Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ


MAKALELER 1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BULUNDUKLARI İL EKONOMİSİNE KATKILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 2 - SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Konca Erkan,ERMİŞ EGEMEN,ERİLLİ NECATİ ALP,Kaplan Abdurrahim,Berk Yunus, Yayın Yeri: Kesit Akademi Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD Özgün Makale 3 - Economic Freedom Index Calculation Using FCM ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: Alpha Numeric, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - Sosyo-Ekonomik Verilere Göre İllerin Bulanık C-Ortalamalar Yöntemi ile Sınıflandırılması: 2002-2008-2013 Dönemleri Karşılaştırması ZORLUTUNA ŞEBNEM,ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: İktisadi Yenilik Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Çok Uluslu Şirketlerde Lojistik Anlayışı: SivasÜzerine Bir Uygulama KARAKÖY ÇAĞATAY,ERİLLİ NECATİ ALP,Ersoy Emine Rabia, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOhost ,ASOS Index Özgün Makale 6 - ANALYSIS OF CHESS GRAND MASTERS ERMİŞ EGEMEN,ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: European Journal of Physical Education and Sport Science, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Academia.edu,ROAD, Mendeley Özgün Makale 7 - Parameter estimation in exponentiated exponential distribution based on Progressively Censored Survival Time Data ALAKUŞ KAMİL,ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: International Journal of Sciences & Applied Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: CiteFactor Özgün Makale 8 - Tobit Regresyon Analizi İle Akciğer Kanseri Çalışması Sivas İli Örneği ZORLUTUNA ŞEBNEM,ERİLLİ NECATİ ALP,YÜCEL BİRSEN, Yayın Yeri: Eurasian Academy of Sciences, Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ECONLIT Özgün Makale 9 - Parameter and confidence interval estimation of the extended exponential distribution from right censored survival time data ALAKUŞ KAMİL,ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: International Journal of Sciences & Applied Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: CiteFactor Özgün Makale 10 - PARAMETER ESTIMATION IN THEIL SEN REGRESSIONANALYSIS WITH JACKKNIFE METHOD ERİLLİ NECATİ ALP,ALAKUŞ KAMİL, Yayın Yeri: Eurasian Academy of Sciences, Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ECONLIT Özgün Makale 11 - Cumhuriyet Üniversitesi nin Sivas İli Ekonomisine Katkısı ALTUNTAŞ CEREN,ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: İktisadi Yenilik Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Acarindex Özgün Makale 12 - Socioeconomic Development Index Ranking Calculations of Cities with fuzzy Clustering Method Case of Turkey ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: Theoretical and Applied Economics, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EconLit Özgün Makale 13 - Confidence intervals estimation for survival function in weibul distribution based on censored survival time data ALAKUŞ KAMİL,ERİLLİ NECATİ ALP,ÖNER YÜKSEL, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - A New Measuring Efficieny for Basketball Using Fuzzy Clustering Analysis ERİLLİ NECATİ ALP,ERMİŞ EGEMEN, Yayın Yeri: Kasmera, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği ERMİŞ EGEMEN,DOĞAN EROL,ERİLLİ NECATİ ALP,SATICI ARİF, Yayın Yeri: Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOHOST Özgün Makale 16 - TR72 Bölgesi İlçelerinin Sosyo Ekonomik Verilere Göre Bulanık Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 17 - Testing Of Apec Countries Competitiveness Dynamics Through Fuzzy Clustering Analysis and Some Findings ARIÇ KIVANÇ HALİL,ERİLLİ NECATİ ALP,ERKEKOĞLU HATİCE, Yayın Yeri: Ege Academic Review, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EconLit Özgün Makale 18 - Bulanık Kümeleme Analizi ile İstatistiki Bölge Birimlerinin İBBS Mali Değişkenlere Göre Sınıflandırılması ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 19 - NON PARAMETRIC REGRESSION ESTIMATION FOR DATA WITH EQUAL VALUES ERİLLİ NECATİ ALP,ALAKUŞ KAMİL, Yayın Yeri: Europen Scientific Journal, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 20 - Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adaylarının Fiziki Yeterlilik Parkur Süresi ile Çoklu Zekaları ve Cinsiyet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi KARAKAŞ FATİH,ERMİŞ EGEMEN,ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOHOST Özgün Makale 21 - Basketball Turkish Airlines Euro League 2011 12 season poisson regression simulation modeling ERİLLİ NECATİ ALP,ERMİŞ EGEMEN,TAŞMEKTEPLİGİL MEHMET YALÇIN, Yayın Yeri: International Journal of Academic Research, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: EconLit Özgün Makale 22 - Kritik Kriz Dönem Enflasyon Hesaplamalarında Bulanık Regresyon Tahminlemesi ERİLLİ NECATİ ALP,KÖREZ MUSLU KAZIM,ÖNER YÜKSEL,ALAKUŞ KAMİL, Yayın Yeri: Doğuş Üniversitesi Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ECONLİT Özgün Makale 23 - Üniversite Öğrencilerinin Bedensel ve Sosyal Çoklu Zeka Puanlarında Sporun Etkisi ERMİŞ EGEMEN,İMAMOĞLU OSMAN,ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOHOST Özgün Makale 24 - 2010 2011 Sezonunda Spor Toto Süper Lige Çıkan Bank Asya Takımlarının Logit Model ile İncelenmesi ERMİŞ EGEMEN,ERİLLİ NECATİ ALP,TAŞMEKTEPLİGİL MEHMET YALÇIN,İMAMOĞLU OSMAN, Yayın Yeri: Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS INDEX Özgün Makale 25 - Confidence Intervals Estimation for Survival Function in Log Logistic Distribution and Proportional Odds Regression Based on Censored Survival Time Data ALAKUŞ KAMİL,ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: Journal of Biometrics & Biostatistics, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 26 - Fuzzy Time Series Forecasting Method Based on Gustafson Kessel Fuzzy Clustering EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN,YOLCU UFUK,USLU VEDİDE REZAN,ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 27 - Determining the Most Proper Number of Cluster in Fuzzy Clustering by Artificial Neural Networks ERİLLİ NECATİ ALP,YOLCU UFUK,EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN,ÖNER YÜKSEL, Yayın Yeri: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 28 - Türkiye de Enflasyonun İleri ve Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağlarının Melez Yaklaşımı ile Öngörüsü ERİLLİ NECATİ ALP,EĞRİOĞLU EROL,YOLCU UFUK,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN,USLU VEDİDE REZAN, Yayın Yeri: Doğuş Üniversitesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ECONLİT Özgün Makale 29 - İllerin Sosyo Ekonomik Verilere Dayanarak Bulanık Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması ERİLLİ NECATİ ALP,TUNÇ TANER,ÖNER YÜKSEL,YOLCU UFUK, Yayın Yeri: E-Journal of New World Sciences Academy, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 30 - Enflasyon ve Enflasyon Tahminlemesi Üzerine bir Uygulama ERİLLİ NECATİ ALP, Yayın Yeri: KHO Bilim Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - EKONOMİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ DEMİRGİL BÜNYAMİN,ERİLLİ NECATİ ALP (12.10.2018-13.10.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Futbol ve Güreş Branşındak i Öğrencilerin Bazı Değişkenlere Göre Çok lu Zek âlarının Karşılaştırılması SATICI ARİF,İMAMOĞLU OSMAN,ERMİŞ EGEMEN,ERİLLİ NECATİ ALP (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - FUTBOL VE GÜREŞ BRANŞINDA ÖĞRENCİLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE ÇOKLU ZEKÂLARININ KARŞILAŞTIRILMASI SATICI ARİF,İMAMOĞLU OSMAN,ERMİŞ EGEMEN,ERİLLİ NECATİ ALP (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 6.Uluslararası Bilim, Kültür, Spor Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - MOBILE PHONE SELECTION USING AHP AND PROMETHEE METHOD BABACAN ADEM,ERİLLİ NECATİ ALP,DELİBAŞ MUHAMMET BURAK (20.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: İcser Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - PROPOSED INDEX CALCULATION FOR ECONOMICS RANKING ERİLLİ NECATİ ALP (22.03.2018-22.03.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - FUTBOL HAKEMLERİNİN SARGINLIK VE ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ CEYLAN TÜLAY,ERMİŞ EGEMEN,CEYLAN LEVENT,ERİLLİ NECATİ ALP (23.11.2017-26.11.2017), Yayın Yeri: DÜNYA SPOR BİLİMLEERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - KAPLAN ABDURRAHİM,ERMİŞ EGEMEN,ERİLLİ NECATİ ALP,KONCA ERKAN,BERK YUNUS (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - FUTRANÇ GENÇ BİROL,ERMİŞ EGEMEN,ERİLLİ NECATİ ALP (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: 15.uLUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - SEDANTER VE SPORCULARIN SOSYAL İLİŞKİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ULVİ GÜZEL,OSMAN BİBEROĞLU,KATIRCIOĞLU SERGEN,ERİLLİ NECATİ ALP,ERMİŞ EGEMEN (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: 15.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumları ve Beden Algılarının İncelenmesi ABDURRAHİM KAPLAN,ERMİŞ EGEMEN,ERİLLİ NECATİ ALP,KONCA ERKAN (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: 15.ULSULARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Spor Yapan ve Yapmayan Ortaokul Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Karşilaştirilmasi KONCA ERKAN,ERİLLİ NECATİ ALP,ERMİŞ EGEMEN,BERK YUNUS,KAPLAN ABDURRAHİM (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: 15.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması BERK YUNUS,ERMİŞ EGEMEN,ERİLLİ NECATİ ALP,KAPLAN ABDURRAHİM,KONCA ERKAN (15.11.2017-18.11.2017), Yayın Yeri: 15 ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Sivas Ekonomisinin Gelişmesi Önündeki Engeller KARACA COŞKUN,KAYA TÜLAY,ERİLLİ NECATİ ALP (16.11.2017-17.11.2017), Yayın Yeri: International Congress of Management Economy and Policy Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - MULTİVARİATE OPTİMİZATİON OF COPPER DETERMİNATİON BY FLOW-İNJECTİON POTENTİOMETRİC SYSTEM Hamzayev Vusal,ANDAÇ MÜBERRA,ERİLLİ NECATİ ALP (09.11.2017-11.11.2017), Yayın Yeri: International Conference on Computational and StatisticalMethods in Applied Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Fuzzy Clustering based Regression Model Forecasting: Weighted by Gustafson-Kessel Fuzzy Clustering Algorithm ERİLLİ NECATİ ALP (16.10.2017-18.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - İŞSİZLİK KAYGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ BALIKÇIOĞLU NEVZAT,ERİLLİ NECATİ ALP,ÇİNAR ÖZ DİLEK (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistikSempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - BULANIK KÜMELEME ANALİZİNDE KÜME GEÇERLİLİKİNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ERİLLİ NECATİ ALP,İNCEKIRIK AYNUR (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN BECK DEPRESYONÖLÇEĞİ İLE İNCELENMESİ: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ERMİŞ EGEMEN,ERİLLİ NECATİ ALP,ERMİŞ AYDAN (21.05.2017-23.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI VE BEDEN ALGISI ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ ERMİŞ EGEMEN,ERMİŞ AYDAN,ERİLLİ NECATİ ALP (21.05.2017-23.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - CLASSIFICATION OF EUROPEAN COUNTRIES BY ECONOMIC FREEDOM DATA ERİLLİ NECATİ ALP (19.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: 12th International Conference on Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - Üniversiteli Basketbolcuların Antrenörlerinin Kendilerine Karşı Davranışlarını Algılama Düzeyi ERMİŞ EGEMEN,İMAMOĞLU OSMAN,ERİLLİ NECATİ ALP (01.11.2016-04.11.2016), Yayın Yeri: 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Uluslararası Poster ISBN: 22 - Satranç Takım Maçlarında Klasman Avantajı Türkiye Kulüpler Satranç Ligi Çalışması ERİLLİ NECATİ ALP,ERMİŞ EGEMEN (01.11.2016-04.11.2016), Yayın Yeri: 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Uluslararası Poster ISBN: 23 - Çok Uluslu Şirketlerde Lojistik Anlayışı Sivas Üzerine Bir Uygulama ERSOY EMiNE RABiA,KARAKÖY ÇAĞATAY,ERİLLİ NECATİ ALP (20.10.2016-22.10.2016), Yayın Yeri: II. Uluslararasi Kafkasya Orta Asya Dis Ticaret ve Lojistik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 24 - Mood Brown Regresyon Analizinde Düzeltilmiş Ortalama ve Jackknife Parametre Tahmini ERİLLİ NECATİ ALP,ALAKUŞ KAMİL (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - Sosyo Ekonomik Verilere Göre İllerin Bulanık C Ortalamalar Yöntemi ile Sınıflandırılması 2002 2008 2013 Dönemleri Karşılaştırması ZORLUTUNA ŞEBNEM,ERİLLİ NECATİ ALP (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistics. Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 26 - MYO Öğrencilerinin Kurumsal İmaj Algıları ve Okullarına Bağlılıklarını Etkiliyken Faktörler Cumhuriyet MYO ve Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO Üzerine Bir Araştırma YALMAN YALÇIN,ERİLLİ NECATİ ALP,NOYAN YALMAN İLKAY (18.05.2016-20.05.2016), Yayın Yeri: 5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-9944-0637-2-2 27 - Economic Freedom Index Calculation Using Fuzzy Clustering Method ERİLLİ NECATİ ALP (06.05.2016-07.05.2016), Yayın Yeri: 2nd International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 28 - Türk Cumhuriyetlerinin Bulanık Kümeleme Analizi ile Belirlenen Ekonomik Göstergeler ile Sınıflandırılması ERİLLİ NECATİ ALP,KARAKÖY ÇAĞATAY (09.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: International Conference on Eurasian Economies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 29 - Eğitim ve Kültürün Girişimciliğe Etkisi Geçiş Ekonomilerinden Kırgızistan da Üniversite Öğrencilerine Yönelik Saha Araştırması KARAKÖY ÇAĞATAY,ERİLLİ NECATİ ALP,BABAYİĞİT SEMA,EMİNE RABİA ERSOY (09.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: International Conference on Eurasian Economies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 30 - A New Measuring Efficieny For Basketball Using Fuzzy Clustering Analysis ERİLLİ NECATİ ALP,ERMİŞ EGEMEN (07.11.2014-09.11.2014), Yayın Yeri: 13th International Sport Sciences Congress Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 31 - Tobit Regresyon Analizi ile Akciğer Kanseri Çalışması Sivas İli Örneği ZORLUTUNA ŞEBNEM,ERİLLİ NECATİ ALP,YÜCEL BİRSEN (22.05.2014-25.05.2014), Yayın Yeri: 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 32 - Bulanık Kümeleme Analizi İle İstatistiki Bölge Birimlerinin İbbs Mali Değişkenlere ve Satın Alma Gücü Paritesine Göre Sınıflandırılması ERİLLİ NECATİ ALP (22.05.2014-25.05.2014), Yayın Yeri: 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 33 - Eşit Bağımsız Değerli Verilerde Parametrik Olmayan Regresyon Tahmini ERİLLİ NECATİ ALP,ALAKUŞ KAMİL (24.05.2013-28.05.2013), Yayın Yeri: 14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 34 - Bulanık Kümeleme Yöntemi ile İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeks Sıralaması Hesaplanması ERİLLİ NECATİ ALP,GÜNDOĞDU ÖZGE (24.05.2013-28.05.2013), Yayın Yeri: 14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 35 - Poisson Regression Simulation Modeling of Basketball Turkish Airlines Euroleague 2011 2012 Season ERİLLİ NECATİ ALP,ERMİŞ EGEMEN,İMAMOĞLU OSMAN (12.12.2012-14.07.2012), Yayın Yeri: 12th International Sport Sciences Congress Uluslararası Poster ISBN: 36 - 2010 2011 Sezonunda Spor Toto Süper Lige Çıkan Bank Asya Takımlarının Logit Model ile İncelenmesi ERMİŞ EGEMEN,ERİLLİ NECATİ ALP,TAŞMEKTEPLİGİL MEHMET YALÇIN,İMAMOĞLU OSMAN (31.05.2012-02.07.2012), Yayın Yeri: 2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress Uluslararası Poster ISBN: 37 - Öğrencilerin Bedensel ve Sosyal Çoklu Zeka Puanlarında Sporun Etkisi ERMİŞ EGEMEN,İMAMOĞLU OSMAN,ERİLLİ NECATİ ALP (10.11.2011-14.11.2011), Yayın Yeri: 22nd TAFISA World Congress Uluslararası Poster ISBN: 38 - Classifying Chess Players with Fuzzy Clustering Analysis in Fuzzy Data Using Eco Codes ERİLLİ NECATİ ALP,ÖNER YÜKSEL,ALAKUŞ KAMİL,TUNÇ TANER (03.06.2010-05.06.2010), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 39 - Fuzzy Approach to Balanced NIM Game ERİLLİ NECATİ ALP,SAFA ANDAÇ,ANDAÇ ÖMER (03.06.2010-05.06.2010), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 40 - A Hybrid Fuzzy Cluster Validity for Fuzzy Clustering ERİLLİ NECATİ ALP,ÖNER YÜKSEL (01.10.2009-02.10.2009), Yayın Yeri: Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 41 - Bulanık Kümelemede En Uygun Küme Sayısının Yapay Sinir Ağları ve Diskriminant Analizi ile Belirlenmesi ALPASLAN FARUK,ERİLLİ NECATİ ALP,YOLCU UFUK,EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN (27.05.2009-29.05.2009), Yayın Yeri: 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 42 - Bulanık Kümeleme ve Bulanık Zaman Serisinin Melez Yaklaşımı ile İMKB Öngörüsü EĞRİOĞLU EROL,YOLCU UFUK,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN,ERİLLİ NECATİ ALP (07.05.2009-08.05.2009), Yayın Yeri: 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2009 Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 43 - Bulanık Kümelemede En Uygun Küme Sayısının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi ERİLLİ NECATİ ALP,YOLCU UFUK,EĞRİOĞLU EROL,ÖNER YÜKSEL,Çağdaş Hakan ALADAğ (29.04.2009-03.05.2009), Yayın Yeri: 6. İstatistik Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 44 - Kriz Dönemi Enflasyon Hesaplamalarında Bulanık Regresyon Tahminlemesi KÖREZ MUSLU KAZIM,ÖNER YÜKSEL,ERİLLİ NECATİ ALP (28.04.2009-01.05.2009), Yayın Yeri: Uluslararası 7. İstatistik Kongresi Uluslararası Poster ISBN: 45 - İllerin Sosyo Ekonomik Verilere Dayanarak Bulanık Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması ERİLLİ NECATİ ALP,ÖNER YÜKSEL,TUNÇ TANER,YOLCU UFUK (28.08.2008-30.08.2008), Yayın Yeri: 6. İstatistik Günleri Sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 46 - Türkiye Enflasyonunun İleri ve Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağlarının Melez Yaklaşımı İle Öngörüsü ERİLLİ NECATİ ALP,YOLCU UFUK,EĞRİOĞLU EROL,ÇAĞDAŞ HAKAN ALADAĞ (28.08.2008-30.08.2008), Yayın Yeri: 6. İstatistik Günleri Sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2015-2016 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK Türkçe 3 Lisans 2015-2016 DENEYSEL TASARIM Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İSTATİSTİK-I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 iSTATiSTiK-II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ÖRNEKLEME TEORİSİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 PARAMETRiK OLMAYAN iSTATiSTiK Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK Türkçe 3 Lisans 2014-2015 DENEYSEL TASARIM Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İSTATİSTİK-I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İSTATİSTİK-II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ÖRNEKLEME TEORİSİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Çok Değişkenli İstatistik Türkçe 3 Lisans 2013-2014 DENEYSEL TASARIM Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Deneysel Tasarım Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İstatistik-I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İstatistik-II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İstatistiksel Paket Programlar-I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 ÖRNEKLEME TEORİSİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 örnekleme teorisi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Parametrik Olmayan İstatistik Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 MATLAB iLE iSTATiSTiK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 MATLAB ile İstatistik Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İleri İstatistik Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İstatistik Türkçe 3