DOÇENT SELAHATTİN KOÇ


MAKALELER 1 - SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNEETKİSİ ÇEVİK Mustafa,ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Scientific Indexing Services; Directory of Journal Indexing;Eurasian Scientific Journal Index; Journal Index;Advanced Science Index; Türk Eğitim İndeksi ; Research Bible Özgün Makale 2 - BİST TE İŞLEM GÖREN TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETLERİNİNPERFORMANS ANALİZLERİ 2010 2015 KOÇ SELAHATTİN,ZENGİN Numan,YILDIZ Zafer, Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Arastirmax- IndexArastirmax- Social Sciences IndexArastirmax- Management Index Akademik Türk Dergileri İndeksi (Akademik Dizin)ASOS IndexEBSCOhost Özgün Makale 3 - Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Performansları Açısından Değerlendirilmesi Türkiye Ölçeği 2002 2012 KOÇ SELAHATTİN,Bağcı Aziz,Işık Kasım Can, Yayın Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 4 - FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTEOLAN ÜLKELER ÖRNEKLEMİNDE ANALİZİ 2000 2012 KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Yayın Yeri: , Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - Finansal Başarısızlıkların Tespitinde Kullanılan Altman Z Yönteminin Bulanık Mantık Anfis Yöntemi İle Test Edilmesi Teknoloji ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama KOÇ SELAHATTİN,ULUCAN Sinem, Yayın Yeri: Maliye Finans Yazııları Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 6 - Türkiye deki Bankaların Sektörler Bazında Kullandırdıkları Krediler İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki 1999 2011 KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TUBİTAK-ULAKBİM, EBSCOhost, ASOS, Index Copernicus Özgün Makale 7 - Ticari Bankaların Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi Türkiye Ölçeği 2002 2012 KOÇ SELAHATTİN,BAĞCI AZİZ,SÖZDEMİR ALİ, Yayın Yeri: Sakarya İktisat Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ASI, ASOS, Akademik Dizin İndexi Özgün Makale 8 - KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA KOÇ SELAHATTİN,ÇELİK ASIM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS, ULAKBİM, EBSCO Özgün Makale 9 - Organize Sanayi Bölgelerinin Bölge Ekonomilerindeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması Kayseri ve Sivas Örneği KOÇ SELAHATTİN,BULMUŞ CİHAN, Yayın Yeri: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 10 - Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği Türkiye Ölçeği KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Maliye Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ECONLİT, ULAKBİM Özgün Makale 11 - Kurumsal Risk Yönetiminde İç Kontrolün Yeri ve Önemi KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Vergi Raporu, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Finansal Yeniden Yapılandırma İstanbul ve Anadolu Yaklaşımları Sonuçları KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM Özgün Makale 13 - Dövize Borçlanmanın Kur Riskine Açıklığı Finans Dışı Sektörlerin Dış Borç Risk Analizi Mustafa YILDIRAN, Sonay Z AYDIN, Selahattin KOÇ, Yayın Yeri: Vergi Raporu, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI, BORSA VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLERİN VAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (18.10.2017-21.10.2107), Yayın Yeri: 21. Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI, BORSA VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLERİN VAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 21. Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-320-736-8 3 - ANALYSIS OF MEDIATION PRACTICES IN THE SOLUTION OF FINANCIAL DISPUTES IN TURKEY AKSOY BARIŞ,KOÇ SELAHATTİN,BOZTOSUN DERVİŞ (08.09.2017-10.09.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-83063-3-2 4 - AKSOY BARIŞ,KOÇ SELAHATTİN,BOZTOSUN DERVİŞ (08.09.2017-10.09.2017), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Sosyal Bilimler ve EğitimAraştırmaları Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ ÇEVİK Mustafa Emre,ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 2. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTEOLAN ÜLKELER ÖRNEKLEMİNDE ANALİZİ 2000 2012 KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (19.10.2016-22.10.2016), Yayın Yeri: 20.Finans SEmpozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Finansal Başarısızlıkların Tespitinde KullanılanAltman Z Yönteminin Bulanık Mantık Anfis Yöntemi İle Test Edilmesi Teknoloji ve TekstilSektöründe Bir Uygulama KOÇ SELAHATTİN,ULUCAN Sinem (07.04.2016-09.04.2016), Yayın Yeri: 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - BİST TE İŞLEM GÖREN TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETLERİNİNPERFORMANS ANALİZLERİ 2010 2015 KOÇ SELAHATTİN,ZENGİN Numan,YILDIZ Zafer (07.04.2016-09.04.2016), Yayın Yeri: 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Firma Performansının Kurumsal Yönetim Üzerine Etkisi Panel Veri Analizi 2009 2013 KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ (21.10.2015-24.10.2015), Yayın Yeri: 19.Finans Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5244-01-9 10 - Veri Zarflama Analizi ve Sigortacılık Üzerine Bir Uygulama ŞENER SİBEL,KOÇ SELAHATTİN,KAYNAR OĞUZ (22.05.2014-25.05.2014), Yayın Yeri: 15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH and STATISTICS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağları Anfis ve Regresyon Uygulamaları Türkiye Örneği Selahattin KOÇ, Oğuz KAYNAR, Ferhan DEMİRKOPARAN (24.05.2013-28.05.2013), Yayın Yeri: XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM on ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH and STATISTICS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Capital preferences of SMEs During Economics Crises A Case of Sivas Province Selahattin KOÇ, Halil ÖZEKİÇİOĞLU (23.04.2010-24.04.2010), Yayın Yeri: CKS 2010 Challenges of the Knowledge Society Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-973-129-541-1 13 - Behavioral Finance and It is Important For ISE İMKB Movement Selim AKKURT, Selahattin KOÇ, Nevzat GÜLDİKEN, Serdar ÖZTÜRK (15.06.2006-18.06.2006), Yayın Yeri: Second International Conference on Business, Management and Economics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 975-6339-06-1 14 - HAZIR BETON ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ IŞIK Kasım Can,KOÇ SELAHATTİN,BİYAN Mesut (20.04.2017-), Yayın Yeri: Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-327-473-5 15 - SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖELERİN FİRMA DEĞERLERİNE ETKİSİ ÇEVİK Mustafa,ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (20.04.2017-), Yayın Yeri: 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-327-473-5
DERSLER Lisans 2016-2017 FİNANSAL YÖNETİM 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 FİNANSAL YÖNETİM 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SERMAYE PİYASASI Türkçe 3 Lisans 2016-2017 YATIRIM PROJE ANALİZİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Finansal Yönetim 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Sermaye Piyasası Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Finansal Yönetim 2 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Sermaye Piyasası Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Finansal Yönetim 2 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Sermaye Piyasası Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Finansal Yönetim 2 Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 FİNANSAL RİSKLER VE ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 YAPILABİLİRLİK ETÜDÜNÜN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Finansal Riskler ve Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Yapılabilirlik Etüdünün Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Bankacılık Riskleri ve Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Yapılabilirlik Etüdünün Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Bankacılık Riskleri ve Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Yapılabilirlik Etüdünün Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Türkçe 3 Doktora 2016-2017 UYGULAMALI FİNANS 1 Türkçe 3 Doktora 2016-2017 UYGULAMALI FİNANS 2 Türkçe 3 Doktora 2015-2016 Uygulamalı Finans 1 Türkçe 3 Doktora 2015-2016 Uygulamalı Finans 2 Türkçe 3 Doktora 2014-2015 Uygulamalı Finans 1 Türkçe 3 Doktora 2014-2015 Uygulamalı Finans 2 Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Kurumsal Risk Yönetimi Türkçe 3