YARDIMCI DOÇENT YUNUS EMRE BİROL


BİLDİRİLER 1 - Özel Bütçeli İdarelerden Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Planlama Başarı Performanslarının Bir Çok Kriterli Karar Verme Modeli İle Analizi BİROL YUNUS EMRE,ULUTAŞ ALPTEKİN (07.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82184-0-6 2 - Enflasyon Faiz İlişkisi Kapsamında Fisher Hiptezinin Türkiye için Sınır Testi ile Sınanması DEMİRGİL BÜNYAMİN,KARACA COŞKUN,BİROL YUNUS EMRE (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: International Congress on Politic, Economic and Social Studies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9786058273825 3 - Türkiye nin İhracat ve İthalat Talep Fonksiyonlarının Rusya İle Dış Ticareti Bağlamında Analizi YAYAR RÜŞTÜ,BİROL YUNUS EMRE,DEMİR YUSUF (17.09.2013-18.09.2013), Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2013 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-6319-21-5 4 - Geçiş Ekonomileri Bağlamında Türkiye Kazakistan Dış Ticaretine Uygulamalı Bir Bakış YAYAR RÜŞTÜ,DEMİR YUSUF,BİROL YUNUS EMRE (11.10.2012-13.10.2012), Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies 2012 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-9965-885-89-3 5 - Ülke Riski Ve Dış Borçlanma Türkiye Üzerine Bir Uygulam DEMİR YUSUF,BİROL YUNUS EMRE (31.05.2012-02.06.2012), Yayın Yeri: 1. UluslararasıI Muhasebe ve Finanas Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Sivas Tokat VE Yozgat İller Ekonomilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi BİROL YUNUS EMRE,DEMİR YUSUF (24.05.2012-26.05.2012), Yayın Yeri: 4. Yerel Ekonomiler Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Aile İşletmelerinin Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma Sivas Örneği BİROL YUNUS EMRE,TUNCAY MERVE (25.10.2011-26.10.2011), Yayın Yeri: 7. Kobiler Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4233-63-2 8 - İktisadi Gelişme Açısından Girişimcilik Kültürü Sivas Tokat ve Amasya İllerinde Bir Uygulama BİROL YUNUS EMRE,TUNCAY MERVE,KAYA HALİL İBRAHİM (10.10.2011-12.10.2011), Yayın Yeri: 3. Uluslararası İktisatçılar Zirvesi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Ekonomik Krizlerin Yerel Ekonomilere Etkileri Sivas Örneği BİROL YUNUS EMRE,DEMİR YUSUF (26.05.2011-28.05.2011), Yayın Yeri: 3. Yerel Ekonomiler Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Türkiye de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Analiz DEMİR YUSUF,BİROL YUNUS EMRE (10.05.2012-12.05.2011), Yayın Yeri: 11.Ulusa İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4366-74-3 11 - Bölgesel Kalkınma ve Terör Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği NOYAN YALMAN İLKAY,EĞRİ CANAN ÖZGE,BİROL YUNUS EMRE (24.09.2009-27.09.2009), Yayın Yeri: Uluslararası Davraz Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-9944-452-34-2