Araştırma Görevlisi YUSUF DEMİR


BİLDİRİLER 1 - Kredi Kartlarının Akılcı Kullanımında Kişisel Tutum ve Özelliklerin Etkileri YAYAR RÜŞTÜ,BARIŞIK SALİH,DEMİR YUSUF (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Ekonomik Krizlerin Yerel Ekonomilere Etkileri BİROL YUNUS EMRE, DEMİR YUSUF (-), Yayın Yeri: Üçüncü Yerel Ekonomiler Kongresi, Konya, 2011. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - Sivas Tokat ve Yozgat İllerinin Ekonomilerinin Karşılıklı Olarak İncelenmesi BİROL YUNUS EMRE, KAYA HALİL İBRAHİM, DEMİR YUSUF (-), Yayın Yeri: IV. Yerel Ekonomiler Kongresi, Gümüşhane, 2012. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Türkiye de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Analiz DEMİR YUSUF, BİROL YUNUS EMRE (-), Yayın Yeri: 11.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, 2012. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler ve Türkiye de Cari İşlemler Açığı DEMİR YUSUF (-), Yayın Yeri: European Debt Crisis CES Annual International Conference, Kırklareli, 2012. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Ülke Riski ve Dış Borçlanma Türkiye Üzerine Bir Uygulama DEMİR YUSUF, BİROL YUNUS EMRE (-), Yayın Yeri: 1.International Symposium on Accounting and Finance, Gaziantep, 2012. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - E DEVLET UYGULAMASININ SOSYAL GÜVENLİK ALANINA YANSIMASI DEMİR YUSUF, ÖZ KÜBRA (-), Yayın Yeri: ICKEM 2013 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management November 27-30, 2013 Valletta-Malta Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Türkiye nin İhracat ve İthalat Talep Fonksiyonlarının Rusya ile Dış Ticareti Bağlamında Analizi YAYAR RÜŞTÜ, BİROL YUNUS EMRE, DEMİR YUSUF (-), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Geçiş Ekonomileri Bağlamında Türkiye Kazakistan Dış Ticaretine Uygulamalı Bir Bakış YAYAR RÜŞTÜ, DEMİR YUSUF, BİROL YUNUS EMRE (-), Yayın Yeri: International Conference on Eurasian Economies, Almaty-Kazakistan, 2012. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: