Dr.Öğr. Üyesi MERVE TUNCAY


MAKALELER 1 - Do political risks matter in the financial markets?: evidence from Turkey TUNCAY MERVE, Yayın Yeri: Eurasian Business Review, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 2 - Can Capital Structure Affect the Financial Performance of Banks in Turkey? TUNCAY MERVE, Yayın Yeri: Finance and Market, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: open access, cnki scholar Özgün Makale 3 - Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması TUNCAY MERVE, Yayın Yeri: Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ResearchBib, Scientific World Index, DRJI Özgün Makale 4 - KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,BABACAN ADEM,TUNCAY MERVE, Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Current Account Dynamics of Central European Countries ARIÇ KIVANÇ HALİL,TUNCAY MERVE,SİOK KUN SEK, Yayın Yeri: European Journal of Economic Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 6 - Current Account Dynamics of Central European Countries ARIÇ KIVANÇ HALİL,TUNCAY MERVE,SEK SiOK KUN, Yayın Yeri: European Journal of Economic Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 7 - Effect of the Political Risk on Capital Asset Valuation in Financial Markets: The Case of Turkey TORAMAN CENGİZ,TUNCAY MERVE, Yayın Yeri: Business and Economics Research Journal, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 8 - Menkul Kıymetlerle İlgili Vergi Düzenlemelerinin Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkisi TUNCAY MERVE,EŞGÜNOĞLU MAHMURE, Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 9 - İktisadi gelişme açısından girişimcilik kültürü Sivas Tokat ve Amasya illerinde bir uygulama BİROL YUNUS EMRE,TUNCAY MERVE,KAYA HALİL İBRAHİM, Yayın Yeri: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOHOST Business Source Complete, Index Copernicus Journals Master List, Ulrichs Periodical Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index, The Global Impact Factor (GIF),Research Bible, Jour Informatics, Assos Index, Akademik Dizin, Araştırmax, DergiPark Özgün Makale 10 - Finansal Liberalizasyonun Tasarruf ve Yatırım Üzerine Etkisi Türkiye Örneği YILMAZ VEYSEL,TUNCAY MERVE, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT), EBSCOhost, ASOS INDEX, DOAJ, Open Science Directory, Google Scholar Özgün Makale 11 - Türk Gıda Sektörünün Faaliyet ve Kârlılık Oranları Açısından Analizi İMKB Gıda Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma 2000 2008 Dönemi DEMİR MEHMET,TUNCAY MERVE, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOhost Özgün Makale 12 - İşletmelerde Mali Kriz Sonrası Finansal Yeniden Yapılanma TUNCAY MERVE, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Tübitak-Ulakbim, EBSCOhost, ASOSIndex, Index Copernicus Özgün Makale 13 - Türkiye Muhasebe Standartlarında Yer Alan Bir Değerleme Ölçüsü Gerçeğe Uygun Değer Said Alpagut Şenel, Merve Tuncay, Öznur Önoğul, Cihad Karslı, Yayın Yeri: New World Sciences Academy, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, Academic Search Complete (ASC) Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - BİST Perakende Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Finansal Başarısızlığın Belirleyicileri TUNCAY MERVE,TOY AYŞEGÜL (10.10.2018-13.10.2018), Yayın Yeri: 22. Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Can Capital Structure Have an Effect on the Financial Performance of Banks? An Analysis on the Banks Listed on the Borsa Istanbul TUNCAY MERVE (23.03.2018-25.03.2018), Yayın Yeri: 2nd International Congress on Social Sciences (INCSOS 2018) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Türkiye''xxde Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının Finansal Göstergelerinin Karşılaştırılması TUNCAY MERVE (09.03.2018-11.02.2018), Yayın Yeri: İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Türkiye de Basel Uzlaşılarına Geçiş Sürecinde Yurtiçi Kredi Hacmindeki Değişimler ve Makroekonomik Göstergeler Arasındaki Etkileşim TUNCAY MERVE,TOY AYŞEGÜL (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 21. FİNANS SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-320-736-8 5 - Çalışma Sermayesi Unsurlarının Performansa Etkisi: Sektörel Bir Analiz KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,BABACAN ADEM,TUNCAY MERVE (07.09.2017-09.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - How Do Stock Markets React against Tax Regulations?: Example from BIST Financial Sector Indices TUNCAY MERVE (03.07.2017-05.07.2017), Yayın Yeri: IV. Uluslararası Muhasebe ve Finansman Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Effect of the Political Risk on Capital Asset Valuation in Financial Markets The Case of Turkey TORAMAN CENGİZ,TUNCAY MERVE (26.11.2016-27.11.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5100-85-8 8 - Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesinin Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkisi TUNCAY MERVE,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (19.10.2016-22.10.2016), Yayın Yeri: 20. Finans Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-030-729-0 9 - Do Political Risks Matter in the Financial Markets Evidence from Turkey TUNCAY MERVE (28.09.2016-30.09.2016), Yayın Yeri: 20th EBES Conference - Vienna Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-84468-7-8 10 - Analysis of Selected European Countries Financial Market Integration by the New Economic Spatial Approach ŞENGÖNÜL AHMET,TUNCAY MERVE (22.05.2014-25.05.2014), Yayın Yeri: 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Lojistik Faaliyetlerin İşletmelerin Finansal Performanslarına Etkisi İMKB Üretim Sektöründe Bir Araştırma Mehmet Demir, Merve Tuncay, Muhammed Mustafa Kısakürek (31.05.2012-02.06.2012), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Accounting and Finance Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Aile İşletmelerinin Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma Sivas Örnegi Yunus Emre Birol, Merve Tuncay (25.10.2011-26.10.2011), Yayın Yeri: 7. KOBİ''ler ve Verimlilik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4233-63-2 13 - İktisadi Gelişme Açısından Girişimcilik Kültürü Sivas Tokat ve Amasya İllerinde Bir Uygulama BİROL YUNUS EMRE,TUNCAY MERVE,KAYA HALİL İBRAHİM (10.10.2011-12.10.2011), Yayın Yeri: Girişimcilik İnovasyon & Ekonomik Kalkınma Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2017-2018 FİNANS MATEMATİĞİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 FİNANSAL PİYASALAR Türkçe 3 Lisans 2017-2018 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 SERMAYE PİYASASI Türkçe 2 Lisans 2017-2018 ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Finans Matematiği Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Finansal Yönetim Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SERMAYE PİYASASI Türkçe 2 Lisans 2016-2017 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Üniversite Kültürü Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Finansal Yönetim Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Mali Tablolar Analizi Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Mesleki İngilizce Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sermaye Piyasası Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Mali Tablolar Analizi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Mesleki İngilizce Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 FİNANSAL YÖNETİM (TEZSİZ) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 SAĞLIK KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİM (TEZLİ) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 SAĞLIK KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİM (TEZSİZ) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 ULUSLARARASI FİNANS (TEZLİ) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 UYGULAMALI FİNANS MATEMATİĞİ (TEZLİ) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 SAĞLIK KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİM (TEZLİ) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 SAĞLIK KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİM (TEZSİZ) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 SEMİNER DERSİ Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 ULUSLARARASI FİNANS Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 SAĞLIK KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİM (TEZLİ) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 SAĞLIK KURULUŞLARINDA FİNANSAL YÖNETİM (TEZSİZ) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Sağlık Kuruluşlarında Finansal Yönetim (tezsiz) Türkçe 3