Dr.Öğr. Üyesi ZEKAİ ŞENOL


BİLDİRİLER 1 - YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ŞENOL ZEKAİ,ERER ELİF (19.10.2018-21.10.2018), Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI KAORU ISHIKAWA İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - MARKA DEĞERİ İLE FİRMA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,ÜNLÜ ULAŞ (10.10.2018-13.10.2018), Yayın Yeri: 22. FİNANS SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - KATILIM BANKALARININ KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ ZENGİN NÜMAN,ŞENOL ZEKAİ (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: II. MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMA KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Bankacılık Değişkenleri İle Performans Göstergeleri Arasındakiİlişkinin Panel Veri Yöntemi İle Analizi: Türkiye Ölçeği (2005-2017) DENİZLİ Kerim Gökay,KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ (12.04.2018-14.04.2018), Yayın Yeri: 3. Lisanüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 5 - Yabancı Portföy Yatırımları, Borsa ve Makroekonomik Göstergeler rarasındaki Etkileşim ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 21. Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-320-736-8 6 - Finansal Risk Yönetiminin Firma Değeri Üzerine Etkisi : BİST Örneği ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ERDOĞAN SEDA (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 21. Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-320-736-8 7 - MUTUAL INTERACTION BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT: A CASE STUDY IN BORSA ISTANBUL STOCK EXCHANGE ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,KORKMAZ ÖZGE (03.07.2017-05.07.2017), Yayın Yeri: IV. INTERNATIOANL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - FİRMA KARLILIĞININ İŞLETME SERMAYESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST UYGULAMASI ZENGİN NUMAN,ŞENOL ZEKAİ,YILDIZ ZAFER (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ ÇEVİK Mustafa Emre,ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 2. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİ ETKİLEYEN MAKRO EKONOMİK FAKTÖRLERİN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEKLEMİNDE ANALİZİ: (2000-2012) KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (20.10.2016-22.10.2016), Yayın Yeri: 20. Finans Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Firma Performansının Kurumsal Yönetim Üzerine Etkisi Panel veri Analizi 2009 2013 KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ (21.10.2015-24.10.2015), Yayın Yeri: 19. Finans Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ BORSA İSTANBUL BİST 100 ÖRNEĞİ ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL (21.10.2015-24.10.2015), Yayın Yeri: 19. Ulusal Finans Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Uluslararası Sermaye Yatırımları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Brezilya ve Türkiye Örneği KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ŞENOL ZEKAİ,ÇİDEM İBRAHİM (08.05.2014-10.05.2014), Yayın Yeri: 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Önlisans 2013-2014 DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Türkçe 3 Önlisans 2013-2014 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 Önlisans 2013-2014 GENEL MUHASEBE Türkçe 4 Önlisans 2013-2014 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ Türkçe 3 Önlisans 2013-2014 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II Türkçe 3 Önlisans 2011-2012 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4 Önlisans 2008-2009 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3 Önlisans 2006-2007 BANKA İŞLEMLERİ Türkçe 4 Önlisans 2006-2007 BANKA MUHASEBESİ Türkçe 3 Önlisans 2005-2006 ENFLASYON MUHASEBESİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ Türkçe 3 Lisans 2018-2019 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Bilgisayarlı Muhasebe Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Finansal Yönetim Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Sermaye Piyasası Türkçe 3 Lisans 2016-2017 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Türkçe 4 Lisans 2016-2017 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 Lisans 2016-2017 GENEL MUHASEBE Türkçe 3 Lisans 2016-2017 KOOPERATİFÇİLİK Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SERMAYE PİYASASI Türkçe 3 Lisans 2015-2016 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Türkçe 4 Lisans 2015-2016 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 Lisans 2015-2016 KONAKLAMA MUHASEBESİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 KOOPERATİFÇİLİK Türkçe 3 Lisans 2015-2016 SERMAYE PİYASASI Türkçe 2 Lisans 2014-2015 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Türkçe 4 Lisans 2014-2015 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 Lisans 2014-2015 SERMAYE PİYASASI Türkçe 2