Dr.Öğr. Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL


DERSLER Önlisans 2014-2015 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 3 Önlisans 2014-2015 Genel Muhasebe I Türkçe 3 Önlisans 2014-2015 Mali Tablolar Analizi Türkçe 3 Önlisans 2013-2014 Finansal Yönetim Türkçe 3 Önlisans 2013-2014 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4 Önlisans 2012-2013 Finansal Yönetim Türkçe 3 Önlisans 2012-2013 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4 Önlisans 2011-2012 Finansal Yönetim Türkçe 3 Önlisans 2011-2012 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3 Önlisans 2010-2011 Finansal Yönetim Türkçe 3 Önlisans 2010-2011 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4 Önlisans 2010-2011 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3 Önlisans 2009-2010 Finansal Yönetim Türkçe 3 Önlisans 2009-2010 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4 Önlisans 2009-2010 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3 Önlisans 2008-2009 Finansal Yönetim Türkçe 3 Önlisans 2008-2009 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4 Önlisans 2008-2009 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Finansal Yönetim I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Genel Muhasebe I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 GENEL MUHASEBE II Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Mali Tablolar Analizi Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Genel Muhasebe I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Genel Muhasebe II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Şirketler Muhasebesi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Finansal Yönetim Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Finansal Yönetim Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Finansal Yönetim Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Finansal Yönetim Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Finansal Yönetim Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Çalışma Sermayesi Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZ TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINDA FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZ TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Türkiye Muhasebe Standartlarında Finansal Tablolar ve Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması II Türkçe 3 Doktora 2009-2010 İşletme Varlıklarının Finansmanı Türkçe 3