Araştırma Görevlisi OKAN FİDANLI


BİLDİRİLER 1 - FİDANLI OKAN,ŞENEL CEMİL (06.12.2018-09.12.2018), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımların Seçilmiş Makroekonomik Endekslerle İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama FİDANLI OKAN,ZENGİN BEKİR (06.12.2018-09.12.2018), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - KATILIM BANKACILIĞI HİZMETLERİNDE PAZARLAMA FAALİYET VE UYGULAMALARI: SEKTÖREL UYGULAMALAR VE YAŞANAN PROBLEMLER FİDANLI OKAN (27.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: ASEAD 4. Sosyal Bilimler Sempozyumu 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - 2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Yabancı Sermaye YatırımlarınınKatılım Bankalarına Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama FİDANLI OKAN (08.10.2018-09.10.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-344-823-5 5 - FİDANLI OKAN (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Global Dijitalleşmenin Ortaya Çıkardığı Sorunlar: Siber Saldırılar ŞEKEROĞLU SİNAN,FİDANLI OKAN,BİLGİN SİBEL (01.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: KAYFOR 15 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9454-12-4 7 - FİDANLI OKAN,ŞEKEROĞLU SİNAN,ÖZER KADİR (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri: Özel ve Kamu Sermayeli Bankaların Bilançolarında Özsermaye Karlılığının İncelenmesi (2006-2015 Dönemi) FİDANLI OKAN (09.03.2017-10.03.2017), Yayın Yeri: Gazi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: