Dr.Öğr. Üyesi SEZGİN ZABUN


MAKALELER 1 - 1833 SİVAS NÜFUS DEFTERLERİ KAYITLARINA GÖRE KALİFİYE İŞGÜCÜ GÖÇÜ ve BUNLARIN MESLEKİ, YAŞ ve GİDİLEN YER ÖZELLİKLERİ ZABUN SEZGİN, Yayın Yeri: TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus International, Pro-Quest(USA), Özgün Makale 2 - 1833 SİVAS MÜSLİM NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE MESLEK ERBABININ TASNİFİ VE ANLAMI ZABUN SEZGİN, Yayın Yeri: Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: econlit, econpapers Özgün Makale 3 - ZABUN SEZGİN, Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus,COSMOS IF Özgün Makale 4 - SİVAS 1844-1845 TEMETTÜAT DEFTERLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ZABUN SEZGİN, Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - 1833 YILI SİVAS İLİ MERKEZ KAZASI GAYRİMÜSLİM NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE GAYRİMÜSLİMLERİN CİZYE VERGİSİ VE KONUT MÜLKİYETİ VERİLERİ VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ZABUN SEZGİN, Yayın Yeri: uluslararası ticaret ve ekonomi araştırmaları, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS index, Society and Economics Development Özgün Makale 6 - OSMANLI DEVLETİ 1845 TEMETTUAT DEFTERLERİ KAYITLARINDA İBRALA KARYESİ ZABUN SEZGİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Seçim Sistemleri ve Uygulamaları YOZGAT FAZIL,ZABUN SEZGİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale