Dr.Öğr. Üyesi ADEM BABACAN


KİTAPLAR Bölüm Adı: ,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: IJOPEC Publication LimitedCRN:10806608615 7 Baltimore WharfLondon E14 9EYUnited Kingdom, Editör: Ali Rıza Gökbunar, Cuma Ercan, Yavuz Tansoy Yıldırım, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-1-912503-60-5, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR Bölüm Adı: PROMETHEE METODU VE PROJE SEÇİMİ UYGULAMASI,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Burak ERYILMAZ / Kurtuluş ÖZLÜYusuf Bahadır KESKİN / Cem YÜCETÜRK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-288-227-6, Bölüm Sayfaları: 571-589 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR Bölüm Adı: LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİPROSESİ İLE AĞIRLIKLANDIRILMASI,BABACAN ADEM,DELİBAŞ MUHAMMET BURAK, Yayın Yeri: gece kitaplığı, Editör: Türkan ERDOĞAN, Sevilay ÖZER, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-288-226-9, Bölüm Sayfaları: 39-51 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü SOSYO EKONOMİK STRATEJİLER V TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI Bölüm Adı: ANALİTİK HİYARARŞİ SÜRECİ VE BİR UYGULAMA: KONUT SEÇİMİ,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: IJOPEC Publication Limited, Editör: Yılmaz Yeşil, Şaban Ertekin, Volkan Yurdadoğ, Sinan Demirtürk, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: ISBN: 978-1-912503-20-9, Bölüm Sayfaları: - 2017 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Kitap Bölümü STATA Uygulaması ile Ekonometriye Giriş Bölüm Adı: ,KUTLAR AZİZ,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: ORİON, Editör: Aziz KUTLAR, Adem BABACAN, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2012 Bilimsel Kitap Tümü
MAKALELER 1 - E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİİLİŞKİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI BABACAN ADEM,ŞİMŞEK M RAŞİD, Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,BABACAN ADEM,TUNCAY MERVE, Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Dynamic Efficiency Analysis of Turkish Banks A DEA Window and Malmquist Index Analysis for the 2003 2012 Period KUTLAR AZİZ,KABASAKAL ALİ,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Sosyoekonomi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, Ebsco, Proquest, Asos, Econlit Özgün Makale 4 - BABACAN ADEM, Yayın Yeri: erzincan üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 5 - İŞLETMELERDE TOPLAM SATIŞ FİNANSAL TAHMİNLEMESİ BİR KOBİ UYGULAMASI BABACAN ADEM, Yayın Yeri: bingöl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Ebsco, Asos, Ulakbim Özgün Makale 6 - Gelen Yabancı Turist Ve Yurtdışına Çıkan Yerli Turistler İle Kişi Başına Gelir Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi 1980 2011 Dönemi Türkiye Örneği İNANÇLI SELİM,ekinci mehmet sena,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Sakarya İktisat Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco, asos,ulakbim Özgün Makale 7 - Sinop yöresinde klinik olarak sağlıklı görülenköpeklerde Ehrlichia canis ve Rickettsia conorii ninseroepidemiyolojik araştırılması GÜNEŞ TURABİ,POYRAZ ÖMER,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 8 - Organizasyon Performansında İyileştirmeler ve Referans Kümesi Üniversite Örneği BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco,ulakbim, asos Özgün Makale 9 - Göreli Etkinliğinin Sağlanmasında Referans Küme Oluşturulması Ve Referans Seçimi BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: asos Özgün Makale 10 - The seroprevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato and anaplasma phagocytophilum in clinically healthy dogs from Sinop region of Turkey GÜNEŞ TURABİ,POYRAZ ÖMER,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Medical Journal, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 11 - İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültelerinde Ekonomik Etkinlik BAKIRCI FEHİM,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOhost, ulakbim Özgün Makale 12 - BABACAN ADEM,KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,ÖZCAN SELAMİ, Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 13 - Alanya Bölgesi Otellerinin Göreli Etkinliğinin Belirlenmesi Bir Veri Zarflama Analizi Tekniği Uygulaması BABACAN ADEM,ÖZCAN SELAMİ, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ulusal hakemli dergi Özgün Makale 14 - Türkiye deki Kamu Üniversitelerinde CCR Etkinliği Ölçek Etkinliği Analizi DEA Tekniği Uygulaması KUTLAR AZİZ,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ulusal hakemli dergi Özgün Makale 15 - Cumhuriyet Üniversitesinin Etkinliğinin Kamu Üniversiteleri İle Karşılaştırılması Bir VZA Tekniği Uygulaması BABACAN ADEM,KARTAL MAHMUT,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ulusalhakemli dergi Özgün Makale 16 - Sivas İlindeki Hastanelerin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Verimlilik Analizi BİRCAN HÜDAVERDİ,İSKENDER ABDURRAHMAN,BABACAN ADEM, Yayın Yeri: Ekev Akademi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: ebsco, isam Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Girişimcilik, Tanımlanması Ve Tarihi BABACAN ADEM (25.04.2019-26.04.2019), Yayın Yeri: 10. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri BABACAN ADEM (25.04.2019-26.04.2019), Yayın Yeri: 10. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - BABACAN ADEM (16.11.2018-17.12.2018), Yayın Yeri: V. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-288-687-8 4 - BABACAN ADEM,DELİBAŞ MUHAMMET BURAK (16.11.2018-17.11.2018), Yayın Yeri: V. