YARDIMCI DOÇENT ZEKAİ ŞENOL


BİLDİRİLER 1 - Yabancı Portföy Yatırımları, Borsa ve Makroekonomik Göstergeler rarasındaki Etkileşim ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 21. Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-320-736-8 2 - Finansal Risk Yönetiminin Firma Değeri Üzerine Etkisi : BİST Örneği ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ERDOĞAN SEDA (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 21. Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-320-736-8 3 - MUTUAL INTERACTION BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT: A CASE STUDY IN BORSA ISTANBUL STOCK EXCHANGE ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,KORKMAZ ÖZGE (03.07.2017-05.07.2017), Yayın Yeri: IV. INTERNATIOANL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - FİRMA KARLILIĞININ İŞLETME SERMAYESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST UYGULAMASI ZENGİN NUMAN,ŞENOL ZEKAİ,YILDIZ ZAFER (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ ÇEVİK Mustafa Emre,ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 2. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİ ETKİLEYEN MAKRO EKONOMİK FAKTÖRLERİN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEKLEMİNDE ANALİZİ: (2000-2012) KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (20.10.2016-22.10.2016), Yayın Yeri: 20. Finans Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Firma Performansının Kurumsal Yönetim Üzerine Etkisi Panel veri Analizi 2009 2013 KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ (21.10.2015-24.10.2015), Yayın Yeri: 19. Finans Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ BORSA İSTANBUL BİST 100 ÖRNEĞİ ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL (21.10.2015-24.10.2015), Yayın Yeri: 19. Ulusal Finans Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Uluslararası Sermaye Yatırımları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Brezilya ve Türkiye Örneği KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ŞENOL ZEKAİ,ÇİDEM İBRAHİM (08.05.2014-10.05.2014), Yayın Yeri: 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: