Doç.Dr. TÜLİN ALTUN


KİTAPLAR Sustainable Development: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications Bölüm Adı: Employment Aspect of Energy Performance Practices in Buildings and Fiscal Policy Proposals for Turkey,ALTUN TÜLİN,GÖRKEM HİLAL, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Mehdi Khosrow, Steve Clarke,Murray E. Jennex, Annie Becker, Veikko Anttiroiko,, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 26, ISBN: 1522538178, Bölüm Sayfaları: 893-918 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar Bölüm Adı: ,ÇOKGEZEN MURAT,ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Mehmet Karagül, Latif Gürkan Kaya, Onur Sungur, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 978-605-320-880-8, Bölüm Sayfaları: 307-318 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Mali Kurallara Karşı Bağımsız Mali Kurumlar: Mali Konseyler ve Mali Komiteler Bölüm Adı: ,ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 128, ISBN: 978-605-2149-46-1, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Current Debates in Economics and Econometrics Bölüm Adı: OLUMLU DIŞSALLIKLAR VE KOLEKTİFYARAR PERSPEKTİFİNDEN SAĞLIĞINBELİRLEYENLERİNE YÖNELİK KAMUSALPOLİTİKALAR,ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: IJOPEC Publication Limited, Editör: İsmail Şiriner, Şevket Alper Koç, Hilal Yıldız, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 23, ISBN: 978-1-912503-03-2, Bölüm Sayfaları: 333-356 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies Bölüm Adı: Bank Credit Applications and Advancement Recommendations in Regards to Sustainable Buildings in Turkey,ALTUN TÜLİN,Bildik Akın,Gökçeoğlu Gökhan, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: M. Mustafa Erdoğdu, Thankom G. Arun, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 747, ISBN: 1522504400, Bölüm Sayfaları: 395-417 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Doğal Afet Önlemlerinin Politik Ekonomisi ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: International Journal of Public Finance, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: International Scientific Indexing, DOAJ, SOBIAD Özgün Makale 2 - Doğal Afet Sigortalarında Karar Alma Sorunları: Kamusal Müdahaleler ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: Business and Economics Research Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Hanelerde Enerji Verimliliği: Davranışsal Müdahaleler ve Kamu Politikaları İçin Anahtar İlkeler ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: Turkish Studies İktisat Finans ve Siyaset, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: Maliye Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Farklı Hükümet Biçimleri İktisadi ve MaliSonuçları Değiştirir mi? Türkiye EkonomisiÜzerine Bir İnceleme ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: Amme İdaresi Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 6 - The Role of Institutions in Fiscal Discipline: Fiscal Rules, Budgetary Procedures, Fiscal Agencies Mali Disiplinin Sağlanmasında Kurumların Rolü: Mali Kurallar, Bütçesel Prosedürler, Mali Kuruluşlar ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: Journal of Human Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 7 - ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Inflation Targeting Regime and Its Applicability in Turkey ALTUN TÜLİN, Yayın Yeri: Education, Science, Economics and Technologies, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale