PROFESÖR ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA


MAKALELER 1 - Risk Faktörlerinin Trafik Kazaları Üzerindeki Etkisi:Kayseri Örneği ORALHAN BURCU,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.EBSCOhost tarafından taranmaktadır.ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.DOAJOpen Science DirectoryGoogle Scholar Özgün Makale 2 - BANKALARIN TİCARİ KREDİ VERME DAVRANIŞLARININBULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS İLE İNCELENMESİ KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ebsco, Asos index, Türkiye atıf dizini, sobiad Özgün Makale 3 - Sivas İli Temel Sektörlerin Girdi Çıktı Yöntemiyle Analizi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO,Asos Özgün Makale 4 - BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN OTOMOTİV İMALATSEKTÖRÜ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININELECTRE VE AHP YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: asos Özgün Makale 5 - İş Seçimini Etkileyen Kriterlerin Ve Alternatiflerin Analitik Hiyerarşi Proses Metodu İle Belirlenmesi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, GÖKALP BURCU, Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO,ASOS Özgün Makale 6 - 1998 2002 Yılları Türkiye Taşımacılık Sektörü Kilit Sektörlerinin Girdi Çıktı Analizi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, ÖZKAN MUSTAFA, Yayın Yeri: GAZİOSMANPAŞA ÜNVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 7 - Sivas İlinde Liselerin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,ARTUT AHMET, Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ASOS Özgün Makale 8 - Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi 1998 Ve 2002 Yılları Girdi Çıktı Analizi Örneği GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, AKGÜL YUSUF, Yayın Yeri: İNÖNÜ ÜNVERSİTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 9 - A case study investigating farmers view regarding soil analysis estimates using a Logit Model KARKACIER OSMAN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Journal of Agricultural Science and Technology, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - oksulluk Ve Gelir Bölüşümünü Belirlemede Kullanılan Ölçütler ÖZTÜRK NAZIM, GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: BÜTÇE DÜNYASI, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: SÜRELİ HAKEMLİ DERGİ Özgün Makale 11 - İşlenmiş Süt ve Süt Ürünleri Sanayinde Süt Teşvik Pirimi Politikasının Analizi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARKACIER OSMAN,ÇİÇEK ADNAN, Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: AGRICOLA, ARASTIRMAX,,CAB ABSTRACTS, CROSSREF, DIRECTORY OF SCIENCE, DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS),DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING), EBSCO, EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT), ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, FAO- AGRIS, GENAMICS JOURNALSEEK, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, INGENTACONNECT, JOURNAL INDEX, JOUR INFORMATICS, OPEN J-GATE, RESEARCH BIBLE, SCIENCE CENTRAL, ,THE GROVE ONLINE LIBRARY, TUBITAK-ULAKBIM, ULRICHSWEB, WORLDCAT Özgün Makale 12 - Determining The Factors Affecting The Consumers Willingness To Pay Higher Prices For Genetically Unmodified Products Tomato Case Study İn Turkey GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,ESENGÜN KEMAL, Yayın Yeri: British Food Journal, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - An analysis of the factors affecting the food places where consumers purchase red meat KIZILASLAN HALİL,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KIZILASLAN NURAY, Yayın Yeri: British Food Journal, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - A Regression Analysis of the Effect of Energy Use in Agriculture KARKACIER OSMAN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,ÇİÇEK ADNAN, Yayın Yeri: Energy Policy, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 15 - A Analysis of Import Demand for Meat and Meat Product in Turkey GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Journal of Agronomy, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: ASCI, AGRICOLA Özgün Makale 16 - Structural Analysis of Animal Husbandry and Fishery in Turkey GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARKACIER OSMAN, Yayın Yeri: Journal of Applied Science, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: ASCI, AGRICOLA Özgün Makale 17 - GIDA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA TÜKETİCİ BİLİNCİNİN İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARKACIER OSMAN, Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: scopus Özgün Makale 18 - Factors effecting primary choice of consumers in food purchasing The Turkey case GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARKACIER OSMAN, Yayın Yeri: Food Control, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 19 - Şeftali Üretiminde Enerji Kullanımı Tokat İli Örneği GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,GÖZENER BİLGE, Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: AGRICOLA, ARASTIRMAX,,CAB ABSTRACTS, CROSSREF, DIRECTORY OF SCIENCE, DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS),DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING), EBSCO, EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT), ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, FAO- AGRIS, GENAMICS JOURNALSEEK, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPERNICUS, INGENTACONNECT, JOURNAL INDEX, JOUR INFORMATICS, OPEN J-GATE, RESEARCH BIBLE, SCIENCE CENTRAL, ,THE GROVE ONLINE LIBRARY, TUBITAK-ULAKBIM, ULRICHSWEB, WORLDCAT Özgün Makale 20 - Input Output Analysis of Energy Use in Agriculture KARKACIER OSMAN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, Yayın Yeri: Energy Conversion and Management,, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 21 - TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI ÖNEMLİ TARLAÜRÜNLERİNDE FİZİKİ ÜRETİM GİRDİLERİ VE MALİYET ANALİZLERİ BAYRAMOĞLU ZEKİ,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,GÜNDÜZ ORHAN, Yayın Yeri: Tarım Ekonomisi Dergisi, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Bireysel emeklilik şirketlerinin finansal performanslarının bulanık AHP ve VİKOR yöntemleri ile analizi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARAKIŞ ENGİN (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: eyi 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Bulanık AHP ve MOORA yöntemleri ile okul öncesi eğitimi hizmet kalitesi değerlendirmesi ve anaokulu seçimi KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: eyi 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARAKIŞ ENGİN (25.07.2017-27.07.2017), Yayın Yeri: EconWorld2017 Paris Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik PerformanslarınınAnalitik Hiyerarşi Süreci ve VIKOR Metodu ile Karşılaştırılması KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (29.08.2016-31.08.2016), Yayın Yeri: International Conference on Eurasian Economies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAĞAZALARIN FİNANSALPERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ ve ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİİLE ANALİZİ KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17. uluslar arası yöneylem araştırması, ekonometri ve istatistik sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - GİRDİ ÇIKTI ANALİZİ ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FAALİYETGÖSTEREN SEKTÖRLER ARASI İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ANALİZ GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: