Doç.Dr. SERKAN TAŞTAN


MAKALELER 1 - Are China and India decoupling from the United States? ARIÇ KIVANÇ HALİL,TAŞTAN SERKAN, Yayın Yeri: Panoeconomicus, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 2 - Kendinden Uyarımlı Eşik Otoregresif Modellerin Belirlenmesi İçin Genetik Algoritma Yaklaşımı TAŞTAN SERKAN,ÇİL NİLGÜN, Yayın Yeri: Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, Index Copernicus, Journal Index, S index, CiteFactor, ASOS Index, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, DRJI, Research Bible, JournalTOC, EyeSource, OAJI, UIF, SJIF Özgün Makale 3 - Sustainability Of Current Account Deficits in BRICS Countries TAŞTAN SERKAN,ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: Journal of Business, Economics and Finance, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 4 - Düzgün Geçiş Otoregresif Modellerin Belirlenmesine Yönelik Melez Kodlamalı Genetik Algoritma TAŞTAN SERKAN,ÇİL NİLGÜN, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Repec, Econpapers, IndexCopernicus, Ulrichsweb, Scientific Commons, Socionet, EconomistOnline, Scirus, Scholar Google, ZDB, Scholarsportal, EZB Özgün Makale 5 - Sustainability of balancing item of balance of payment for OECD countries evidence from Fourier Unit Root Tests TAŞTAN SERKAN, Yayın Yeri: Theoretical and Applied Economics, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EconLit,RePEc,DOAJ,EBSCOhost,ICAAP Özgün Makale 6 - Is Current Account of Turkey Sustainable Evidence from Nonlinear Unit Root Tests TAŞTAN SERKAN,ARIÇ KIVANÇ HALİL, Yayın Yeri: The Romanian Economic Journal, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EconLit,RePEc,DOAJ,CiteSeerX,EBSCO,Index Copernicus,Scirus Özgün Makale 7 - Long Term Capital Goods Importation and Minimum Wage Relationship in Turkey Bounds Testing Approach TAŞTAN SERKAN,ÖZEKİCİOĞLU HALİL, Yayın Yeri: Studies in Business and Economics, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: RePEc,EBSCO,DOAJ,Cabell`s Directories,Index Copernicus,Ulrich`s Periodicals Directory Özgün Makale 8 - Genetik Algoritmalar İle ARIMA Modellerinin Belirlenmesi TAŞTAN SERKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Development of European Union and China Bilateral Trade After The 2008 Financial Crisis A Cluster Analysis TAŞTAN SERKAN,ÖZEKİCİOĞLU HALİL, Yayın Yeri: International Journal of Economics and Financial Issues, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCOPUS,EconLit,IndexCopernicus,RePEc,IDEAS,EBSCO,DOAJ,ASOS Özgün Makale 10 - Türkiye de Net Hata Noksan Kaleminin Finansmanı Ve Sürdürülebilirliği ÖZEKİCİOĞLU HALİL,TAŞTAN SERKAN, Yayın Yeri: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Ulrichsweb Global Serials Directory,DRJI,Open Academic Journals Index,Research Bible,ASOS,Akademik Dizin,Araştırmax Özgün Makale 11 - Ağızdan Ağıza Çevrimiçi İletişimin Otellerdeki Oda Satışlarına Etkisi Üzerine bir Araştırma KİTAPCI OLGUN,TAŞTAN SERKAN,DÖRTYOL İBRAHİM TAYLAN,AKDOĞAN CEYLAN, Yayın Yeri: Doğuş Üniversitesi Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: EconLit,EBSCOhost,TÜBİTAK-ULAKBİM,DOAJ,Open Academic Journals Index,ASOS Özgün Makale 12 - Yapay Sinir Ağları İle Doğalgaz Tüketim Tahmini KAYNAR OĞUZ,TAŞTAN SERKAN,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - Ham Petrol Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini KAYNAR OĞUZ,TAŞTAN SERKAN,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Ege Akademik Bakış Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EconLit,TÜBİTAK-ULAKBİM,DOAJ,EBSCOhost,ASOS,RePEc Özgün Makale 14 - Zaman Serisi Analizinde MLP Yapay Sinir Ağları ve ARIMA Modelinin Karşılaştırılması KAYNAR OĞUZ,TAŞTAN SERKAN, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: EconLit,TÜBİTAK-ULAKBİM,EBSCOhost Özgün Makale 15 - Zaman Serileri Tahmininde ARIMA MLP Melez Modeli KAYNAR OĞUZ,TAŞTAN SERKAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
DERSLER Lisans 2018-2019 Ekonometri Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Ekonometri Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Ekonometri I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Ekonometri II Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Ekonometriye Giriş Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Finansal Ekonometri Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Ekonometri II Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Yöneylem Araştırması I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Yöneylem Araştırması II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İstatistik I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Yöneylem Araştırması I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Yöneylem Araştırması II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İstatistik I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Yöneylem Araştırması I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Yöneylem Araştırması II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İstatistik I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Yöneylem Araştırması I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Yöneylem Araştırması II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Matematik I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Matematiksel İktisat I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Yönetim Bilgi Sistemleri Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Yönetim Bilgi Sistemleri Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Ekonometri Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Bilgisayar Donanımı ve İşletim Sistemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Zaman Serileri Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Matematiksel Programlama Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Zaman Serileri Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Matematiksel Programlama Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Regresyon Modelleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Regresyon Modelleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Matematiksel Programlama Türkçe 3