Dr.Öğr. Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL


MAKALELER 1 - MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ (SMMM) ADLİ MUHASEBEMESLEĞİNE BAKIŞ AÇILARININ ANALİZİ: SİVAS ÖRNEĞİ ŞENEL SAİD ALPAGUT,PAŞAHAN ATMACA, Yayın Yeri: ASOSJOURNAL, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD, CiteFactor, INDEXCOPERNICUS, AcademicKeys, OAJI,JOURNAL Özgün Makale 2 - PSİKOFİZYOLOJİK TEKNİKLERİN ADLİ MUHASEBE ALANINDA VE SUÇUN ORTAYA ÇIKARILMASINDA KULLANILMASINA İLİŞKİN BİR TARTIŞMA: NÖROMUHASEBE KAVRAMINA FARKLI BİR BAKIŞ ŞENEL SAİD ALPAGUT,DARICI SEFER, Yayın Yeri: ASOSJOURNAL, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD, CiteFactor, INDEXCOPERNICUS, AcademicKeys, OAJI,JOURNAL Özgün Makale 3 - TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALAN BİR DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ GERÇEĞE UYGUN DEĞER ŞENEL SAİD ALPAGUT,TUNCAY MERVE,ÖNOĞUL Öznur,KARSLI Cihad, Yayın Yeri: E-Journal of New World Sciences Academy, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 4 - TMS 18 HASILAT STANDARDI KAPSAMINDA MAL SATIŞINDAN KAYNAKLANAN HASILATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ŞENEL SAİD ALPAGUT, Yayın Yeri: E-Journal of New World Sciences Academy, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM KARARLARI ŞENEL SAİD ALPAGUT, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK ULAKBİM SBVT ve EBSCO Özgün Makale 6 - SİGORTA ŞİRKETLERİNDE MALİ YETERLİLİK ŞENEL SAİD ALPAGUT, Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS ve EBSCO Özgün Makale 7 - Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerine Etkileri ve Enflasyon Muhasebesi ŞENEL SAİD ALPAGUT, Yayın Yeri: Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Yıl: 1997 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 8 - Muhasebe Sistemi ve Vergi Mevzuatı ŞENEL SAİD ALPAGUT, Yayın Yeri: Maliye ve Sigorta Yorumları, Yıl: 1995 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
DERSLER Önlisans 2014-2015 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 3 Önlisans 2014-2015 Genel Muhasebe I Türkçe 3 Önlisans 2014-2015 Mali Tablolar Analizi Türkçe 3 Önlisans 2013-2014 Finansal Yönetim Türkçe 3 Önlisans 2013-2014 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4 Önlisans 2012-2013 Finansal Yönetim Türkçe 3 Önlisans 2012-2013 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4 Önlisans 2011-2012 Finansal Yönetim Türkçe 3 Önlisans 2011-2012 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3 Önlisans 2010-2011 Finansal Yönetim Türkçe 3 Önlisans 2010-2011 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4 Önlisans 2010-2011 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3 Önlisans 2009-2010 Finansal Yönetim Türkçe 3 Önlisans 2009-2010 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4 Önlisans 2009-2010 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3 Önlisans 2008-2009 Finansal Yönetim Türkçe 3 Önlisans 2008-2009 Mali Tablolar Analizi Türkçe 4 Önlisans 2008-2009 Şirketler Muhasebesi Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Finansal Yönetim I Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Genel Muhasebe I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 GENEL MUHASEBE II Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Mali Tablolar Analizi Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Genel Muhasebe I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Genel Muhasebe II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Şirketler Muhasebesi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Finansal Yönetim Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Finansal Yönetim Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Finansal Yönetim Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Finansal Yönetim Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Finansal Yönetim Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Çalışma Sermayesi Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZ TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINDA FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZ TEKNİKLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Türkiye Muhasebe Standartlarında Finansal Tablolar ve Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulaması II Türkçe 3 Doktora 2009-2010 İşletme Varlıklarının Finansmanı Türkçe 3