YARDIMCI DOÇENT ÇAĞATAY KARAKÖY


MAKALELER 1 - Orta Asya ve Kafkas Ekonomilerinde Geçiş Sonrası Dış Ticaret KARAKÖY ÇAĞATAY, Yayın Yeri: , Yıl: 2015 Uluslararası Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 2 - Money vs Credit Reiteration of some Theoretical Issues GENC İSMAİL HBEKMEZ SELEHATTİN ,KARAKÖY ÇAĞATAY, Yayın Yeri: Journal of Academy Business Administration, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: JABA Özgün Makale 3 - The Impacts of External Debt on Economic Growth in Transition Economies UZUN AHMET KARAKÖY ÇAĞATAY, KABADAYI BURHAN, EMSEN Ö SELÇUK, Yayın Yeri: Chinese Business Review, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 4 - Geçiş Ekonomilerinde Maliye Politikası Uygulamaları Türkistan Ülkeleri Örneği YILDIZ HABİB KARAKÖY ÇAĞATAY, Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları (Researches About The Turks All Around The World), Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, TUBİTAK/ULAKBİM Özgün Makale 5 - Merkezi Asya ve Kafkas Ekonomilerinde Entegrasyonun Olabilirliği AB deki Kömür Çelik Topluluğu Benzeri Su ve Enerjide İşbirliği Arayışı EMSEN Ö SELÇUK KARAKÖY ÇAĞATAY, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Üçüncü Dünya Ağır Borçlu Ekonomilerde Borçluluk Sürecinde Gelişmeler Kırgızistan İçin Açılımlar EMSEN Ö SELCUK KARAKÖY ÇAĞATAY, YALMAN NOYAN İLKAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 7 - Liberalizations and Trade openness Relationship with Economic Growth in Theories of Growth Kyrgyzstan s Experience in Dual Transition Period EMSEN Ö SELÇUK YİĞİT SÜREYYA, KARAKÖY ÇAĞATAY, Yayın Yeri: Reforma, Quarterly International Ecanomic journal,The Theme:Regions of Kyrgyzstan, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Determinants of Political and Economic Liberalisation the Transitional Economies of the Caucasus and Cental Asia and Analyses of Panel data on their FDI KARAKÖY ÇAĞATAY DEĞER KEMAL, YİĞİT SÜREYYA, Yayın Yeri: Reforma, Quarterly International Ecanomic journal,The Theme:Regions of Kyrgyzstan, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - Orta Asya da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Politikaları Stratejileri ve Teşvikler Üzerine Değerlendirme KARAKÖY ÇAĞATAY, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Siyasal Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri Göreceli Olarak Gelişmiş ve Az Gelişmiş Geçiş Ekonomileri Deneyimi EMSEN Ö SELÇUK DEĞER KEMAL, KARAKÖY ÇAĞATAY, Yayın Yeri: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Merkezi Asya Ve Kafkas Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri Panel Veri Analizleri KARAKÖY ÇAĞATAY, Yayın Yeri: Bankovski Vestik, Merkez Bankası Yayınları, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Kırgızistan da Para Politikası ABDYKAPAROV I KARAKÖY ÇAĞATAY, Yayın Yeri: Dış Ticaret Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Zaman Serisi Analizleri İle Orta Asya ve Kafkas Geçiş Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri KARAKÖY ÇAĞATAY, Yayın Yeri: İzvestiya Vuzov, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Foreing Trade of Kyrgyzstan ÇAĞATAY KARAKÖY, I ABDYKAPAROV, Yayın Yeri: Reforma, Quarterly International Ecanomic journal,The Theme:Regions of Kyrgyzstan,, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Kırgızistan Bankacılık Sisteminin Oluşum Aşamaları KARAKÖY ÇAĞATAY, Yayın Yeri: Vizyon, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - İhracat ve İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Merkezi Asya Ekonomileri Örneği SARI SELAHATTİN,GERNİ CEVAT,KARAKÖY ÇAĞATAY,EMSEN ÖMER SELÇUK (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: International Conference on Economics Finance and Banking Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - ihracat ve İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Merkezi Asya Ekonomileri Örneği SARI SELAHATTİN,GERNİ CEVAT,KARAKÖY ÇAĞATAY,EMSEN ÖMER SELÇUK (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: international conference on eurasian economies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978 3 - Evaluation of Advanced Lentil Lines for Diversity in Seed Mineral Concentration, Grain Yield and Yield Components KARAKÖY ÇAĞATAY (20.