Doç.Dr. MEHMET ALİ ALAN


MAKALELER 1 - Use of Association Rule Mining within the Framework of a Customer Oriented Approach ALAN MEHMET ALİ,İNCE ALİ RIZA, Yayın Yeri: European Scientific Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 2 - Comparison of Classification Performance of Selected AlgorithmsUsing Rural Development Investments Support Programme Data ALAN MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 3 - Association Rules Mining An Analysis onStudent Grades ALAN MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Technics Technologies Education Management, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCOPUS Özgün Makale 4 - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Ağının Modellenmesi ve Uzaktan Eğitim İçin Performans Ölçümü ALAN MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 5 - Veri Madenciliği Ve Lisansüstü Öğrenci Verileri Üzerine Bir Uygulama ALAN MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Sosyal Bilimler Özgün Makale 6 - DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA KULLANILAN SİMPLEKS YÖNTEMİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ ALAN Mehmet Ali, YEŞİLYURT Cavit, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Soyal Bilimler Özgün Makale 7 - Doğrusal programlama problemlerinin Excel ile Çözümü ALAN MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Ebsco Özgün Makale 8 - Fen Liselerinin 2002 Yılı Göreceli Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi VZA Yöntemi ile Ölçülmesi YEŞİLYURT Cavit, ALAN Mehmet Ali, Yayın Yeri: İİBF Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Sosyal Bilimler Özgün Makale