Araştırma Görevlisi OKAN FİDANLI


BİLDİRİLER 1 - Türkiye''nin Avrupa Birliği ile Ekonomik İlişkileri: Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye Ekonomisi İçin Bir Alternatif Mi? FİDANLI OKAN (06.12.2018-09.12.2018), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımların Seçilmiş Makroekonomik Endekslerle İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama FİDANLI OKAN,ZENGİN BEKİR (06.12.2018-09.12.2018), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Katılım Bankalarında Pazarlama FİDANLI OKAN (27.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: ASEAD Sempozyum 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - TARIM SEKTÖRÜNDEKİ RİSKLERE YÖNELİK AVRUPA ÜLKELERİNDE UYGULANANTARIM SİGORTALARI PROGRAMLARI İLE TÜRKİYE''DEKİ DEVLET DESTEKLİ TARIMSİGORTALARI PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA FİDANLI OKAN (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - GLOBAL DİJİTALLEŞMENİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR: SİBER SALDIRILAR ŞEKEROĞLU SİNAN,FİDANLI OKAN,BİLGİN SİBEL (01.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: KAYFOR 15 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9454-12-4 6 - AVRUPA BİRLİĞİ''NDE TARIMSAL ÖRGÜTLENME: AVRUPA BİRLİĞİ TARIM KOOPERATİFLERİ KONFEDERASYONU (COGECA) VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER FİDANLI OKAN,ŞEKEROĞLU SİNAN,ÖZER KADİR (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri: Özel ve Kamu Sermayeli Bankaların Bilançolarında Özsermaye Karlılığının İncelenmesi (2006-2015 Dönemi) FİDANLI OKAN (09.03.2017-10.03.2017), Yayın Yeri: Gazi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - 2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Yabancı Sermaye YatırımlarınınKatılım Bankalarına Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama FİDANLI OKAN (08.10.2018-), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-344-823-5