Doç.Dr. HASAN TAĞRAF


MAKALELER 1 - BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI ULUTAŞ ALPTEKİN,ÖZKAN AHMET MURAT,TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Management Style and Collectivism at Turkish SMEs: An Exploratory Study ÖZKAN AHMET MURAT,BAYRAKÇIL ALİ OĞUZ,TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 3 - Management Style at Turkish SMEs ÖZKAN AHMET MURAT,BAYRAKÇIL ALİ OĞUZ,TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Google Scholar Özgün Makale 4 - Corporate Social Responsibility Practices of SMEs in Central Anatolia TAĞRAF HASAN,ÖZKAN AHMET MURAT, Yayın Yeri: Merit Research Journal of Business and Management, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 5 - Sağlık kurumlarında mobbing ve örgütsel sessizliğe etkisi ALPER AY FERDA,TAĞRAF HASAN,ÖZKAN AHMET MURAT,ÖZŞAHİN Figen, Yayın Yeri: Akademik Bakış, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Akademik Sosyal Bilimler İndeksi Özgün Makale 6 - Çalışanların örgütsel adalet algıları ve performans arasındaki ilişki Bir sağlık kuruluşunda araştırma TAĞRAF HASAN,ÖZKAN AHMET MURAT,Şahin İdris, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Akademik Sosyal Bilimler İndeksi Özgün Makale 7 - RELATIONS BETWEEN THE CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURSHIP AND THE BUSINESS OWNER AN ANALYSIS OF SME S IN KONYA TAĞRAF HASAN,AKIN EYUP, Yayın Yeri: Serbian Journal of Management, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 8 - Ohio Üniversitesi Liderlik Modeline Göre Oluşan Liderlik Biçimlerinin İşletmelerin İhracat Performansı Üzerine Etkisi ve Gaziantep İlinde Bir Araştırma TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 9 - H Tağraf Personel İstihdam Sürecinin İşletme Performansına Etkisi ve Gaziantep İli Tekstil Sektöründe Bir uygulama TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: alan Özgün Makale 10 - Küresel Stratejilerden Çokuluslu Stratejilere Geçiş Küresel Düşün Yerel Davran TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: KMU İİBF Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 11 - Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitiminin Girişimsel Öz Yetkinlik Algısı Üzerine Etkisi Bir araştırma HALİS MUHSİN,TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - The Relationship Between Ethics And Quality Conflicts And Common Grounds TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Serbian Journal of Management, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 13 - Tüketicideki Güven Oluşumunda Müşteri Algısını Etkileyen Satıcı Tutum ve Davranışlarına Yönelik Bir Analiz Akşehir de Bir Uygulama TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Gaziosman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 14 - Kriz Oluşum Süreci ve Kriz Yönetiminde Proaktif Yaklaşım TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 15 - Sivas Sanayi İşletmelerinin Şubat 2001 Ekonomik Krizine Genel Yönetsel Tepkileri TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 16 - Küreselleşme Süreci ve Çokuluslu İşletmelerin Küreselleşme Sürecine Etkisi TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale
DERSLER Lisans 2013-2014 işletme bilimine giriş Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Örgütsel Davranış Türkçe 1 Lisans 2012-2013 işletme bilimine giriş Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İşletme Politikası Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Örgütsel Davranış Türkçe 1 Lisans 2011-2012 işletme bilimine giriş Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İşletme Politikası Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Örgütsel Davranış Türkçe 1 Lisans 2010-2011 işletme bilimine giriş Türkçe 3 Lisans 2010-2011 İşletme Politikası Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Örgütsel Davranış Türkçe 1 Lisans 2009-2010 işletme bilimine giriş Türkçe 3 Lisans 2009-2010 İşletme Politikası Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Örgütsel Davranış Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 Örgüt Teorisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 Stratejik Yönetim Türkçe 1 Yüksek Lisans 2012-2013 Örgüt Teorisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2012-2013 Stratejik Yönetim Türkçe 1 Yüksek Lisans 2011-2012 Örgüt Teorisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2011-2012 Stratejik Yönetim Türkçe 1 Yüksek Lisans 2010-2011 Örgüt Teorisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2010-2011 Stratejik Yönetim Türkçe 1 Yüksek Lisans 2009-2010 Örgüt Teorisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2009-2010 Stratejik Yönetim Türkçe 1 Doktora 2012-2013 Kriz Yönetimi Türkçe 1 Doktora 2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Türkçe 1 Doktora 2011-2012 Kriz Yönetimi Türkçe 1 Doktora 2011-2012 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Türkçe 1 Doktora 2010-2011 Kriz Yönetimi Türkçe 1 Doktora 2010-2011 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Türkçe 1 Doktora 2009-2010 Kriz Yönetimi Türkçe 1 Doktora 2009-2010 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Türkçe 1