Dr.Öğr. Üyesi TÜLİN ALTUN


KİTAPLAR Sustainable Development: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications Bölüm Adı: Employment Aspect of Energy Performance Practices in Buildings and Fiscal Policy Proposals for Turkey,ALTUN TÜLİN,GÖRKEM HİLAL, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Mehdi Khosrow, Steve Clarke,Murray E. Jennex, Annie Becker, Veikko Anttiroiko,, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 26, ISBN: 1522538178, Bölüm Sayfaları: 893-918 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar Bölüm Adı: ,ÇOKGEZEN MURAT,ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Mehmet Karagül, Latif Gürkan Kaya, Onur Sungur, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 978-605-320-880-8, Bölüm Sayfaları: 307-318 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Mali Kurallara Karşı Bağımsız Mali Kurumlar: Mali Konseyler ve Mali Komiteler Bölüm Adı: ,ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 128, ISBN: 978-605-2149-46-1, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Current Debates in Economics and Econometrics Bölüm Adı: OLUMLU DIŞSALLIKLAR VE KOLEKTİFYARAR PERSPEKTİFİNDEN SAĞLIĞINBELİRLEYENLERİNE YÖNELİK KAMUSALPOLİTİKALAR,ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: IJOPEC Publication Limited, Editör: İsmail Şiriner, Şevket Alper Koç, Hilal Yıldız, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 23, ISBN: 978-1-912503-03-2, Bölüm Sayfaları: 333-356 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies Bölüm Adı: Employment Aspect of Energy Performance Practices in Buildings and Fiscal Policy Proposals for Turkey,ALTUN TÜLİN,GÖRKEM HİLAL, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: M. Mustafa Erdoğdu, Thankom G. Arun, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 26, ISBN: 1522504400, Bölüm Sayfaları: 368-394 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies Bölüm Adı: Bank Credit Applications and Advancement Recommendations in Regards to Sustainable Buildings in Turkey,ALTUN TÜLİN,Bildik Akın,Gökçeoğlu Gökhan, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: M. Mustafa Erdoğdu, Thankom G. Arun, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 747, ISBN: 1522504400, Bölüm Sayfaları: 395-417 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
BİLDİRİLER 1 - CONTINGENT LIABILITIES: FISCAL RISKS, COSTS AND MEASURES /KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLER: MALI RISKLER, MALIYETLER VE ÖNLEMLER ALTUN TÜLİN (06.09.2018-09.09.2018), Yayın Yeri: ICOPEC 2018: 9. International Conference on Political Economy (10 Years After the Great Recession:Orthodox versus Heterodox Economics) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-912503-47-6 2 - Fiscal Discipline and Fiscal Institutions: Their Relation with Power of the Purse ALTUN TÜLİN (08.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: 33. International Public Finance Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-327-678-4 3 - The Role of the TBMM in the Budget Process ALTUN TÜLİN (14.12.2017-16.12.2017), Yayın Yeri: 6. International Congress on Current Debates in Social Science Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-1-912503-14-8 4 - ÇOKGEZEN MURAT,ALTUN TÜLİN (12.10.2017-14.10.2017), Yayın Yeri: 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Assessing the Public Incentives on Individual Pension System in Turkey on the Basis of Theoretical Approaches ALTUN TÜLİN (10.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 32. International Public Finance Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-327-483-4 6 - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde KOBİ Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Sivas İli Örneği ALTUN TÜLİN (12.09.2008-14.09.2008), Yayın Yeri: 2. KOBİ''ler ve Verimlilik Kongresi "AB KOBİ''leri ile İşbirliği Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Inflation Targeting Regime and Its Applicability in Turkey ALTUN TÜLİN (12.09.2008-14.09.2008), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Inflation Targeting Regime and Its Applicability in Turkey ALTUN TÜLİN (22.05.2008-23.05.2008), Yayın Yeri: EDUCATION, SCIENCE, ECONOMICS AND TECHNOLOGIES Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - İş dünyasının gözünden Sivas ekonomisinin 40 yılı 1965 2005 ALTUN TÜLİN (-), Yayın Yeri: 2. Yerel Ekonomiler Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: