Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR


MAKALELER 1 - Dimensionality Reduction for Protein Secondary Structure and Solvent Accesibility Prediction AYDIN ZAFER,KAYNAR OĞUZ,GÖRMEZ YASİN, Yayın Yeri: Journal of Bioinformatics and Computational Biology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 2 - İdeal Steganografi Senaryosu: Taşıyıcı Resimlerin Kapasitelerinin Hesaplanması, Frekans Tabanlı Steganografide OPA Yöntemi SÖNMEZ FERDİ,Takaoğlu Faruk,KAYNAR OĞUZ, Yayın Yeri: Acta INFOLOGICA, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: OpenAIRE, ResearchBib, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Özgün Makale 3 - İdeal Steganografi Senaryosu: Taşıyıcı Resimlerin Kapasitelerinin Hesaplanması, Frekans Tabanlı Steganografide OPA Yöntemi. SÖNMEZ FERDİ,Takaoğlu Faruk,KAYNAR OĞUZ, Yayın Yeri: Acta INFOLOGICA, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: GoogleSckolar,ResearcchBib, OpenAire Özgün Makale 4 - A NOVEL HYBRID APPROACH for SENTIMENT CLASSIFICATION of TURKISH TWEETS for GSM OPERATORS Yelmen İlkay,ZONTUL METİN,KAYNAR OĞUZ,SÖNMEZ FERDİ, Yayın Yeri: International Journal Of Circuits, Systems And Signal Processing, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCOPUS Özgün Makale 5 - Makine Öğrenmesi ve Öznitelik Seçim Yöntemleriyle Saldırı Tespiti KAYNAR OĞUZ,ARSLAN HALİL,GÖRMEZ YASİN,IŞIK YUNUS EMRE, Yayın Yeri: Bilişim Teknolojileri Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Anomaly Detection Using Data Mining Methods in IT Systems: A Decision Support Application SÖNMEZ FERDİ,ZONTUL METİN,KAYNAR OĞUZ,Tutar Hayati, Yayın Yeri: SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Sentiment Analizinde Öznitelik Düşürme Yöntemlerinin Oto Kodlayıcılı Derin Öğrenme Makinaları ile Karşılaştırılması KAYNAR OĞUZ,AYDIN ZAFER,GÖRMEZ YASİN, Yayın Yeri: Bilişim Teknolojileri Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Intrusion detection with autoencoder based deep learning machine KAYNAR OĞUZ,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,Gormez Yasin, Yayın Yeri: IEEE Xplorer Digital Library, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Biliişim Özgün Makale 9 - MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİYLE MÜŞTERİ KAYBIANALİZİ KAYNAR OĞUZ,TUNA MURAT FATİH,GÖRMEZ YASİN,DEVECİ MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - KAYNAR OĞUZ,ÖZEKİCİOĞLU HALİL,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Yönetim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - Comparison of the Effects of Different Dimensional Reduction Algorithms on the Training Performance of Anfis (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) Model YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ARSLAN HALİL,KAYNAR OĞUZ,DELİBAŞ EMRE,ŞEKER ABDULKADİR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI KAYNAR OĞUZ,IŞIK YUNUS EMRE,GÖRMEZ YASİN,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Kurumsal Kolektif Süreçler için E-Posta İletilerinden Görev Keşfi ve Gerçek Zamanlı Görev Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ARSLAN HALİL,KAYNAR OĞUZ,YÜKSEK AHMET GÜRKAN, Yayın Yeri: Bilişim Teknolojileri Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 14 - Anomaly Detection Using Data Mining Methods in IT Systems: A Decision Support Application SÖNMEZ FERDİ,ZONTUL METİN,KAYNAR OĞUZ,TUTAR Hayati, Yayın Yeri: Sakarya University Journal of Science, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 15 - Cevik Yazilim Gelistirme Yaklasimi ile Beden Egitimi ozel Yetenek Sinav Otomasyon Sisteminin Tasarimi YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ARSLAN HALİL,TÜRKAY YAVUZ,KAYNAR OĞUZ,TORUN YUNİS, Yayın Yeri: Istanbul Aydin Universitesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 16 - Genetik Algoritma İle Eğitilmiş Destek Vektör Regresyon Kullanılarak Türkiye nin Elektirik Tüketim Tahmini KAYNAR OĞUZ,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: İktisat Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 17 - The Effect of Economic Policies Applied in Turkey to the Sale of Automobiles Multiple Regression and Neural Network Analysis KİTAPCI OLGUN,ÖZEKİCİOĞLU HALİL,KAYNAR OĞUZ,TAŞTAN SERKAN, Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: CPCI Özgün Makale 18 - İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİNYAYGINLAŞMASINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER VE SİVASİLİNDE BİR UYGULAMA TAĞRAF HASAN,KAYNAR OĞUZ,kaya mustafa, Yayın Yeri: INFORMA YÖNETiM BİLİŞİMSİSTEMLERİ DERGİSİ, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 19 - Wind speed forecasting using reptree and bagging methods in Kirklareli Turkey ZONTUL METİN,AYDIN FATİH,DOĞAN GAYE,ŞENER SELÇUK,KAYNAR OĞUZ, Yayın Yeri: Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Scopus Özgün Makale 20 - Neural computing models for prediction of permeability coefficient of coarse grained soils YILMAZ IŞIK,Marian Marschalko,Martin Bednarik,KAYNAR OĞUZ,Lucie Fojtova, Yayın Yeri: Neural Computing and Applications, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 21 - A Parasitic Layer Based Reconfigurable Antenna Design by Multi Objective Optimization Xiaoyan Yuan,Zhouyuan Li,Daniel Rodrigo,KAYNAR OĞUZ,Lluís Jofre,Bedri A Cetiner, Yayın Yeri: IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 22 - Beam steering antenna based on parasitic layer Zhouyuan Li,Mopidevi Hema,Cetiner Bedri,KAYNAR OĞUZ, Yayın Yeri: Electronics Letters, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 23 - Multiple regression ANN RBF MLP and ANFIS models for prediction of swell potential of clayey soils YILMAZ IŞIK,KAYNAR OĞUZ, Yayın Yeri: Expert Systems with Applications, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 24 - Compact and Broadband Antenna for LTE and Public Safety Applications Mopidevi Hema,Daniel Rodrigo,KAYNAR OĞUZ,Jofre Luis,Cetiner Bedri A, Yayın Yeri: IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale 25 - Forecasting of natural gas consumption with neural network and neuro fuzzy system KAYNAR OĞUZ,YILMAZ IŞIK,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 26 - Yapay Sinir Aglari ile Dogalgaz Tuketim Tahmini KAYNAR OĞUZ,TAŞTAN SERKAN,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 27 - English Preparatory Program Information System ZONTUL METİN,KAYNAR OĞUZ,Kırgül Mustafa, Yayın Yeri: International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME), Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 28 - Different types of learning algorithms of artificial neural network ANN models for prediction of gross calorific value GCV of coals YILMAZ IŞIK,YALÇIN ERİK NAZAN,KAYNAR OĞUZ, Yayın Yeri: SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 29 - Som Desteklı Rbf Yapay Sinir Ağları İle Ankara İlinin Doğalgaz Tüketim Tahmini KAYNAR OĞUZ,ZONTUL METİN,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Trakya Univ J Sci, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 30 - Ham Petrol Fiyatlarinin Yapay Sinir Ağlari ile tahmini KAYNAR OĞUZ,TAŞTAN SERKAN,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Ege Akademik Bakıs / Ege Academic Review, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 31 - Forecating industrial production index with soft computing techniques KAYNAR OĞUZ, Yayın Yeri: ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 32 - Artificial Neural Networks for Tourism Demand Forecasting" KAYNAR OĞUZ,ZONTUL METİN,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Journal of Technical University of Gabrova, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 33 - Ham petrol fiyatlarının ANFIS ile tahmini KAYNAR OĞUZ,ZONTUL METİN,DEMİRKOPARAN FERHAN, Yayın Yeri: Anadolu Bil MYO dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 34 - Wind Speed And Energy Potential Analyses TOKGÖZLÜ AHMET,KAYNAR OĞUZ,ALTUNÇ MUSTAFA,ZONTUL METİN,ASLAN ZAFER, Yayın Yeri: Istanbul Aydin Universitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 35 - Zaman Serileri Tahmininde Arima Mlp Melez Modeli KAYNAR OĞUZ,TAŞTAN SERKAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi,, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 36 - Zaman Serisi Analizinde Mlp Yapay Sinir Agları Ve Arıma Modelinin Karsılastırılması KAYNAR OĞUZ,TAŞTAN