HALİL ÖZEKİCİOĞLU


MAKALELER 1 - KÜRESEL EKONOMİ ÇAĞINDA ÇİN VE HİNDİSTAN ÖZEKİCİOĞLU HALİL,KILIÇ CÜNEYT, Yayın Yeri: Journal of Economic Policy Researches, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: idealonline Özgün Makale 2 - Forecasting of Turkey's Electricity Consumptionwith Support Vector Regression and ChaoticParticle Swarm Algorithm KAYNAR OĞUZ,ÖZEKİCİOĞLU HALİL,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Yönetim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Küresel Finansal Krizin Türkiye'nin İnşaat Sektörü Üzerindeki Etkileri KILIÇ CÜNEYT,KILINÇ SAVRUL BURCU,TOPKAYA ÖZGÜR,ÖZEKİCİOĞLU HALİL, Yayın Yeri: Uluslararası Alanya İşletyme Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Proquest, Doaj, Citefactor Özgün Makale 4 - Long-Term Capital Goods Importation and Minimum Wage Relationship in Turkey: Bounds Testing Approach TAŞTAN SERKAN,ÖZEKİCİOĞLU HALİL, Yayın Yeri: Studies in Business and Economics, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - The Effect of Economic Policies Applied in Turkey to the Sale of Automobiles Multiple Regression and Neural Network Analysis KİTAPCI OLGUN,KAYNAR OĞUZ,ÖZEKİCİOĞLU HALİL,TAŞTAN SERKAN, Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Science Direct Özgün Makale 6 - Araştırma Geliştirme Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatı Üzerindeki Etkisi G 8 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi KILIÇ CÜNEYT,BAYAR YILMAZ,ÖZEKİCİOĞLU HALİL, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Econlit Özgün Makale 7 - Çin'de Yapısal Değişim ve Çin Ekonomisinin Küresel Pazarda Rekabet Edebilirliğ ÖZEKİCİOĞLU HALİL,KILINÇ SAVRUL BURCU,KILIÇ CÜNEYT, Yayın Yeri: Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, Proquest, Index Copernicus Özgün Makale 8 - Effects of European Union - TurkeyCustoms Union on Turkish Foreign Trade BAYAR YILMAZ,ÖZEKİCİOĞLU HALİL, Yayın Yeri: Studies in Business and Economics, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 9 - Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Yapısal VAR Analizi AKBAŞ YUSUF EKREM,ZEREN FATMA,ÖZEKİCİOĞLU HALİL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - TÜRKİYE'DE FİNANSAL SERBESTLEŞMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ KILINÇ SAVRUL BURCU,ÖZEKİCİOĞLU HALİL,ÖZEL HASAN ALP, Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - First Borrowing Period at Ottoman Empire 1854 1876 Budget Policies and Consequences Seda Özekicioğlu, HalilÖzekicioğlu, Yayın Yeri: Business and Economic Horizons, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Econpapers Özgün Makale 12 - Küresel Isınmayı Önlemeye Yönelik Çabalar ve Türkiye ŞANLI GÜLBAHAR FATMA BAHAR,ÖZEKİCİOĞLU HALİL, Yayın Yeri: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 13 - Güney Kore ve Türkiye'xxde Uygulanan IMF Politikaları DOĞAN SEYHUN,ÖZEKİCİOĞLU HALİL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 14 - Anadolu Üniversitelerinde AilelerindenUzakta Öğrenim Gören Öğrencilerin Barınmaya İlişkin Sorunları (CUBAP PROJE) GÜLDİKEN NEVZAT,ÖZEKİCİOĞLU HALİL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale