Dr.Öğr. Üyesi YÜKSEL AYDIN


YÖNETİLEN TEZLER Sanatta Yeterlik 1996 Türk Nesta''lık ekolü ALİ RIZA ÖZCAN Yüksek Lisans 2018 Futbol kulüplerinin mali işlemleri ve bist''te yer alan futbol kulüplerinin maç sonuçlarının hisse senedi fiyatlarına etkisi üzerine bir uygulama TOLGA ÇİMEN Yüksek Lisans 2018 Elektronik ticaretin muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi konusunda SMMM''lerin görüşleri: Sivas ilinde bir araştırma HİLAL DUNDAR Yüksek Lisans 2017 Lojistik faaliyetlerin üretim işletmelerinde finansal performansa etkilerinin işletme yetkilileri tarafından değerlendirilmesi: Sivas ilinde bir araştırma SEMA BACAK Yüksek Lisans 2017 Gelir vergisi mükelleflerinin vergi bilinci düzeyi ve Sivas ilinde bir araştırma MURAT KUTLU Yüksek Lisans 2017 2008 finansal kriz öncesi ve sonrası bankacılık ve sigortacılık sektörünün finansal analizi HÜSEYİN AKBULUT Yüksek Lisans 2017 Türkiyede yaşanan finansal krizlerin sigorta sektörü üzerine etkileri; BIST''de bir uygulama CANER ÖNİZ Yüksek Lisans 2014 Finansal tabloların sunuluşu standardı (TMS 1) ve tekdüzen muhasebe sistemindeki finansal tablolarla kıyaslanması MEDİNE TUNCER Yüksek Lisans 2007 Gökçeyazı-Büyükdedeköy-İvriz-Halkapınar (Ereğli-Konya) çevresinin tektoniği ve jeolojik gelişimi ALİ ERGEN Yüksek Lisans 2005 Ilıca-Sobran (Kütahya) arasının jeolojisi MEHMET DEMİRBİLEK Yüksek Lisans 1994 Kırkışla (Cihanbeyli-Konya) köyü dolayında Karadağ-Bozdağ-Çavuştepe yükseltisinin jeoloji ve petroğrafi incelenmesi ŞÜKRAN İNCE Yüksek Lisans 1994 Akkonak-Koçbeyli (Afyon) ile Sağır (Isparta) çevresinin jeolojisi MAHMUT TAHİR NALBANTÇILAR