Araştırma Görevlisi MURAT FATİH TUNA


MAKALELER 1 - Hazcılık ve yenilikçilik ekseninde mobil alışverişler YILDIZ SELÇUK YASİN,TUNA MURAT FATİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: Dergipark Özgün Makale 2 - MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİYLE MÜŞTERİ KAYBIANALİZİ KAYNAR OĞUZ,TUNA MURAT FATİH,GÖRMEZ YASİN,DEVECİ MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - The Use of Artificial Neural Networks (ANN) in Forecasting Housing Prices in Ankara, Turkey KİTAPCI OLGUN,TOSUN ÖMÜR,TUNA MURAT FATİH,TÜRK TARIK, Yayın Yeri: Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus, Google Scholar, Cited Reference Index, Science Library Index, CrossRef, Özgün Makale 4 - Estimating the residence price by linear regression model and Geographical Information Systems (GIS) TÜRK TARIK,TUNA MURAT FATİH,KİTAPCI OLGUN, Yayın Yeri: New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Google Scholar, InfoBase Index, International Institute of Organized Research (I2OR) and Scientific Indexing Service (SIS) Özgün Makale 5 - Estimating the residence price by linear regression model and Geographical Information Systems TÜRK TARIK,TUNA MURAT FATİH,KİTAPCI OLGUN, Yayın Yeri: New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Cite Factor, Google Scholar, Crossref Özgün Makale 6 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısına Satış Personeli Açısından Farklı Bir Bakış: Sivas İlinde Bir Araştırma TUNA MURAT FATİH, Yayın Yeri: Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Derleme Makale
BİLDİRİLER 1 - Hizmet Pazarlamasının Müşteri Algısı Ekseninde Değerlendirilerek Bistrolarda Müşteri Deneyimlerinin Değerlendirilmesi TUNA MURAT FATİH,ÇAM SELİM (19.06.2019-21.06.2019), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Bistro Tarzı İşletmelerde Stok Kontrol Süreçlerinin İyileştirilmesi TÜZEMEN ADEM,ÇAM SELİM,TUNA MURAT FATİH (19.06.2019-21.06.2019), Yayın Yeri: 3rd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Mobil alışveriş davranışları üzerinde, hazcılık ve yenilikçilik esintileri TUNA MURAT FATİH,YILDIZ SELÇUK YASİN,SAVAŞ EKİN (28.06.2018-30.06.2018), Yayın Yeri: 23. Pazarlama Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 4 - Aşırı Öğrenme Makinaları ile Müşteri Ayrılma Analizi KAYNAR OĞUZ,GÖRMEZ YASİN,TUNA MURAT FATİH,DEMİRKOPARAN FERHAN (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-61702-9-4 (e-book) 5 - Satış Personelinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Belirlenmesi:Sivas İlinde Bir Araştırma TUNA MURAT FATİH (10.06.2015-13.06.2015), Yayın Yeri: 20. Ulusal Pazarlama Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-975-06-1815-4 6 - Lineer Regresyon ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ev Fiyatlarının Tahmin Edilmesi: Ankara Örneği TUNA MURAT FATİH,TÜRK TARIK,KİTAPCI OLGUN (25.03.2015-28.03.2015), Yayın Yeri: 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: