Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS


MAKALELER 1 - Türkiye de ve Batı da Çokkültürlülük Gerçeği ERCİNS GÜLAY,GÖRÜŞÜK LEVENT, Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 2 - Demokrasinin Bir Önkoşulu Olarak Kamusal Alan ve Türkiye de Kamusal Alan Algısı ERCİNS GÜLAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 3 - Türkiye nin Demokratikleşmesinde Toplumsal Sorun Alanları ERCİNS GÜLAY, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 4 - Küreselleştirici Modernliğin Bir Antitezi Fundamentalizm ERCİNS GÜLAY, Yayın Yeri: Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Uluslararası Özgün Makale 5 - Türkiye de Sosyo Ekonomik Faktörlere Bağlı Olarak Değişen Seçmen Davranışı ERCİNS GÜLAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 6 - Ortadoğu da Su Sorunları ve Türkiye nin Soruna Yaklaşımı ERCİNS GÜLAY, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 7 - Türkiye de KİT ler ve Özelleştirilmesi ERCİNS GÜLAY, Yayın Yeri: Cumhuriyetimizin 75. Yılına Armağan: Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Gelişmeler Üzerine Düşünceler, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Kadınların Siyasal Sisteme Katılımları ERCİNS GÜLAY, Yayın Yeri: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Türkiye de Vatandaşlığın Algılanması ve Vatandaşlık Tartışmaları Üzerine Bir Analiz ERCİNS GÜLAY,BİLİCAN GÖKKAYA VEDA (20.10.2016-23.10.2016), Yayın Yeri: International Symposium on Multidisciplinary Studies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-180-528-3 2 - Negative Effects of Domestic Migration on Children BİLİCAN GÖKKAYA VEDA,ERCİNS GÜLAY (22.09.2016-25.09.2016), Yayın Yeri: 5th Humanities and Social Sciences Conferance Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-82949-0-5 3 - Türkiye de Çokkültürlülük Üzerine Bir Analiz ERCİNS GÜLAY,GÖRÜŞÜK LEVENT (16.10.2015-18.10.2015), Yayın Yeri: International Symposium on Global Perspectives on Social Sciences and Humanities Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete Karşı Sivil Yasal ve Siyasal Alanda Gelişmeler ERCİNS GÜLAY (-), Yayın Yeri: Uluslar arası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Türkiye de Demokrasinin Önündeki Toplumsal Engeller Ercins Gülay, Gökkaya Veda.B (-), Yayın Yeri: KAYSEM-VI Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Toplumsal Cinsiyet ve Yoksulluk Ercins Gülay, Gökkaya Veda.B (-), Yayın Yeri: Bölgesel ve Küresel Dinamikler: Türkiye ve Yakın Çevresinin İktisadi ve Siyasi Meseleleri Uluslar arası Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Popüler Kültür Görünümleri ve Gençliğe Yansımaları ERCİNS GÜLAY (-), Yayın Yeri: Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Türkiye de Sosyo Ekonomik Gelişme Sürecinde Kırsal Kesimin Değişimi Sorunlar ve Beklentiler Çivi Halil, Şimşek Ergün, Ercins Gülay (-), Yayın Yeri: Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Türkiye de Siyasal Partilerin Siyasal Alanda Kadınlara Yönelik Söylemleri ERCİNS GÜLAY (-), Yayın Yeri: Değişen Dünya ve Eşitsizlikler, IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2016-2017 Siyasal Düşünceler Tarihi-II Türkçe 6 Lisans 2016-2017 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Türkçe 6 Lisans 2015-2016 Siyasal Düşünceler Tarihi-I Türkçe 6 Lisans 2015-2016 Sosyoloji Türkçe 6 Lisans 2015-2016 Temel Haklar ve Özgürlükler Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Anayasa Hukuku Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Siyasal Düşünceler Tarihi I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Siyasal Düşünceler Tarihi II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Sosyoloji Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Temel Haklar ve Özgürlükler Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Siyasal Düşünceler Tarihi I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Siyasal Düşünceler Tarihi II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Sosyoloji Türkçe 3 Lisans 2012-2013 SOSYOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Temel Haklar ve Özgürlükler Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Siyasal Düşünceler Tarihi I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Siyasal Düşünceler Tarihi II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Sosyoloji Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Temel Haklar ve Özgürlükler Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Türk Siyasal Hayatı Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Anayasa Hukuku Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Çağdaş Devlet Sistemleri Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Siyasal Düşünceler Tarihi I Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Siyasal Düşünceler Tarihi II Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Sosyoloji Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Temel Haklar ve Özgürlükler Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Siyasal Düşünceler Tarihi I Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Siyasal Düşünceler Tarihi II Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Sosyal ve Siyasal Düşünce Tarihi Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Toplum Bilimi I Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Toplum Bilimi II Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Türk Düşünce Tarihi Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Türk Siyasal Hayatı Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Çağdaş Devlet Sistemleri Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Siyasal Düşünceler Tarihi I Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Siyasal Düşünceler Tarihi II Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Toplum Bilimi I Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Toplum Bilimi II Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Türk Siyasal Hayatı Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Türk Siyasetinin Sosyolojisi Türkçe 6 Yüksek Lisans 2015-2016 Türkiye'nin Toplumsal Yapı Sorunları Türkçe 6 Yüksek Lisans 2013-2014 Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Türk Siyasetinin Sosyolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türk Siyasetinin Sosyolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türk Siyasetinin Sosyolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Türkiye'ninToplumsal Yapı Sorunları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Türk Siyasetinin Sosyolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Türkiye'ninToplumsal Yapı Sorunları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Türk Siyasetinin Sosyolojisi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Türkiye'ninToplumsal Yapı Sorunları Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Türkiye'ninToplumsal ve Kültürel Yapısı Türkçe 3 Doktora 2012-2013 Türkiye'ninToplumsal ve Kültürel Yapısı Türkçe 3
İDARİ GÖREVLER 2019 - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018 - Fakülte Kurulu Üyeliği SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018 - Bölüm Bşk. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2018 - Anabilim Dalı Başkanı SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜHUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2018 - 2019 Anabilim Dalı Başkanı SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜSİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 2016 - 2019 MYO/Yüksekokul Müdürü CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 - 2017 Erasmus Koordinatörü SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2009 - 2017 Farabi Koordinatörü SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2009 - 2011 Bölüm Başkan Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2002 - 2005 Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2001 - 2009 Yönetim Kurulu Üyeliği SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET MESLEK YÜKSEKOKULU 2000 - 2006 Bölüm Başkan Yardımcısı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