Dr.Öğr. Üyesi YAKUP ÜLKER


MAKALELER 1 - Relationship Between Financial Performance Of Banks and Stock Revenues Panel Data Analysis BAŞARIR ÇAĞATAY,ÜLKER YAKUP, Yayın Yeri: Journal of Applied Finance & Banking, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EconLit Özgün Makale 2 - Accountıng Educatıon At Faculty Of Economıc Admınıstratıve Scıence In Kyrgyzstan Unıversıtıes And Expectatıon Of Students From Accountıng Educatıon A Case Study In Bıshkek KENDİRLİ SELÇUK,ÜLKER YAKUP,YAMALTDİNOVA ADİLYA, Yayın Yeri: Research Journal of Business and Management, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: scopus, ascı-database, google scholar Özgün Makale 3 - Küreselleşen Dünyada Muhasebe Eğitiminin Önemi Ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma ÜLKER Yakup, Kendirli Selçuk, Çiftçi Aydın, Yayın Yeri: Alatoo Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 4 - The effects of management accounting to the enterprise s performance and corporate governance ÜLKER Yakup, Kendirli Selçuk, Primbayev Cusup, Yayın Yeri: Kırgızistan Milli Üniversitesi Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 5 - Osmanlı Devletinin Sosyal Ve Ekonomik Hayatında Para Vakıflarının Rolü Ve Muhasebe Uygulamaları Ülker Yakup, Toraman Cengiz, Yayın Yeri: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: asos Özgün Makale 6 - Şirket Skandalları İle Muhasebe Eğitimi Arasındaki İlişki Ve Bu Skandalların Muhasebe Eğitim Sistemindeki Yansımaları Toraman Cengiz, Ülker Yakup, Yayın Yeri: YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOhost Özgün Makale 7 - Bilişim Teknolojileri ve Meslek Mensuplarının Eğitimi Üzerindeki Etkileri Toraman Cengiz, Ülker Yakup, Uçar Mustafa, Yayın Yeri: EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS, EBSCOhost Özgün Makale 8 - Dış Ticaret İşlemlerinde Akreditifli Ödeme ve Muhasebe Kaydı ÜLKER YAKUP, Yayın Yeri: Bilanço Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 9 - Bir Grup Teknolojisi Modeli Olarak Hücresel İmalat Sistemi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemiyle Bütünleştirilmesi ÜLKER Yakup, BAŞARAN Bülent, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOhost Özgün Makale 10 - Doğru Maliyet Hesaplamada Güvenilir Bir Sistem Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ve John Deere Örneği ÜLKER Yakup, İSKENDER Hüseyin, Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Index Copernicus, EBSCOhost Özgün Makale 11 - 2005 Yılında Uygulanan YTL ve KDV İndiriminin İlk Dört Ayda Piyasaya Yansıması ÜLKER YAKUP, Yayın Yeri: Fethiye Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 12 - Faaliyet Tabanlı Maliyetleme İle Ön Maliyetleme Simulasyonu ve Bir Uygulama ÜLKER YAKUP, Yayın Yeri: Mali Çözüm, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Tübitak ulakbilim sosyal bilimler veri tabanı EBSCOhost Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Basel II Düzenlemeleri Açısından Stres Testlerinin Kullanımı ve Son Gelişmeler Sakarya Şakir, Kutukız Doğan, Ülker Yakup (-), Yayın Yeri: 14.Ulusal Finans Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 2 - Kırgızistan da Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Genel Görünümü Ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme Sezer Cemal, Ülker Yakup, Bayraktar Bülent, Kim Lyudmila (-), Yayın Yeri: Uluslar arası Ekonomi, Bankacılık ve Finans Kongresi, Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Girişimciliğin Özendirilmesinde Mikro Kredi Uygulamaları Kırgızistan Ekonomisi İçin Bir Değerlendirme Kendirli Selçuk, Ülker Yakup, Tuna Muharrem (-), Yayın Yeri: Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2012 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Kırgızistan üniversiteleri iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde muhasebe eğitimi ve öğrencilerin muhasebe eğitiminden beklentileri Bişkek te bir araştırma Ülker Yakup, Kendirli Selçuk, Yamaltdinova Adilya, İsmailova Çlpon (-), Yayın Yeri: 1.Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Measuring Burnout Level of Certified Accountants And An Application In Balıkesir Toraman Cengiz, Ülker Yakup, Yüksel Murat, Kılıç Taşkın (-), Yayın Yeri: 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Küresel Finansal Krizler Sonrası Kurumsal Yönetim Alanındaki Gelişmeler İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi İMKB X KURY Bazında Bir İnceleme SAKARYA Şakir, ÜLKER Yakup, KUTUKIZ doğan (-), Yayın Yeri: Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim; Turgut ÖZAL Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Faaliyet Tabanlı Maliyetleme İle Ön Maliyetleme Simulasyonu ve Bir İmalat Sektörü Uygulaması ÜLKER YAKUP (-), Yayın Yeri: Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulama, 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde KOBİ ler İçin Bir Finansman Kaynağı Olarak Risk Sermayesi Sistemi ÜLKER Yakup, İSKENDER Hüseyin (-), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Önlisans 2015-2016 Genel Muhasebe I Türkçe 4 Önlisans 2015-2016 Genel Muhasebe II Türkçe 4 Önlisans 2015-2016 Maliyet Muhasebesi Türkçe 3 Önlisans 2015-2016 Yönetim Muhasebesi Türkçe 3 Önlisans 2014-2015 Genel Muhasebe I Türkçe 4 Önlisans 2014-2015 Genel Muhasebe II Türkçe 4 Önlisans 2014-2015 Maliyet Muhasebesi Türkçe 3 Önlisans 2014-2015 Yönetim Muhasebesi Türkçe 3 Önlisans 2013-2014 GENEL MUHASEBE I Türkçe 16 Önlisans 2013-2014 GENEL MUHASEBE II Türkçe 16 Önlisans 2013-2014 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 10 Önlisans 2013-2014 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 12 Lisans 2017-2018 Banka ve Sigorta Muhasebesi Türkçe 6 Lisans 2017-2018 ENVANTER BİLANÇO Türkçe 6 Lisans 2017-2018 MUHASEBE I Türkçe 12 Lisans 2017-2018 MUHASEBE II Türkçe 12 Lisans 2016-2017 ENVANTER BİLANÇO Türkçe 12 Lisans 2016-2017 MUHASEBE I Türkçe 12 Lisans 2016-2017 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Envanter Bilanço Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Muhasebe I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Muhasebe II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Yönetim Muhasebesi Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Muhasebe I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Muhasebe II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 BİTİRME TEZİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 GENEL MUHASEBE Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Banka ve Sigorta İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları Türkçe 6 Yüksek Lisans 2017-2018 Danışmanlık Türkçe 4 Yüksek Lisans 2017-2018 İşletmelerde Yönetim Muhasebesi Uygulamaları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Maliyet Muhasebesi Uygulamaları Türkçe 6 Yüksek Lisans 2017-2018 Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Proje Yönetimi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Seminer Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2015-2016 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 8 Yüksek Lisans 2014-2015 Fin.Kur. Mali Rap. ve Analiz Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 8 Yüksek Lisans 2013-2014 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 5 Yüksek Lisans 2013-2014 UZMANLIK MUHASEBESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMALARI Türkçe 3 Doktora 2014-2015 Muhasebede Güncel Konular Türkçe 3 Doktora 2012-2013 İLERİ YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARI Türkçe 3 Doktora 2012-2013 MUHASEBE TEORİSİ Türkçe 3