Prof.Dr. MAHMUT KARTAL


YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2017 Aktüeryal veri analizinde istatistiksel yöntemlerin kullanımı: Yangın hasarı ve trafik kazası verileriyle bir uygulama SAİT BARDAKÇI Doktora 2010 2003-2007 döneminde trafik kazalarını etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesi üzerine bir uygulama: Sivas-Kayseri-Yozgat örneği ABDUL KADİR BEĞEN Doktora 2006 Türkiye''deki üniversitelerde veri zarflama analizi yöntemiyle verimlilik analizi ADEM BABACAN Doktora 2002 Sürekli olasılık dağılımları için tesadüfi sayı üretimi ve aralarındaki ilişkiler YALÇIN KARAGÖZ Doktora 2000 İstatistiksek proses kontrolünde proses yeterlilik analizi ve tekstil sanayiinde bir uygulama ORHAN ŞAHİN Doktora 2000 İstatistiksel kalite kontrolünde üstel ve weibul dağılımların X-kontrol grafiklerine uygulanması üzerine teorik bir yaklaşım SÜLEYMAN ŞAHİN Doktora 1998 ISO 9000 standartlarının uygulanmasıyla ortaya çıkan kalite maliyetleri analizi SELAMİ ÖZCAN Doktora 1994 SHEWHART, CUSUM ve EWMA kontrol grafiklerinin Erzurum şeker fabrikasına uygulaması üzerine bir deneme ERKAN OKTAY Yüksek Lisans 2018 Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Temel Bileşenler Analizi İle Belirlenmesi EYLEM SAYGIN Yüksek Lisans 2017 Kütüphane okuyucu dağılımının istatistiksel analizi- Cumhuriyet Üniversitesi örneği VİJDAN ASİL Yüksek Lisans 2016 Yaşam memnuniyeti araştırmasında istatistiksel tekniklerin kullanılması: Sivas ili örneği ALİ AĞBEKTAŞ Yüksek Lisans 2016 Yapısal eşitlik modeli ile öğrencilerin iş bulma kaygılarına yönelik ölçek geliştirme: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF''de bir uygulama BEKİR DEMİR Yüksek Lisans 2015 Sağlık hizmetleri memnuniyet araştırmasında istatistiksel yöntemlerin kullanımı FADİME GÜVENDİ Yüksek Lisans 2014 Bağımlı grupların testinde kullanılan istatistiksel teknikler ve karşılaştırmalar SİBEL YILDIRIM Yüksek Lisans 2008 Ölçek çeşitlerinde kullanılan istatistiksel yöntemler ESİN DEMİRGİL Yüksek Lisans 2005 İstatistiksel yöntemlerle risk belirleme "iş kazaları için bir uygulama" ŞEBNEM TAŞ Yüksek Lisans 2004 Standart örnekleme tabloları ve bir uygulama RAMAZAN YANIK Yüksek Lisans 2004 Lojistik regresyon analizi ve diş hekimliğinde bir uygulama SİBEL COŞKUN Yüksek Lisans 2001 Kolmogorov-Simirnov ve ki-kare uygunluk testlerinin güçlerinin karşılaştırılması (Tesadüfi sayılar üzerinde bi uygulama) YAKUP KASAPOĞLU Yüksek Lisans 1999 Proses kontrol tekniklerinin SE-NA tekstilde bir uygulaması SABRİ SEVER Yüksek Lisans 1997 Kalitatif bilgilerin değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler ve mukayeseleri YAŞAR POLATKAN Yüksek Lisans 1996 Zaman serileri analizinde Box-Jenkins modelleri ile aylık döviz kuru (TL/$) tahminleri üzerine bir uygulama YALÇIN KARAGÖZ Yüksek Lisans 1996 Çoklu istatistiksel karşılaştırmalarda ki-kare tekniği ve varyans analizi (ÖSS ve ÖYS puanları üzerine bir uygulama) HATİCE KARAVİL Yüksek Lisans 1996 İstatistiksel proses kontrol teknikleri ve çimento sanayiinde pareto analizi uygulaması SELAMİ ÖZCAN Yüksek Lisans 1996 Sivas iline ait hava kirliliği verileri ile meteorolojik veriler için çoklu lineer regresyon uygulaması RABİA BAŞARA Yüksek Lisans 1994 Prosess kontrol metodları ve bir uygulama MEHMET SELAMİ YILDIZ