SERKAN, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 37 - OECD ülkelerinin telekomikasyon sektörlerinin etkinliğinin veri zarflama analizi ile ölçülmesi 2 KAYNAR OĞUZ,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Atatürk Universitesi İktisadi ve İdari BilimlerDergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 38 - Sivas İlinde Yapay Sinir Ağları ile Hava Kalitesi Modelinin Oluşturulması Üzerine Bir Uygulama YÜKSEK AHMET GÜRKAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ZONTUL METİN,KAYNAR OĞUZ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi., Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 39 - Diş Hekimliğinde Dijital Görüntüleme Yöntemleri YALÇIN YELER DEFNE,KAMBEK TAŞVEREN Sevgi,KAYNAR OĞUZ, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 40 - Veri Zarflama Analizi İle OECD Ülkelerinin Telekomünikasyon Sektörlerinin Etkinliğinin Ölçülmesi KAYNAR OĞUZ,ZONTUL METİN,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - NSEM: Duygu Analizi için Özgün Yığınlanmış Topluluk Yöntemi(NSEM: Novel Stacked Ensemble Method for Sentiment Analysis) IŞIK YUNUS EMRE,GÖRMEZ YASİN,KAYNAR OĞUZ,AYDIN ZAFER (28.09.2018-30.09.2018), Yayın Yeri: IEEE 2018 International Conference on Artificial Intelligenceand Data Processing (IDAP) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-6878-8 2 - Probabilistic Roadmap and Artificial Bee Colony Algorithm Cooperation For Path Planning ALPKIRAY Necmettin,TORUN YUNİS,KAYNAR OĞUZ (28.09.2018-30.09.2018), Yayın Yeri: IEEE 2018 International Conference on Artificial Intelligenceand Data Processing (IDAP) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-6878-8 3 - Müşteri Taleplerinin Organizasyonel İş AkışlarınaUygun Sınıflandırılması ( Classification of Customer Demands by Organizational Workflows) ARSLAN HALİL,KAYNAR OĞUZ,ŞAHİN SÜMEYYE (28.09.2018-30.09.2018), Yayın Yeri: International Conference on Artificial Intelligenceand Data Processing (IDAP) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-6878-8 4 - Automatic Classification of Natural Stone Tiles with Computer Vision KAYNAR OĞUZ,TORUN YUNİS,TEMİZ MUSTAFA,GÖRMEZ YASİN (20.09.2018-23.09.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Doğaltaş karolarının bilgisayarlı görü yarımıyla otomatik sınıflandırılması (Automatic Classification of Natural Stone Tiles with Computer Vision) KAYNAR OĞUZ,TORUN YUNİS,TEMİZ MUSTAFA,GÖRMEZ YASİN (20.09.2018-23.09.2018), Yayın Yeri: IEEE 2018 3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-7893-0 6 - Otomatik Doküman Özetleme Sistemleri için Mobil Uygulama(Mobil application for automatic document summarization systems) KAYNAR OĞUZ,IŞIK YUNUS EMRE,GÖRMEZ YASİN,Kus Emre (02.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: IEEE Conferences 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-1501-0 7 - Protein İkincil Yapı Tahmini İçin Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Comparison of machine learning classifiers for protein secondary structure prediction) AYDIN ZAFER,KAYNAR OĞUZ,GÖRMEZ YASİN,IŞIK YUNUS EMRE (02.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: IEEE Conferences 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-1501-0 8 - Protein İkincil Yapı Tahmini için NR ve UniClustVeri Tabanlarının Karşılaştırılması (Comparison of NR and UniClust databases for protein secondary structure prediction) AYDIN ZAFER,KAYNAR OĞUZ,GÖRMEZ YASİN (02.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: IEEE Conferences 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-1501-0 9 - Ideal Steganographic Scenario: Calculation of Capacitiesof Carrier Photos and Using Opa Method of FrequencyBasedSteganography Takaoglu Faruk,SÖNMEZ FERDİ,KAYNAR OĞUZ (17.10.2017-20.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: : 978-605-07-0621-5 10 - Genetic Algorithm Based Sentence Extraction forAutomatic Text Summarization KAYNAR OĞUZ,IŞIK YUNUS EMRE,GÖRMEZ YASİN,DEMİRKOPARAN FERHAN (17.10.2017-17.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-07-0621-5 11 - Derin öğrenme tabanlı önerici sistemler (Deep learning based recommender systems) AKAY BAHRİYE,KAYNAR OĞUZ,DEMİRKOPARAN FERHAN (05.