Prof.Dr. HASAN TAĞRAF


MAKALELER 1 - BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLİŞKİSEL ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PERSONEL SEÇİMİ YAPILMASI ULUTAŞ ALPTEKİN,ÖZKAN AHMET MURAT,TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Management Style and Collectivism at Turkish SMEs: An Exploratory Study ÖZKAN AHMET MURAT,BAYRAKÇIL ALİ OĞUZ,TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 3 - Management Style at Turkish SMEs ÖZKAN AHMET MURAT,BAYRAKÇIL ALİ OĞUZ,TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Google Scholar Özgün Makale 4 - Corporate Social Responsibility Practices of SMEs in Central Anatolia TAĞRAF HASAN,ÖZKAN AHMET MURAT, Yayın Yeri: Merit Research Journal of Business and Management, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 5 - Sağlık kurumlarında mobbing ve örgütsel sessizliğe etkisi ALPER AY FERDA,TAĞRAF HASAN,ÖZKAN AHMET MURAT,ÖZŞAHİN Figen, Yayın Yeri: Akademik Bakış, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Akademik Sosyal Bilimler İndeksi Özgün Makale 6 - Çalışanların örgütsel adalet algıları ve performans arasındaki ilişki Bir sağlık kuruluşunda araştırma TAĞRAF HASAN,ÖZKAN AHMET MURAT,Şahin İdris, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Akademik Sosyal Bilimler İndeksi Özgün Makale 7 - RELATIONS BETWEEN THE CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURSHIP AND THE BUSINESS OWNER AN ANALYSIS OF SME S IN KONYA TAĞRAF HASAN,AKIN EYUP, Yayın Yeri: Serbian Journal of Management, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 8 - Ohio Üniversitesi Liderlik Modeline Göre Oluşan Liderlik Biçimlerinin İşletmelerin İhracat Performansı Üzerine Etkisi ve Gaziantep İlinde Bir Araştırma TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 9 - H Tağraf Personel İstihdam Sürecinin İşletme Performansına Etkisi ve Gaziantep İli Tekstil Sektöründe Bir uygulama TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: alan Özgün Makale 10 - Küresel Stratejilerden Çokuluslu Stratejilere Geçiş Küresel Düşün Yerel Davran TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: KMU İİBF Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 11 - Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitiminin Girişimsel Öz Yetkinlik Algısı Üzerine Etkisi Bir araştırma HALİS MUHSİN,TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - The Relationship Between Ethics And Quality Conflicts And Common Grounds TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Serbian Journal of Management, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 13 - Tüketicideki Güven Oluşumunda Müşteri Algısını Etkileyen Satıcı Tutum ve Davranışlarına Yönelik Bir Analiz Akşehir de Bir Uygulama TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Gaziosman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 14 - Kriz Oluşum Süreci ve Kriz Yönetiminde Proaktif Yaklaşım TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 15 - Sivas Sanayi İşletmelerinin Şubat 2001 Ekonomik Krizine Genel Yönetsel Tepkileri TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 16 - Küreselleşme Süreci ve Çokuluslu İşletmelerin Küreselleşme Sürecine Etkisi TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale
DERSLER Lisans 2013-2014 işletme bilimine giriş Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Örgütsel Davranış Türkçe 1 Lisans 2012-2013 işletme bilimine giriş Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İşletme Politikası Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Örgütsel Davranış Türkçe 1 Lisans 2011-2012 işletme bilimine giriş Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İşletme Politikası Türkçe 1 Lisans 2011-2012 Örgütsel Davranış Türkçe 1 Lisans 2010-2011 işletme bilimine giriş Türkçe 3 Lisans 2010-2011 İşletme Politikası Türkçe 1 Lisans 2010-2011 Örgütsel Davranış Türkçe 1 Lisans 2009-2010 işletme bilimine giriş Türkçe 3 Lisans 2009-2010 İşletme Politikası Türkçe 1 Lisans 2009-2010 Örgütsel Davranış Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 Örgüt Teorisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2013-2014 Stratejik Yönetim Türkçe 1 Yüksek Lisans 2012-2013 Örgüt Teorisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2012-2013 Stratejik Yönetim Türkçe 1 Yüksek Lisans 2011-2012 Örgüt Teorisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2011-2012 Stratejik Yönetim Türkçe 1 Yüksek Lisans 2010-2011 Örgüt Teorisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2010-2011 Stratejik Yönetim Türkçe 1 Yüksek Lisans 2009-2010 Örgüt Teorisi Türkçe 1 Yüksek Lisans 2009-2010 Stratejik Yönetim Türkçe 1 Doktora 2012-2013 Kriz Yönetimi Türkçe 1 Doktora 2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Türkçe 1 Doktora 2011-2012 Kriz Yönetimi Türkçe 1 Doktora 2011-2012 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Türkçe 1 Doktora 2010-2011 Kriz Yönetimi Türkçe 1 Doktora 2010-2011 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Türkçe 1 Doktora 2009-2010 Kriz Yönetimi Türkçe 1 Doktora 2009-2010 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Türkçe 1
YÖNETİLEN TEZLER Yüksek Lisans 2019 BİREYLERİN KARİYER SEÇİMLERİNİ BELİRLEMEDE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN CİNSİYET FAKTÖRÜ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI FULYA AYDEMİR Yüksek Lisans 2018 Örgütsel sessizliğin işten ayrılma niyeti üzerine etkisi ve işletmelerde bir uygulama MEHMET ONUR AKDENİZ Yüksek Lisans 2017 Stresin çalışan performansına etkisi ve Türkiye'deki bir katılım bankası örneği TAMER KARAPINAR Yüksek Lisans 2017 İş yerinde mobbing ve Sivas il merkezinde bankacılık sektöründe bir araştırma ÖZLEM FIRAT ALAKUŞU Yüksek Lisans 2017 Kamu kurumlarında örgütsel sessizlik ile iş tatmini ilişkisi Sivas ili örneği AHMET KARKI Yüksek Lisans 2016 Çalışanların örgütsel adalet algıları ve performans arasındaki ilişki: sağlık işletmelerinde araştırma İDRİS ŞAHİN Yüksek Lisans 2014 İnşaat sektöründe yönetim bilişim sistemlerinin yaygınlaşmasını engelleyen faktörler ve Sivas ilinde bir uygulama ŞÜKRÜ MUSTAFA KAYA Yüksek Lisans 2014 Örgütsel bağlılık ile iş tatmini arasındaki ilişki: Bir imalat işletmesinde uygulama HANDE ÜNÜVAR Yüksek Lisans 2011 İşletmelerde personelin motivasyonunu sağlamak için oluşturulan ödül sisteminin personel açısından beklenen ve gerçekleşen ödül boyutunda değerlendirilmesi ve bir alan araştırması FATMA DUMAN Yüksek Lisans 2011 Kurumsal sosyal davranışı: Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı işletmelerde bir uygulama AHMET MURAT ÖZKAN