Dr.Öğr. Üyesi MEHMET ASLAN


YÖNETİLEN TEZLER Yüksek Lisans 2017 İş sağlığı ve güvenliğinin ekonomik ve sosyal boyutu BARIŞ YILDIZ Yüksek Lisans 2015 Bir yönetim modeli olarak, iç kontrol uygulamalarının kurumsal hedef ve amaçlara ulaşmadaki rolü ( Sivas Belediyesi örneği ) SEBAHATTİN GEZEGEN Yüksek Lisans 2013 Çalışma kavramının anlam oluşumu ve gelişimi SEVAL ERDOĞAN Yüksek Lisans 2012 İnsan kaynakları yönetiminin işletme verimliliğine etkileri AYFER KAHVECİ Yüksek Lisans 2012 İstihdam ve genç işsizlik GÜLCAN DOĞAN Yüksek Lisans 2011 Toplum destekli polisliğin güvenlik hizmetlerine etkisinin Emniyet Teşkilatı''nın işleyişi açısından incelenmesi ÖZKAN MERKEN Yüksek Lisans 2010 Türkiye de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinin sendikalar üzerine etkileri NURGÜL YÜCEL Yüksek Lisans 2009 Kurumsal ve toplumsal gereklilik ve verimlilik açısından Türk Silahlı Kuvvetleri`nin uyguladığı toplumsal gelişime destek faaliyetlerinin incelenmesi SEYİT HARUN GÜLŞEN Yüksek Lisans 2009 Çalışmanın tarihsel gelişimi MİNE GÜLTEKİN Yüksek Lisans 2009 Gelişmiş ülkeler ve Türkiye''de sendikal hareketler BURKAY DİVRİK Yüksek Lisans 2009 Türkiye''deki özelleştirmeler ve özelleştirmelere karşı sendikaların tepkisi ÖMER NABİ BAYKAL Yüksek Lisans 2008 Özelleştirme ve endüstri ilişkileri, çimento sektörü (Sivas Çimento Fabrikası örneği) ESRA KORKUT Yüksek Lisans 2007 Çimento sektöründe çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yaşadıkları risk faktörleri MUSTAFA YAKAR Yüksek Lisans 2007 Toplam kalite yönetimi ile performans değerlemesi ilişkisi ve toplam kalite yönetimi uygulayan işletmelerde kullanım alanları ALİ EROL TANSEL Yüksek Lisans 2007 Modern bir kavram olarak çalıma ve Marx''ın çalışmaya ilişkin görüşleri MURAT SİNAN LAÇİNER