Doç.Dr. MEHMET ALİ ALAN


MAKALELER 1 - Farklı Veri Setleri Üzerinde SMO Ve J48 Algoritmalarının Sınıflandırma SonuçlarınınKarşılaştırılması ALAN MEHMET ALİ,YEŞİLYURT CAVİT, Yayın Yeri: İşletme Bilimi Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: INDEX COPERNİCUS, Google Scholar, Asos, SOBİAD, Academic Resouce Index, Journal Factor Özgün Makale 2 - YATIRIM TEŞVİK VERİLERİNİN VERİMADENCİLİĞİ İLE ANALİZİ ALAN MEHMET ALİ,DÜNDAR SİNAN, Yayın Yeri: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS, SOBIAD, Index Copernicus Özgün Makale 3 - SİGORTA VERİLERİNİN BULANIK VERİ MADENCİLİĞİ İLE ANALİZİ ALAN MEHMET ALİ,İNCE ALİ RIZA,ÇAMLIBEL FUAT, Yayın Yeri: Avrasya Bilimler Akademsi İşletme ve İktisat Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Econlite Özgün Makale 4 - USE OF ASSOCIATION RULE MINING WITHIN THE FRAMEWORK OF A CUSTOMER-ORIENTED APPROACH ALAN MEHMET ALİ,İNCE ALİ RIZA, Yayın Yeri: European Scientific Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - Sivas Erzincan Kalkınma Projesi (SEKP) Verilerinin Veri Madenciliği ile Sınıflandırılması ve Kümelenmesi ALAN MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Manas Journal of Social Studies, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - İNCE ALİ RIZA,ALAN MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Lefke Avrupa Üniversitesi / Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Comparison of Classification Performance of Selected AlgorithmsUsing Rural Development Investments Support Programme Data ALAN MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Association Rules Mining An Analysis onStudent Grades ALAN MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Technics Technologies Education Management, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCOPUS Özgün Makale 9 - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Ağının Modellenmesi ve Uzaktan Eğitim İçin Performans Ölçümü ALAN MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 10 - Veri Madenciliği Ve Lisansüstü Öğrenci Verileri Üzerine Bir Uygulama ALAN MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Sosyal Bilimler Özgün Makale 11 - DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA KULLANILAN SİMPLEKS YÖNTEMİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ ALAN Mehmet Ali, YEŞİLYURT Cavit, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Soyal Bilimler Özgün Makale 12 - Doğrusal programlama problemlerinin Excel ile Çözümü ALAN MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Ebsco Özgün Makale 13 - Fen Liselerinin 2002 Yılı Göreceli Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi VZA Yöntemi ile Ölçülmesi YEŞİLYURT Cavit, ALAN Mehmet Ali, Yayın Yeri: İİBF Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Sosyal Bilimler Özgün Makale
DERSLER Lisans 2018-2019 BİLGİSAYAR DONANIMI VE İŞLETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2018-2019 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Türkçe 3 Lisans 2018-2019 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Türkçe 2 Lisans 2018-2019 VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 BİLGİSAYAR DONANIMI VE İŞLETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Türkçe 2 Lisans 2017-2018 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Türkçe 2 Lisans 2017-2018 VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 BİLGİSAYAR DONANIMI VE İŞLETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Türkçe 2 Lisans 2016-2017 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Türkçe 2 Lisans 2016-2017 VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 BİLGİSAYAR DONANIMI VE İŞLETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Türkçe 2 Lisans 2015-2016 UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 1 Lisans 2014-2015 BİLGİSAYAR DONANIMI VE İŞLETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Türkçe 2 Lisans 2014-2015 UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 BİLGİSAYAR DONANIMI VE İŞLETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 BİLGİSAYAR DONANIMI VE İŞLETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 BİLGİSAYAR DONANIMI VE İŞLETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 3