Dr.Öğr. Üyesi SAİT BARDAKÇI


BİLDİRİLER 1 - Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Katılımına İlişkin Anne ve Baba Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi AYDOĞAN HAYRİ,AKKURT MEHMET,BARDAKÇI SAİT,KAVASOĞLU EMRE,KONAŞ YAHYA (23.11.2017-26.11.2017), Yayın Yeri: Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Üniversite Personelinin Araç Kaskosu Yaptırmada Sigorta Şirketi Seçimini EtkileyenFaktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi DEMİR MEHMET,BARDAKÇI SAİT,GÜNEL YILMAZ (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-67575-9-4 3 - Basit Ağırlıklı Toplama ve VIKOR Yöntemi ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi ULUTAŞ ALPTEKİN,BARDAKÇI SAİT (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 4 - BASİT AĞIRLIKLI TOPLAMA VE VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR İŞLETME İÇİN BİLGİSAYAR SEÇİMİ ULUTAŞ ALPTEKİN,BARDAKÇI SAİT (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası ISBN: 5 - KPSS Eğitimi Veren Özel Eğitim Kurumlarındaki Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Ordinal Ölçekli İlişki Katsayıları ile Araştırılması KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT,DİKMEN ALİCAN (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 6 - OKUYUCULARIN KİTAP SATINALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ KARAGÖZ YALÇIN,YEMEZ İBRAHİM,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 7 - Sosyal Medya Reklamlarının Çalışanların Satınalma Davranışına Etkisinin Yol Analizi İle İncelenmesi; Sivas İli Örneği YEMEZ İBRAHİM,KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 8 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirilmesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği DURAK HASAN SALTUK,KARAGÖZ YALÇIN,EŞ ABDULHAMİT,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirilmesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği 9 - Antrenörlük Eğitimine Katılan Futbol Antrenörlerinin Örgütsel Adalet Algıları AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT,ÖZDEMİR EMİN (10.05.2017-12.05.2017), Yayın Yeri: 10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - FIFA İleri Seviye Kadın Futbolu Eğitim Seminerine Katılan Antrenörlerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT (06.04.2017-08.05.2017), Yayın Yeri: International Congress of Eurasıan Social Sciences 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - UEFA-TFF Coaching Convention Çerçevesinde Antrenörlük Eğitimi Alan Futbol Antrenörlerinin Benlik Saygılarının İş Doyumları Üzerine Etkisi AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT,ÖZDEMİR EMİN (21.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - UEFA-TFF Coaching Convention Çerçevesinde Antrenörlük Eğitimi Alan Futbol Antrenörlerinin İş Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT,ÖZDEMİR EMİN (21.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - FIFA İleri Seviye Kadın Futbolu Eğitim Seminerine Katılan Antrenörlerin İş Doyumlarının Demografik Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT (06.04.2017-08.04.2017), Yayın Yeri: International Congress of Eurasıan Social Sciences 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - KAPAK TASARIMI VE BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN KİTAP SATINALMA TERCİHİÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT,YEMEZ İBRAHİM (23.03.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Sosyal Medya Reklamlarının Üniversite Öğrencilerinin Satınalma Davranışına Etkisinin Yol Analizi İle İncelenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF''de Bİr Uygulama YEMEZ İBRAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,BARDAKÇI SAİT (24.03.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - ORTAOKUL 5 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT,CİVELEK HÜSEYİN,ARSLAN EMRE,İŞYAR ZELİHA (13.10.2016-15.10.2016), Yayın Yeri: VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ ALTIN FİYATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA BARDAKÇI SAİT,HASTE HÜSEYİN (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: XVII. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ve İSTATİSTİK SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4561-47 18 - Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi FİŞNE MÜCAHİT,BARDAKÇI SAİT,KARAGÖZ YALÇIN (06.05.2016-08.05.2016), Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRK GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU VE OYUNLARI Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - TURKISH FOOTBALL FANS OPINION ABOUT THE FOREIGN OWNERSHIP MODEL AT FOOTBALL CLUBS FİŞNE MÜCAHİT,BARDAKÇI SAİT,KARAGÖZ YALÇIN (27.04.2016-29.04.2016), Yayın Yeri: THE 9TH CONFERENCE OF THE BALTIC SPORT SCIENCE SOCIETY Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-609-8040-96-8 20 - Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği nin Azerbaycan Kültürüne Uyarlanması BARDAKÇI SAİT,FİŞNE MÜCAHİT,KARAGÖZ YALÇIN (13.04.2016-15.04.2016), Yayın Yeri: 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: