Dr.Öğr. Üyesi BÜNYAMİN DEMİRGİL


BİLDİRİLER 1 - Petrol Arz Güvenliği Açısından Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz BİROL YUNUS EMRE,DEMİRGİL BÜNYAMİN (16.04.2018-20.04.2018), Yayın Yeri: International Conference on Social Sciences - Cappadocia ICOSS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Avrupa Birliği Enerji Arz Güvenliği Politikası Açısından Hazar Bölgesi Enerji Kaynaklarının Önemi BİROL YUNUS EMRE,DEMİRGİL BÜNYAMİN (16.04.2018-20.04.2018), Yayın Yeri: International Conference on Social Sciences - Cappadocia ICOSS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Güven Faktörünün Faiz Oranları Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma DEMİRGİL BÜNYAMİN,BİROL YUNUS EMRE,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (06.04.2018-08.04.2018), Yayın Yeri: Al-Farabi 2nd International Congress On Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-67-6 4 - Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma DEMİRGİL BÜNYAMİN,BİROL YUNUS EMRE,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (06.04.2018-08.04.2018), Yayın Yeri: Al-Farabi 2nd International Congress On Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-67-6 5 - Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma DEMİRGİL BÜNYAMİN,ŞANTAŞ FATİH,şantaş gülcan (09.11.2017-11.11.2017), Yayın Yeri: III. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Enflasyon-Faiz İlişkisi Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması TÜRKAY HAKAN,DEMİRGİL BÜNYAMİN (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: ISEOS 2017 XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Gibson Paradoksunun Türkiye İçin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Sınır Testi Yaklaşımı DEMİRGİL BÜNYAMİN,TÜRKAY HAKAN (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: ISEOS 2017 XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Enflasyon Faiz İlişkisi Kapsamında Fisher Hiptezinin Türkiye için Sınır Testi ile Sınanması DEMİRGİL BÜNYAMİN,KARACA COŞKUN,BİROL YUNUS EMRE (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: International Congress on Politic, Economic and Social Studies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9786058273825 9 - Faiz Döviz Kuru İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma DEMİRGİL BÜNYAMİN,KARACA COŞKUN (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: International Congress on Politic, Economic and Social Studies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9786058273825 10 - KARACA COŞKUN,DEMİRGİL BÜNYAMİN,KONAK ALİ (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9789944063746