YARDIMCI DOÇENT ADEM BABACAN


MAKALELER 1 - Dynamic Efficiency Analysis of Turkish Banks A DEA Window and Malmquist Index Analysis for the 2003 2012 Period KUTLAR AZİZ,KABASAKAL ALİ,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Sosyoekonomi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, Ebsco, Proquest, Asos, Econlit Özgün Makale 2 - Adem babacan BABACAN ADEM, Yayın Yeri: erzincan üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Asos, Ulakbim Özgün Makale 3 - İŞLETMELERDE TOPLAM SATIŞ FİNANSAL TAHMİNLEMESİ BİR KOBİ UYGULAMASI BABACAN ADEM, Yayın Yeri: bingöl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Ebsco, Asos Özgün Makale 4 - Gelen Yabancı Turist Ve Yurtdışına Çıkan Yerli Turistler İle Kişi Başına Gelir Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi 1980 2011 Dönemi Türkiye Örneği İNANÇLI SELİM,ekinci mehmet sena,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Sakarya İktisat Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco, asos Özgün Makale 5 - Sinop yöresinde klinik olarak sağlıklı görülenköpeklerde Ehrlichia canis ve Rickettsia conorii ninseroepidemiyolojik araştırılması GÜNEŞ TURABİ,POYRAZ ÖMER,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 6 - Organizasyon Performansında İyileştirmeler ve Referans Kümesi Üniversite Örneği BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco,ulakbim, asos Özgün Makale 7 - Göreli Etkinliğinin Sağlanmasında Referans Küme Oluşturulması Ve Referans Seçimi BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: dergipak Özgün Makale 8 - The seroprevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato and anaplasma phagocytophilum in clinically healthy dogs from Sinop region of Turkey GÜNEŞ TURABİ,POYRAZ ÖMER,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 9 - İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültelerinde Ekonomik Etkinlik BAKIRCI FEHİM,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOhost, ulakbim Özgün Makale 10 - BABACAN ADEM,KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,ÖZCAN SELAMİ, Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: üniversite dergisi Özgün Makale 11 - Alanya Bölgesi Otellerinin Göreli Etkinliğinin Belirlenmesi Bir Veri Zarflama Analizi Tekniği Uygulaması BABACAN ADEM,ÖZCAN SELAMİ, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Üniversite dergisi Özgün Makale 12 - Türkiye deki Kamu Üniversitelerinde CCR Etkinliği Ölçek Etkinliği Analizi DEA Tekniği Uygulaması KUTLAR AZİZ,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Üniversite dergisi Özgün Makale 13 - Cumhuriyet Üniversitesi nin Etkinliğinin Kamu Üniversiteleri İle Karşılaştırılması Bir VZA Tekniği Uygulaması BABACAN ADEM,KARTAL MAHMUT,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco, asos Özgün Makale 14 - Sivas İlindeki Hastanelerin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Verimlilik Analizi BİRCAN HÜDAVERDİ,İSKENDER ABDURRAHMAN,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Ekev Akademi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE KONUT SEÇİM KRİTERLERİNİN AĞIRLIKLANDIRILMASI BABACAN ADEM (02.11.2017-05.11.2017), Yayın Yeri: TUDSAK 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ BABACAN ADEM,ŞİMŞEK MUHAMMED RAŞİD (02.11.2017-05.11.2017), Yayın Yeri: TUDSAK 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE KONUT SEÇİM KRİTERLERİNİN AĞIRLIKLANDIRILMASI BABACAN ADEM (02.11.2017-05.11.2017), Yayın Yeri: TUDSAK 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - CHOISE OF PROFESSION EVALUATION WITH MULTI-CRITERIADECISION-MAKING MODEL BABACAN ADEM,İZCİ ABDULLAH ÇAĞLAR (07.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: İCMEB 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - CAR SELECTION WITH MULTI CRITERIA DECISION MAKING METHOD BABACAN ADEM (07.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: icmem 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Effect of Working Capital Components on Performance: A Sectoral Analysis KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,BABACAN ADEM,TUNCAY MERVE (07.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - ÇOK KRİTERLİKARAR VERME TEKNİKLERİNDEN AHP ve DEMATEL YÖNTEMLERİNİN YAPISAL KARŞILAŞTIRILMASI BABACAN ADEM (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: eyi 2016 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİNDEN AHP ve DEMATEL YÖNTEMLERİNİN YAPISAL KARŞILAŞTIRILMASI BABACAN ADEM (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Göreli Etkinliğin Sağlanmasında Referans Küme Oluşturulması ve Referans Seçimi Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması BABACAN ADEM (10.05.2012-12.05.2013), Yayın Yeri: 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Veri Zarflama Analizinin Marmara Birliğe Bağlı Kooperatiflere Uygulanması BABACAN ADEM,KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,BİLGİN NECDET (09.10.2008-10.10.2008), Yayın Yeri: XIX Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2016-2017 MATEMATİK 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MATEMATİK 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 yöneylem araştırması 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MATEMATİK 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MATEMATİK 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KANTİTATİF KARAR TEKNİKLERİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 MATEMATİK 1 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 MATEMATİK 2 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Kantitatif KArar Yöntemleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 matematik1 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 tbk Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Yöneylem Araştırması 1 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Yöneylem Araştırması 2 Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Kantitatif Karar Teknikleri Türkçe 3 Lisans 2012-2013 matematik 2 Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İstatistik 1 Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Yöneylem araştırması 1 Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Yöneylem araştırması 2 Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Matematik 1 Türkçe 3 Lisans 2009-2010 TBK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ÇOK KRİTERLİ KARAR YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Veri Zarflama Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İleri Yöneylem Araştırması 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İleri Yöneylem Araştırması 2 Türkçe 1