Araştırma Görevlisi MURAT FATİH TUNA


MAKALELER 1 - Hazcılık ve yenilikçilik ekseninde mobil alışverişler YILDIZ SELÇUK YASİN,TUNA MURAT FATİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Dergipark Özgün Makale 2 - MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİYLE MÜŞTERİ KAYBIANALİZİ KAYNAR OĞUZ,TUNA MURAT FATİH,GÖRMEZ YASİN,DEVECİ MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - The Use of Artificial Neural Networks (ANN) in Forecasting Housing Prices in Ankara, Turkey KİTAPCI OLGUN,TOSUN ÖMÜR,TUNA MURAT FATİH,TÜRK TARIK, Yayın Yeri: Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus, Google Scholar, Cited Reference Index, Science Library Index, CrossRef, Özgün Makale 4 - Estimating the residence price by linear regression model and Geographical Information Systems (GIS) TÜRK TARIK,TUNA MURAT FATİH,KİTAPCI OLGUN, Yayın Yeri: New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Google Scholar, InfoBase Index, International Institute of Organized Research (I2OR) and Scientific Indexing Service (SIS) Özgün Makale 5 - Estimating the residence price by linear regression model and Geographical Information Systems TÜRK TARIK,TUNA MURAT FATİH,KİTAPCI OLGUN, Yayın Yeri: New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Cite Factor, Google Scholar, Crossref Özgün Makale 6 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısına Satış Personeli Açısından Farklı Bir Bakış: Sivas İlinde Bir Araştırma TUNA MURAT FATİH, Yayın Yeri: Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Derleme Makale