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-288-687-8 5 - AHP VE TOPSİS YÖNTEMİ KULLANARAK BİLGİSAYAR SEÇİMİ BABACAN ADEM (07.11.2018-11.11.2018), Yayın Yeri: IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-81633-3-1 6 - AHP TABANLI VZA YÖNTEMİ KULLANARAK BANKAETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ BABACAN ADEM (07.11.2018-11.11.2018), Yayın Yeri: IV. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-81633-3-1 7 - OECD ÜLKELERİNİN YATIRIM VE İŞ YAPMA GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN AHP VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KARAKIŞ ENGİN,BABACAN ADEM (27.07.2018-28.07.2018), Yayın Yeri: International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS''18)June 27-28, 2018 /Bandırma - Turkey804 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-68187-5-2 8 - OECD ÜLKELERİNİN YATIRIM VE İŞ YAPMA GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN AHP VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KARAKIŞ ENGİN,BABACAN ADEM (27.07.2018-28.07.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-68187-5-2 9 - IMPORTANT OF WEIGHTING METHODS IN MULTI-CRITERIA DECISION-MAK-ING METHODS AND AN APPLICATION BABACAN ADEM,KARAKIŞ ENGİN,DELİBAŞ MUHAMMET BURAK (20.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: İCSSER Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - MOBILE PHONE SELECTION USING AHP AND PROMETHEE METHOD BABACAN ADEM,ERİLLİ NECATİ ALP,DELİBAŞ MUHAMMET BURAK (20.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: İcser Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - CAR SELECTION USING AHP AND TOPSIS METHOD BABACAN ADEM,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,Sağır Saniye (20.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 1st International Conference on New Approaches in Social Science and Humanities Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE E-TİCARET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ BABACAN ADEM,ŞİMŞEK Muhammed Raşid (02.11.2017-05.11.2017), Yayın Yeri: TUDSAK Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE KONUT SEÇİM KRİTERLERİNİN AĞIRLIKLANDIRILMASI BABACAN ADEM (02.11.2017-05.11.2017), Yayın Yeri: TUDSAK 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - CAR SELECTION WITH MULTI CRITERIA DECISION MAKING METHOD BABACAN ADEM (07.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: icmem 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Effect of Working Capital Components on Performance: A Sectoral Analysis KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,BABACAN ADEM,TUNCAY MERVE (07.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - ÇOK KRİTERLİKARAR VERME TEKNİKLERİNDEN AHP ve DEMATEL YÖNTEMLERİNİN YAPISAL KARŞILAŞTIRILMASI BABACAN ADEM (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: eyi 2016 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİNDEN AHP ve DEMATEL YÖNTEMLERİNİN YAPISAL KARŞILAŞTIRILMASI BABACAN ADEM (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Göreli Etkinliğin Sağlanmasında Referans Küme Oluşturulması ve Referans Seçimi Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması BABACAN ADEM (10.05.2012-12.05.2013), Yayın Yeri: 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 19 - Veri Zarflama Analizinin Marmara Birliğe Bağlı Kooperatiflere Uygulanması BABACAN ADEM,KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,BİLGİN NECDET (09.10.2008-10.10.2008), Yayın Yeri: XIX Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 MATEMATİK 1 Türkçe 3 Lisans 2018-2019 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK Türkçe 2 Lisans 2018-2019 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Lisans 2017-2018 KANTİTATİF KARAR TEKNİKLERİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 MATEMATİK 1 Türkçe 3 Lisans 2017-2018 MATEMATİK 2 Türkçe 3 Lisans 2017-2018 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Lisans 2017-2018 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MATEMATİK 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MATEMATİK 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 yöneylem araştırması 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MATEMATİK 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MATEMATİK 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 KANTİTATİF KARAR TEKNİKLERİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 MATEMATİK 1 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 MATEMATİK 2 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Kantitatif KArar Yöntemleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 matematik1 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 tbk Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Yöneylem Araştırması 1 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Yöneylem Araştırması 2 Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Kantitatif Karar Teknikleri Türkçe 3 Lisans 2012-2013 matematik 2 Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İstatistik 1 Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Yöneylem araştırması 1 Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Yöneylem araştırması 2 Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Matematik 1 Türkçe 3 Lisans 2009-2010 TBK Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 ÇOK KRİTERLİ KARAR YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 ÇOK KRİTERLİ KARAR YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ÇOK KRİTERLİ KARAR YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Veri Zarflama Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İleri Yöneylem Araştırması 1 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İleri Yöneylem Araştırması 2 Türkçe 1