Dr.Öğr. Üyesi NEVZAT BALIKÇIOĞLU


BİLDİRİLER 1 - 1950 - 1960 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER VE DIŞ TİCARETE ETKİSİ BALIKÇIOĞLU NEVZAT,ÇİNAR ÖZ DİLEK (18.10.2017-20.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu Uluslararası ISBN: 2 - CUMHURİYET MESLEK VE SİVAS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EKONOMİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖRNEĞİ BALIKÇIOĞLU NEVZAT,ÇİNAR ÖZ DİLEK (18.10.2017-20.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu Uluslararası ISBN: 3 - Türkiye ve Rusya Federasyonunun Ekonomik ve Ticari İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme BALIKÇIOĞLU NEVZAT,MAZMAN İTİK ÜLKÜ (05.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: I. International Scientific and Vocational Studies Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82164-0-2 4 - İŞSİZLİK KAYGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ BALIKÇIOĞLU NEVZAT,ERİLLİ NECATİ ALP,ÇİNAR ÖZ DİLEK (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistikSempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - 2000 - 2016 Döneminde Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme BALIKÇIOĞLU NEVZAT,ÇİNAR ÖZ DİLEK (28.09.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Kongresi (Futourism 2017) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Meslek Yüksekokullarında Zorunlu Yaz Stajı Uygulamasının Verimliliği Üzerine Bir Çalışma: Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Örneği BALIKÇIOĞLU NEVZAT,ÇİNAR ÖZ DİLEK (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: 6th INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - DÖVİZ KURU İLE FAİZ VE ENFLASYON ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA BALIKÇIOĞLU NEVZAT,SALİHOĞLU ESENGÜL (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-67570-0-6
DERSLER Önlisans 2017-2018 İKTİSADA GİRİŞ Türkçe 12 Önlisans 2017-2018 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 4 Önlisans 2013-2014 İKTİSADA GİRİŞ Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 İKTİSADA GİRİŞ Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 İKTİSADA GİRİŞ Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2010-2011 İKTİSADA GİRİŞ Türkçe 2 Önlisans 2010-2011 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2010-2011 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2010-2011 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2010-2011 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2010-2011 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2010-2011 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2009-2010 İKTİSADA GİRİŞ Türkçe 2 Önlisans 2009-2010 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2009-2010 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2009-2010 Türkiye Ekonomisi Türkçe 2 Önlisans 2008-2009 İKTİSADA GİRİŞ Türkçe 2 Önlisans 2008-2009 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2008-2009 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2007-2008 İKTİSADA GİRİŞ Türkçe 2 Önlisans 2007-2008 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2007-2008 Makro iktisat Türkçe 2 Önlisans 2006-2007 Makro iktisat Türkçe 2 Lisans 2017-2018 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 6 Yüksek Lisans 2017-2018 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 6