Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE


BİLDİRİLER 1 - Türkiye''deki İş Kümelerinin Vizyon ve Misyon İfadelerinin İçerik Analizi EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (09.11.2018-11.11.2018), Yayın Yeri: 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Kalkınma Ajanslarının Vizyon ve Misyon İfadelerine Göre StratejikYönü: Tematik Bir Analiz Çalışması EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (27.06.2018-30.06.2018), Yayın Yeri: 4th International Congress on Economics And Business Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - ISO 500 Firmalarının Vzon ve Misyon İfadelerinin Birliktelik Kuralları Madenciliği İle Analizi ALAN MEHMET ALİ,İNCE ALİ RIZA,Mülayim Nilgün (27.06.2018-30.06.2018), Yayın Yeri: 4tBusiness Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - ENTREPRENEURIAL INTENTIONS AND BIG FIVE: A STUDY ON APPLIEDENTREPRENEURSHIP COURSE TRAINEES İNCE ALİ RIZA,TOPÇU MUSTAFA KEMAL,ARIKÖK MEHMET (18.12.2017-19.12.2017), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL UNIVERSITY INDUSTRY COOPERATION,RD AND INNOVATION CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - İş Geliştirme Merkezleri Modeli ve Stratejik Plan Geliştirme Süreçleri:Tokat İşgem Örneği EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Bir Kalkınma Modeli Olarak Bölgesel Kalkınma Projelerinin Stratejik Analizi:Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi(DOKAP) Örneği EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - İş Geliştirme Merkezleri Modeli ve Stratejik Plan Geliştirme Süreçleri: Tokat İŞGEM Örneği EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Bir Kalkınma Modeli Olarak Bölgesel Kalkınma Projelerinin Stratejik Analizi: Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi(Dokap)Örneği EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Kamu ve Özel Sektör Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetsel ve Organizasyonel Sorunların Karşılaştırılması (Sivas İli Örneği) İNCE ALİ RIZA,GÖK ABDULBAKİ (13.10.2016-15.10.2016), Yayın Yeri: I.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - İş Tatmininin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Yönetici Desteğinin Aracılık Rolü İNCE ALİ RIZA,BALKAN MEHMET ONUR,SERİN AHMET EMİN (01.07.2013-03.07.2013), Yayın Yeri: 3. Örgütsel Davranış Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Firmalarda Süreç yenileme yaklaşımının İhracat Üzerine Etkileri İNCE ALİ RIZA,EROL YÜCEL,BİÇER ENİS BAHA (01.07.2013-03.07.2013), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Önlisans 2012-2013 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Yönetim Organizasyon Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 Yaratıcılık ve Yenilik Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Girişimcilik Türkçe 1 Lisans 2018-2019 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Girişimcilik Türkçe 3 Lisans 2017-2018 İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 İşletme Bilimine Giriş Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Kalite Yönetimi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Girişimcilik Türkçe 3 Lisans 2016-2017 İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 İşletme Bilimine Giriş Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Kalite Yönetimi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İşletme Bilimine Giriş Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Kalite Yönetimi Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Yönetim Ve Organizasyon Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İşletme Bilimine Giriş Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İşletme Politikası Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Kalite Yönetimi Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Yönetim Ve Organizasyon Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Girişimcilik ve Yenilikçilik Türkçe 2 Lisans 2013-2014 İşletme Bilimine Giriş Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İşletme Politikası Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İşletme Yönetimi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Kalite Yönetimi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Yönetim Organizasyon Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Davranış Bilimleri Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Etkili İletişim ve Beden Dili Türkçe 2 Lisans 2012-2013 İşletme Bilimine Giriş Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İşletme Yönetimi Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Davranış Bilimleri Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İstatistiğe Giriş Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İşletme Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Stratejik Yönetim Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Sağlık Kurumlarında İşletme Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Stratejik Yönetim Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Sağlık Kurumlarında İşletme Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Stratejik Yönetim Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Sağlık Kurumlarında İşletme Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Stratejik Yönetim Türkçe 3