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Evaluation of Some Wheat Genotypes Grown in Sivas Ecological Conditions in Term of Some Nutrient Contents KARAKÖY TOLGA,DEMİRBAŞ AHMET,YÖRÜK VOLKAN,KARAKÖY ÇAĞATAY (20.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Çok uluslu Şirketlerde Lojistik Anlayışı: Sivas Üzerine Bir Uygulama Ersoy Emine Rabia,KARAKÖY ÇAĞATAY,ERİLLİ NECATİ ALP (20.10.2015-22.10.2015), Yayın Yeri: 2. uluslararası kafkas- orta asya dış ticaret ve lojistik kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-184-026-0 6 - Türk Cumhuriyetlerinin Bulanık Kümeleme Analizi İle Belirlenen Ekonomik Göstergelerle Sınıflandırılması ERİLLİ NECATİ ALP,KARAKÖY ÇAĞATAY (09.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: international conference on eurasian economies 2015 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978 7 - Türkiye ve AB Ülkelrinde Dışa Açıklığın İstihdam Üzerine Etkileri ÖZDEMİR ZEKAİ,NOYAN YALMAN İLKAY,KARAKÖY ÇAĞATAY (01.07.2015-03.07.2015), Yayın Yeri: international conference on eurasian economies 2014 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978 8 - KARAKÖY ÇAĞATAY,ERİLLİ NECATİ ALP,Ersoy Emine Rabia,babayiğit sema (09.09.2014-11.09.2014), Yayın Yeri: imternational conference on eurasian economies 2015 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978 9 - Kamu Büyüklüğünün Yolsuzluk ve Özgürlük Üzerine Etkileri Merkezi Asya ve Kafkas Ülkeleri Örneği KARAKÖY ÇAĞATAY (26.06.2013-28.06.2013), Yayın Yeri: International Congress on Economics, Finance, and Banking Kyrgyzystan-Turkey Manas University, Chyngyz Aytmatov Campus, Bishkek, Kyrgyzstan Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Türkiye de 1980 Sonrası Dış Borç ve Büyüme İlişkileri YALMAN NOYAN İLKAY. KARAKÖY ÇAĞATAY (01.11.2012-03.11.2012), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - The Relationships between Debt and Economic Growth in Central Asia and Caucasus Orta Asya ve Kafkaslarda Borç Ekonomik Büyüme İlişkileri UZUN MERAL. KARAKÖY ÇAĞATAY, EMSEN Ö SELÇUK (11.10.2012-13.10.2012), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - The Changes in Foreign Debt for the Transition Economies Geçiş Ekonomilerinde Dış Borçlulukta Değişmeler UZUN AHMET. KARAKÖY ÇAĞATAY, EMSEN Ö SELÇUK (12.10.2011-14.10.2011), Yayın Yeri: International Conference On Eurasian Economies Bishkek, Kyrgyztan Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Sivas ta Kriz Döneminde Teşviklerin Etkisi ERSUNGUR MUSTAFA. YALMAN NOYAN İLKAY, KARAKÖY ÇAĞATAY (17.06.2011-19.06.2011), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,NOYAN YALMAN İLKAY,KARAKÖY ÇAĞATAY (17.06.2010-19.06.2010), Yayın Yeri: 2. yerel ekonomiler kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - Kadın Girişimciliği TUNÇSİPER BEDRİYE. KARAKÖY ÇAĞATAY, KAFA NEŞE (09.10.2008-11.10.2008), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Kırgızistan da Dış Borç Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkileri EMSEN Ö SELÇUK. KARAKÖY ÇAĞATAY, ŞIMARMAZ FERHAT (09.10.2008-11.10.2008), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Kırgızistan da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Uluslararası Muhasebe Standartlarının Rolü H AKAY. KARAKÖY ÇAĞATAY (24.04.2008-28.04.2008), Yayın Yeri: Balıkesir Üniversity Bandırma, Faculty of Economisc and Administrative Science, University of Finance and Management