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: IEEE Conferences 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-0930-9 12 - Çizge tabanlı doküman özetleme yöntemlerinin karşılaştırılması (Comparison of graph based document summarization method) KAYNAR OĞUZ,GÖRMEZ YASİN,IŞIK YUNUS EMRE,DEMİRKOPARAN FERHAN (05.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: IEEE Conferences 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-0930-9 13 - Feature Selection for Protein Dihedral Angle Prediction AYDIN ZAFER,KAYNAR OĞUZ,GÖRMEZ YASİN (16.09.2017-17.09.2017), Yayın Yeri: IEEE International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - LBP-GLCM Yöntemleri ile Kumaş Hata Tespiti (Fabric defect detection with LBP-GLMC) KAYNAR OĞUZ,IŞIK YUNUS EMRE,GÖRMEZ YASİN (16.09.2017-17.09.2017), Yayın Yeri: IEEE Conferences 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Duygu Analizinde Öznitelik Seçim Yöntemleri (Feature Selection Methods in Sentiment Analaysis) KAYNAR OĞUZ,ARSLAN HALİL,GÖRMEZ YASİN,DEMİRKOPARAN FERHAN (16.09.2017-17.09.2017), Yayın Yeri: IEEE Conferences Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), 2017 International Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-1880-6 16 - NEURO-FUZZY(ANFIS) sınıflayıcıların eğitiminde farklı boyut indirgeme yöntemlerinin model performansı üzerindeki etkileri (Comparison of the effects dimensionalty methods in the training of neuro-fuzzy (ANFIS) classifications) YÜKSEK AHMET GÜRKAN,ARSLAN HALİL,KAYNAR OĞUZ (16.09.2017-17.09.2017), Yayın Yeri: IEEE Conferences 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5386-1880-6 17 - Aşırı Öğrenme Makinaları ile Müşteri Ayrılma Analizi KAYNAR OĞUZ,GÖRMEZ YASİN,TUNA MURAT FATİH,DEMİRKOPARAN FERHAN (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-61702-9-4 (e-book) 18 - RFM Tabanlı Farklı Kümeleme Yöntemleriyle Müşteri Segmentasyonu KAYNAR OĞUZ,DEVECİ MEHMET ALİ,GÖRMEZ YASİN,IŞIK YUNUS EMRE (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-61702-9-4 (e-book) 19 - Farklı Benzerlik Yöntemleriyle Çizge TabanlıOtomatik Doküman Özetleme (Graph Based Automatic Document Summarizationwith Different Similarity Methods) KAYNAR OĞUZ,IŞIK YUNUS EMRE,GÖRMEZ YASİN,DEMİRKOPARAN FERHAN (15.05.2017-18.05.2017), Yayın Yeri: IEEE Conferences 25.SINYAL ISLEME ve ILETISIM UYGULAMALARI KURULTAYI Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Oto kodlayıcı tabanlı derin öğrenme makinaları ile saldırı tespiti (Intrusion detection with autoencoder based deeplearning machine) KAYNAR OĞUZ,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,GÖRMEZ YASİN,IŞIK YUNUS EMRE (15.05.2017-18.05.2017), Yayın Yeri: IEEE Conferences 25. SINYAL ISLEME ve ILETISIM UYGULAMALARI KURULTAYI Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Tekli Oturum Açma Protokollerinin İncelenmesive Kurumsal Uygulama Modeli (Examining of single sign on protocols and a model of business application) ARSLAN HALİL,KARKI HAMDİ DOĞAN,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,KAYNAR OĞUZ (15.05.2017-18.05.2017), Yayın Yeri: IEEE Conferences 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-5090-6494-6 22 - Forecasting of Turkey s Electricity Consumption with Support Vector Regression and Chaotic Particle Swarm Algorithm KAYNAR OĞUZ,DEMİRKOPARAN FERHAN,ÖZEKİCİOĞLU HALİL (28.10.2016-29.10.2016), Yayın Yeri: 2nd INTERNATIONAL ANNUAL MEETINGSosyoekonomi Society Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9190-61-9 23 - OTO KODLAYICI TABANLI DERİN ÖĞRENME MAKİNALARI İLE SPAM TESPİTİ KAYNAR OĞUZ,GÖRMEZ YASİN,IŞIK YUNUS EMRE (06.10.2016-08.10.2016), Yayın Yeri: 3. rd International Management Information System Conferance Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: ISBN 978-605-60047-6-6 24 - Arayüz geliştirme sürecinde kullanıcı deneyimlerinin ürün tasarımlarına olan etkisi ve kullanıcı odaklı ekran tasarımlarının oluşturulması YÜKSEK AHMET GÜRKAN,KAYNAR OĞUZ,ARSLAN HALİL,ELYAKAN MUSTAFA LEMİ (06.10.2016-08.10.2016), Yayın Yeri: 3. rd International Management Information System Conferance Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-60047-6-6 25 - Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Duygu Analizi KAYNAR OĞUZ,GÖRMEZ YASİN,YILDIZ MUSTAFA,Albayrak Ayşegül (17.09.2016-18.09.