Dr.Öğr. Üyesi BÜNYAMİN DEMİRGİL


MAKALELER 1 - Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma DEMİRGİL BÜNYAMİN,ŞANTAŞ FATİH,ŞANTAŞ GÜLCAN, Yayın Yeri: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Enflasyon-Faiz İlişkisi: Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması DEMİRGİL BÜNYAMİN,TÜRKAY HAKAN, Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma DEMİRGİL BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Bir Araştırma ŞANTAŞ FATİH,DEMİRGİL BÜNYAMİN, Yayın Yeri: İşletme Bilimi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - DEMİRGİL BÜNYAMİN,TÜRKAY HAKAN, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 6 - Tarihsel Süreç İçerisinde Faizin Kuramsal Açıdan Gelişimi DEMİRGİL BÜNYAMİN,TÜRKAY HAKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Derleme Makale 7 - Vergi Dairesi Personeli Açısından Vergi Aflarının Etkinliği: Sivas İlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,DEMİRGİL BÜNYAMİN,MAZMAN İTİK ÜLKÜ,deniz yasin, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 8 - Ekonomi Okuryazarlığı Düzeyinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma ŞANTAŞ FATİH,DEMİRGİL BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Akademik Bakış, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 9 - Vergilemede Mükellef Hakları ve Vergi İnceleme Elemanlarının Mali Sorumlulukları KARACA COŞKUN,DEMİRGİL BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 10 - Lider-Üye Etkileşimi ve Tükenmişlik İlişkisi: Hastanelerde Bir Uygulama UĞURLUOĞLU ÖZGÜR,ŞANTAŞ FATİH,DEMİRGİL BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - EKONOMİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ DEMİRGİL BÜNYAMİN,ERİLLİ NECATİ ALP (12.10.2018-13.10.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Petrol Arz Güvenliği Açısından Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz BİROL YUNUS EMRE,DEMİRGİL BÜNYAMİN (16.04.2018-20.04.2018), Yayın Yeri: International Conference on Social Sciences - Cappadocia ICOSS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Avrupa Birliği Enerji Arz Güvenliği Politikası Açısından Hazar Bölgesi Enerji Kaynaklarının Önemi BİROL YUNUS EMRE,DEMİRGİL BÜNYAMİN (16.04.2018-20.04.2018), Yayın Yeri: International Conference on Social Sciences - Cappadocia ICOSS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Güven Faktörünün Faiz Oranları Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma DEMİRGİL BÜNYAMİN,BİROL YUNUS EMRE,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (06.04.2018-08.04.2018), Yayın Yeri: Al-Farabi 2nd International Congress On Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-67-6 5 - Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma DEMİRGİL BÜNYAMİN,BİROL YUNUS EMRE,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (06.04.2018-08.04.2018), Yayın Yeri: Al-Farabi 2nd International Congress On Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-67-6 6 - Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma DEMİRGİL BÜNYAMİN,ŞANTAŞ FATİH,şantaş gülcan (09.11.2017-11.11.2017), Yayın Yeri: III. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-67821-4-5 7 - Enflasyon-Faiz İlişkisi Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması TÜRKAY HAKAN,DEMİRGİL BÜNYAMİN (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: ISEOS 2017 XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 8 - Gibson Paradoksunun Türkiye İçin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Sınır Testi Yaklaşımı DEMİRGİL BÜNYAMİN,TÜRKAY HAKAN (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: ISEOS 2017 XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 9 - Enflasyon Faiz İlişkisi Kapsamında Fisher Hiptezinin Türkiye için Sınır Testi ile Sınanması DEMİRGİL BÜNYAMİN,KARACA COŞKUN,BİROL YUNUS EMRE (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: International Congress on Politic, Economic and Social Studies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9786058273825 10 - Faiz Döviz Kuru İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma DEMİRGİL BÜNYAMİN,KARACA COŞKUN (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: International Congress on Politic, Economic and Social Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9786058273825 11 - KARACA COŞKUN,DEMİRGİL BÜNYAMİN,KONAK ALİ (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9789944063746