronic Journal of Social Sciences, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: INDEX COPERNIUS-DOAJ-EBSCOHost Özgün Makale 7 - Sosyal Sermaye Güven Boyutunda Etniklik DUMAN BETÜL, ALACAHAN OSMAN, Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: INDEXCopernius-EBSCOHost Özgün Makale 8 - Çocuğunu Sokakta Çalıştıran Ailelerin Sosyo Ekonomik Profili Tutum ve Beklentileri ALACAHAN OSMAN, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisİ, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 9 - Sosyal Kaynaşma Social Cohesion DUMAN BETÜL, ALACAHAN OSMAN, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - Comparison of the Personal and Cultural Change Taking Place Between EU Erasmus Students and Turkish Erasmus Students within the sample of Adam Mickiewicz University In City of Poznan Poland MUTLU SEVDA, ALACAHAN OSMAN, ERDİL MAHMUT, Yayın Yeri: Euroasian Journal of Antroplogy, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: AL-DOAJ-ASOS Özgün Makale 11 - Aile Birliğini Oluşturan Faktörler ve İşlevleri ALACAHAN OSMAN, Yayın Yeri: C.Ü. İİBF Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM-EBSCO Özgün Makale 12 - Bazı Değişkenlere Göre Bir İşyerinde Ruhsal Belirti Taraması ALACAHAN OSMAN, Yayın Yeri: Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO-ULAKBİM-ASOS Özgün Makale
DERSLER Lisans 2018-2019 Çalışma Psikolojisi Türkçe 3 Lisans 2018-2019 İş Etiği Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Siyaset Bilimine Giriş Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Sosyal Psikoloji Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Çalışma Psikolojisi Türkçe 3 Lisans 2016-2017 İş Etiği Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Örgüt Psikolojisi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Siyaset Bilimi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sosyal BilimlerdeAraştırma Yöntemleri Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sosyal Psikoloji Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ÇALIŞMA PSİKOLOJSİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İŞ ETİĞİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Çalışma Psikolojisi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Endüstri Ve Yönetim Psikolojisi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İş Etiği Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Örgüt Psikolojisi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sosyal Psikoloji Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Çalışma Psikolojisi Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İş Hukuku Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Mesleki İngilizce Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Örgütsel Davranış Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Psikolojiye Giriş Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Sosyal Psikoloji Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Sosyal Psikoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Bilimsel Araştirma Teknikleri ve Bilgisayar Uygulamaları - 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Çalışma Hayatında Psikoloji Sorunlar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilgisayar Uygulamaları-I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilgisayar Uygulamaları-II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 ÇALIŞMA HAYATINDA PSİKOLOJİK SORUNLAR Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Örgütsel Davranış Türkçe 3