Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE


BİLDİRİLER 1 - EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (09.11.2018-11.11.2018), Yayın Yeri: 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Kalkınma Ajanslarının Vizyon ve Misyon İfadelerine Göre StratejikYönü: Tematik Bir Analiz Çalışması EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (27.06.2018-30.06.2018), Yayın Yeri: 4th International Congress on Economics And Business Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - ISO 500 Firmalarının Vzon ve Misyon İfadelerinin Birliktelik Kuralları Madenciliği İle Analizi ALAN MEHMET ALİ,İNCE ALİ RIZA,Mülayim Nilgün (27.06.2018-30.06.2018), Yayın Yeri: 4tBusiness Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - İş Geliştirme Merkezleri Modeli ve Stratejik Plan Geliştirme Süreçleri:Tokat İşgem Örneği EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Bir Kalkınma Modeli Olarak Bölgesel Kalkınma Projelerinin Stratejik Analizi:Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi(DOKAP) Örneği EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - İş Geliştirme Merkezleri Modeli ve Stratejik Plan Geliştirme Süreçleri: Tokat İŞGEM Örneği EROL YÜCEL,YAYAR RÜŞTÜ,İNCE ALİ RIZA (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Bir Kalkınma Modeli Olarak Bölgesel Kalkınma Projelerinin Stratejik Analizi: Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi(Dokap)Örneği EROL YÜCEL,İNCE ALİ RIZA,YAYAR RÜŞTÜ (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN:
DERSLER Önlisans 2012-2013 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 2 Önlisans 2012-2013 Yönetim Organizasyon Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 Yaratıcılık ve Yenilik Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Girişimcilik Türkçe 1 Lisans 2018-2019 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Girişimcilik Türkçe 3 Lisans 2017-2018 İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 İşletme Bilimine Giriş Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Kalite Yönetimi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Girişimcilik Türkçe 3 Lisans 2016-2017 İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 İşletme Bilimine Giriş Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Kalite Yönetimi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İşletme Bilimine Giriş Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Kalite Yönetimi Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Yönetim Ve Organizasyon Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İşletme Bilimine Giriş Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İşletme Politikası Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Kalite Yönetimi Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Yönetim Ve Organizasyon Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Girişimcilik ve Yenilikçilik Türkçe 2 Lisans 2013-2014 İşletme Bilimine Giriş Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İşletme Politikası Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İşletme Yönetimi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Kalite Yönetimi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Yönetim Organizasyon Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Davranış Bilimleri Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Etkili İletişim ve Beden Dili Türkçe 2 Lisans 2012-2013 İşletme Bilimine Giriş Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İşletme Yönetimi Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Davranış Bilimleri Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İstatistiğe Giriş Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İşletme Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Stratejik Yönetim Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Sağlık Kurumlarında İşletme Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Stratejik Yönetim Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Sağlık Kurumlarında İşletme Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Stratejik Yönetim Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Sağlık Kurumlarında İşletme Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Stratejik Yönetim Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Yüksek Lisans 2019 HEMŞİRELERİN YÖNETİCİ DESTEĞİ ALGISI İLE İŞ DOYUMU DÜZEYİNİN İNCELENMESİ: SİVAS NUMUNE HASTANESİ ÖRNEĞİ ŞÜKRAN KOÇ Yüksek Lisans 2018 ISO 1000 firmalarının vizyon ve misyon ifadelerinin veri madenciliği ile incelenmesi NİLGÜN MÜLAYİM Yüksek Lisans 2018 Kamu ve özel hastane yöneticilerinin stratejik yönetim anlayışına bakış açılarındaki farklılıklarının süreç ve anlayış bakımından değerlendirilmesi ERCAN KURT Yüksek Lisans 2017 Sağlık kuruluşlarında yöneticilerin stratejik liderlik özelliklerinin değerlendirilmesi (Sivas ili Numune Hastanesi örneği ) HAMİT BERAT ÜLKER Yüksek Lisans 2017 Sağlık kuruluşları toplam kalite yönetimi uygulamalarında hasta memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılması (Sivas ili ağız diş sağlığı merkezi ve diş hekimliği fakültesi örneği) RABİA ÖZBEK Yüksek Lisans 2016 Kamu ve özel sektör hemşirelik hizmetlerinde yönetsel ve organizasyonel sorunların karşılaştırılması (Sivas ili örneği) ABDULBAKİ GÖK Yüksek Lisans 2016 Yatan hastalarla ayaktan tedavi gören hastaların memnuniyet düzeylerinin tespiti: Sivas Numune Hastanesi örneği BÜKET KILAVUZ Yüksek Lisans 2015 Kurumsal yönetim anlayışı ile KOBİ'lerin büyüme ve şirket özellikleri arasındaki farklılıkların incelenmesi CİHAN ARSLANHAN Yüksek Lisans 2015 İnovasyon performansı ve örgütsel destek algısı ilişkisi: Sivas ilinde bir araştırma BANU DUMAN