in Bialystoc Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Kırgızistan ve Kazakistan da Borç Ekonomik Büyüme İlişkileri PRİMBAYEY CUSUP. EMSEN Ö SELÇUK, KARAKÖY ÇAĞATAY (28.02.2007-28.02.2007), Yayın Yeri: Dış Borçların Ekonomik Etkileri Konferansı Kırgızistan Rusya Slayyan Üniveristesi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Determinants Of Foreign Direct Investment İn 6 Former Soviet Countries KARAKÖY ÇAĞATAY. SENGÜN MELTEM (15.06.2006-18.06.2006), Yayın Yeri: Yaşar Üniversitesi 2. Uluslararası Ekonomi Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Uluslararası Sermaye Hareketlerini Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisi Ekonometrik Analiz KARAKÖY ÇAĞATAY (18.06.2003-20.06.2003), Yayın Yeri: Piyasa Ekonomisinde Dönüşüm Sürecinde Geçiş Ekonomileri Konferansı I Bildirileri Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Önlisans 2014-2015 TÜRKİYENİN TİCARET ORTAKLARI VE YENİ PAZARLAR Türkçe 1 Önlisans 2014-2015 ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK Türkçe 1 Önlisans 2012-2013 ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK Türkçe 1 Önlisans 2010-2011 KAMBİYO MEVZUATI Türkçe 1 Önlisans 2010-2011 ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK Türkçe 1 Lisans 2017-2018 DIŞ TİCARET TEŞVİKLERİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 İKTİSADA GİRİŞ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 LOJİSTİK I Türkçe 1 Lisans 2017-2018 MİKRO İKTİSAT Türkçe 1 Lisans 2016-2017 AB TÜRKİYE Türkçe 1 Lisans 2016-2017 AB TÜRKİYE Türkçe 1 Lisans 2016-2017 ENTEGRASYON AB Türkçe 1 Lisans 2016-2017 LOJİSTİK I Türkçe 1 Lisans 2016-2017 MİKRO İKTİSAT Türkçe 1 Lisans 2015-2016 AB TÜRKİYE Türkçe 1 Lisans 2015-2016 DIŞ TİCARET TEŞVİKLERİ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 KIRGIZ DİLİ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 LOJİSTİK I Türkçe 1 Lisans 2015-2016 MİKRO İKTİSAT Türkçe 1 Lisans 2014-2015 AB TÜRKİYE Türkçe 1 Lisans 2014-2015 AB TÜRKİYE Türkçe 1 Lisans 2014-2015 ENTEGRASYON AB Türkçe 1 Lisans 2014-2015 ENTEGRASYON AB Türkçe 1 Lisans 2014-2015 KIRGIZ DİLİ Türkçe 1 Lisans 2014-2015 LOJİSTİK I Türkçe 1 Lisans 2014-2015 MİKRO İKTİSAT Türkçe 1 Lisans 2013-2014 AB TÜRKİYE Türkçe 1 Lisans 2013-2014 DEPO YÖNETİMİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 ENTEGRASYON AB Türkçe 1 Lisans 2013-2014 KIRGIZ DİLİ Türkçe 1 Lisans 2013-2014 LOJİSTİK I Türkçe 1 Lisans 2013-2014 LOJİSTİK I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 MİKRO İKTİSAT Türkçe 1 Lisans 2013-2014 MİKRO İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2012-2013 AB TÜRKİYE Türkçe 1 Lisans 2012-2013 AB TÜRKİYE Türkçe 1 Lisans 2012-2013 DIŞ TİCARET İŞLEM VE UYGULAMALARI Türkçe 3 Lisans 2012-2013 KIRGIZ DİLİ Kırgızca 3 Lisans 2012-2013 LOJİSTİK I Türkçe 1 Lisans 2012-2013 MAKRO İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MİKRO İKTİSAT Türkçe 1 Lisans 2012-2013 PARA BANKA Türkçe 3 Lisans 2012-2013 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Türkçe 3 Lisans 2012-2013 TÜRKİYENİN TİCARET ORTAKLARI VE YENİ PAZARLAR Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ULUSLARARARI MALİ KURULUŞLAR Türkçe 3 Lisans 2011-2012 AB TÜRKİYE Türkçe 1 Lisans 2011-2012 AB TÜRKİYE Türkçe 3 Lisans 2011-2012 ENTEGRASYON AB Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İKTİSADA GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 LOJİSTİK I Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Uluslar arası Taşımacılık ve Lojistik Türkçe 3 Lisans 2010-2011 AB TÜRKİYE Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Dış Ticaret Teşvikleri Türkçe 3 Lisans 2010-2011 E -ticaret Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Kambiyo Mevzuatı Türkçe 3 Lisans 2010-2011 MİKRO İKTİSAT Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI Türkçe 3