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 26 - Değişik Kümeleme Algoritmalarıyla Eğitilmiş RadyalTabanlı Yapay Sinir Ağlarıyla Saldırı Tespiti KAYNAR OĞUZ,GÖRMEZ YASİN,IŞIK YUNUS EMRE,DEMİRKOPARAN FERHAN (17.09.2016-18.09.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 27 - Türkiyedeki gayri menkul yatırım ortaklıklarının veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi AKEL VELİ,KAYNAR OĞUZ,AKSOY BARIŞ (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4561-47 28 - Task Exploration from E mail Messages for Corporate Collaborative Processes and Development of a Real Time Task Management System ARSLAN HALİL,KAYNAR OĞUZ,YÜKSEK AHMET GÜRKAN,GÜN OSMAN (12.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: 6th WORLD CONFERENCE ON INNOVATION AND COMPUTER SCIENCE (INSODE-2016) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 29 - Bulanık Zaman serileri ve gecikme seçimi için Aralıkların Belirlenmesinde Yeni Bir Hibrit Yöntem KAYNAR OĞUZ,DEMİRKOPARAN FERHAN,ŞENER SİBEL (08.10.2015-10.10.2015), Yayın Yeri: 2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-975-442-738-7 30 - İstenmeyen Elektronik Postaların Centroid tabanlı sınıflayıcı yapay sinir ağları ve destek vektör makinaları yardımıyla tespit edilmesi KAYNAR OĞUZ,Sümeyra Yıldız (08.10.2015-10.10.2015), Yayın Yeri: 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-975-442-738-7 31 - Som Based Clustering to determine to length of intervals for fuzzy time series DEMİRKOPARAN FERHAN,KAYNAR OĞUZ,ŞENER SİBEL (01.07.2015-03.07.2015), Yayın Yeri: International work -conferance on time series Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-84-16292-20-2 32 - DÖVİZ KURU TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI ANFIS VE REGRESYON UYGULAMALARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ KOÇ SELAHATTİN,KAYNAR OĞUZ,DEMİRKOPARAN FERHAN (24.05.2013-28.05.2013), Yayın Yeri: XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 33 - DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLERLE DIŞTİCARETİN BELİRLENMESİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA DEMİRKOPARAN FERHAN,KAYNAR OĞUZ (24.05.2013-28.05.2013), Yayın Yeri: XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 34 - Reconfigurable tri band RF MEMS PIFA antenna ÜNLÜ MEHMET,Damgaci Yasin,Mopidevi Hema,KAYNAR OĞUZ,Cetiner Bedri A (03.07.2011-08.07.2011), Yayın Yeri: 2011 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (APSURSI) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-1-4244-9562-7 35 - Wind Speed And Energy Potential Analyses TOKGÖZLÜ AHMET,KAYNAR OĞUZ,ALTUNÇ MUSTAFA,ZONTUL METİN (07.06.2010-08.06.2010), Yayın Yeri: IWW2010,The Fifth International Symposiumon Wavelets Applications to World Problems Uluslararası Özet bildiri ISBN: 36 - Forecasting Inflation Rate With Different Neural Network Models And Wavelet Transform KAYNAR OĞUZ (07.06.2010-08.06.2010), Yayın Yeri: IWW2010,The Fifth International Symposiumon Wavelets Applications to World Problems Uluslararası Özet bildiri ISBN: 37 - Forecasting Turkey Foreign Trade With Wavelet Neural Network Model KAYNAR OĞUZ (07.06.2010-08.06.2010), Yayın Yeri: IWW2010,TheFifth International Symposiumon Wavelets Applications to World Problems Uluslararası Özet bildiri ISBN: 38 - Forecasting Industrial Production Index with Soft Computing Techniques KAYNAR OĞUZ,DEMİRKOPARAN FERHAN (07.06.2010-08.06.2010), Yayın Yeri: IWW2010,The Fifth International Symposiumon Wavelets Applications to World Problems Uluslararası Özet bildiri ISBN: 39 - Multiple regression ANN RBF MLP and ANFIS models for prediction of swell potential of clayey soils YILMAZ IŞIK,KAYNAR OĞUZ (02.05.2010-07.05.2010), Yayın Yeri: EGU2010- Uluslararası Özet bildiri ISBN: 40 - Intelligent Personnel Attendance Followup System Istanbul Aydin University Case Study ZONTUL METİN,KAYNAR OĞUZ (07.01.2010-09.01.2010), Yayın Yeri: 6th International Conference on Business, Economics and Management, Yasar University Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 41 - Forecasting of natural gas consumption with neural network and neuro fuzzy system KAYNAR OĞUZ,DEMİRKOPARAN FERHAN,YILMAZ IŞIK (02.05.2010-07.01.2010), Yayın Yeri: EGU2010 Uluslararası Özet bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 Görsel Programlama (Bil Müh) Türkçe 4 Lisans 2018-2019 Görsel Programlama I Türkçe 4 Lisans 2018-2019 Görsel Programlama II Türkçe 3 Lisans 2017-2018 GÖRSEL PROGRAMLAMA (BİL MÜH) Türkçe 4 Lisans 2017-2018 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Türkçe 4 Lisans 2017-2018 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Türkçe 3 Lisans 2016-2017 GÖRSEL PROGRAMLAMA (BİL MÜH) Türkçe 4 Lisans 2016-2017 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Türkçe 4 Lisans 2016-2017 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Gorsel Programalama I Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Gorsel Programlama II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Internet Progamlama II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Internet Programlama I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İş süreçleri Analizi ve Programlama Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Kurumsal Kaynak Planlama Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Mobile Programlama Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Programlama Teknikleri Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Gorsel Programlama I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Gorsel Programlama II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Internet Programalama I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Internet Programlama II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Programlama Teknikleri Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Bilişim Projesi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Gorsel Programlama II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Görsel Programlama I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Internet Programlamlama II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Programlama Teknikleri Türkçe 4 Lisans 2010-2011 Algoritma ve Programlamaya Giriş I Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Görsel Programlama II Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Görsel ProgramlamaI Türkçe 3 Lisans 2010-2011 İnternet programlama I Türkçe 3 Lisans 2010-2011 İnternet programlama II Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Algoritma ve Progamalamaya Giriş Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Temel Bilgisayar Bilimleri Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri I Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Veri Yapıları ve Programlama Teknikleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Bilişim Sistemlerinde Yapay Zeka Uygulamaları(Tezli) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 Bilişim Sistemlerinde Yapay Zeka Uygulamaları(Tezsiz) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Seminer Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 Web Madenciliği (Tezli) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Web Madenciliği (Tezsiz) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Sezgisel Algoritmalar(Tezli) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Sezgisel Algoritmalar(Tezsiz) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 WEB MADENCİLİĞİ (TEZLİ) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 WEB MADENCİLİĞİ (TEZSİZ) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 SEMİNER Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 WEB MADENCİLİĞİ (TEZLİ) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 WEB MADENCİLİĞİ (TEZLİ) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 WEB MADENCİLİĞİ (TEZSİZ) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 WEB MADENCİLİĞİ (TEZSİZ) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 Esnek Hesaplama Yöntemleri Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Veri Madenciliği Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Yapay Sinir Ağları Türkçe 3