Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY


MAKALELER 1 - DEMİRGİL BÜNYAMİN,TÜRKAY HAKAN, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 2 - TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE FAİZİN KURAMSAL AÇIDAN GELİŞİMİ DEMİRGİL BÜNYAMİN,TÜRKAY HAKAN, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 3 - Rotavirus and Adenovirus gastroenteritis a time series analysis ÇELİK CEM,GÖZEL MUSTAFA GÖKHAN,TÜRKAY HAKAN,BAKICI MUSTAFA ZAHİR,ELALDI NAZİF, Yayın Yeri: Pediatrics International, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 4 - The validity of Marshall Lerner condition in Turkey A cointegration approach TÜRKAY HAKAN, Yayın Yeri: Theoretical and Applied Economics, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EconLit, RePec, IDEAS, EconPapers, DOAJ, EBSCO, ICAAP Özgün Makale 5 - Türkiye de Cari Açık Bütçe Açığı ve Yatırım Tasarruf Açığı İlişkisi TÜRKAY HAKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, ASOS, ULAKBİM Özgün Makale 6 - Türkiye Ekonomisinde Yatırımların Faiz ve Gelir İlişkisinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi TÜRKAY HAKAN,DEMİRBAŞ MUZAFFER, Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 7 - Petrol Fiyatlarındaki Gelişmelerin Türkiye nin Cari Açığı Üzerine Etkisinin Analizi TÜRKAY HAKAN,DEMİRBAŞ MUZAFFER,TÜRKOĞLU MUSA, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 8 - TÜRKAY HAKAN,ÜNSAL HİLMİ, Yayın Yeri: Sosyo-Ekonomi Dergisi Dergisi, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: ECONLIT, EBSCO, PROQUEST, ULAKBİM, ASOS, Google Scholar Özgün Makale 9 - Aşırı Değer İçeren Veri Kümelerinde Hata Terimlerinin Binom Dağılıma Uyduğu Durumda EKK ve Robust LTS Regresyon Tahmincilerinin Simulasyon Çalışması İle Karşılaştırılması ÖZTÜRK LATİF,TÜRKAY HAKAN, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 10 - Doğrusal Regresyon Analizinde M Tahminciler ve Ekonometrik Bir Uygulama TÜRKAY HAKAN, Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi DAUM Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Gibson Paradoksunun Türkiye İçin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Sınır Testi Yaklaşımı DEMİRGİL BÜNYAMİN,TÜRKAY HAKAN (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: ISEOS 2017 XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 2 - Enflasyon-Faiz İlişkisi Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması TÜRKAY HAKAN,DEMİRGİL BÜNYAMİN (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: ISEOS 2017 XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 3 - EKONOMİK BÜYÜME, KARBON EMİSYONU VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ TÜRKAY HAKAN,SALİHOĞLU ESENGÜL,KARADAŞ HACI AHMET (25.03.2017-26.03.2017), Yayın Yeri: ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Security Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Metodu ile Karşılaştırılması Göktolga Ziya Gökalp,Karakış Engin,TÜRKAY HAKAN (09.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2015 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Seçilmiş Bazı Geçiş Ekonomilerinde İktisadi Özgürlükler ve İktisadi Büyüme İlişkisi Bir Panel Veri Analizi TÜRKAY HAKAN (09.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2015 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - ETS Error Trend Seasonal Yöntemiyle Öngörü ve Karşılaştırmalı Uygulamaları TÜRKAY HAKAN,KOÇAK İSMAİL (22.05.2014-25.05.2014), Yayın Yeri: 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Türkiye de Cari İşlemler Dengesinin Belirleyicileri Ekonometrik Bir Analiz TÜRKAY HAKAN (24.05.2013-28.05.2013), Yayın Yeri: 14. Uluslarası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - DF REGRESYON DENKLEMİNİN EKK VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI: BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI TÜRKAY HAKAN,GÜNDOĞDU ÖZGE (02.06.2016-), Yayın Yeri: 17. ULUSLARARASIEKONOMETRİ, YÖNEYLEMARAŞTIRMASI ve İSTATİSTİKSEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2017-2018 EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2017-2018 UYGULAMALI EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 UYGULAMALI EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2017-2018 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II Türkçe 3 Lisans 2016-2017 EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2016-2017 UYGULAMALI EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 UYGULAMALI EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 UYGULAMALI EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 UYGULAMALI EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 UYGULAMALI EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 UYGULAMALI EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 UYGULAMALI EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 UYUGULAMALI EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 EKONOMETRİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 EKONOMETRİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 EKONOMETRİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 EKONOMETRİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 EKONOMETRİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 EKONOMETRİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 EKONOMETRİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 EKONOMETRİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 EKONOMETRİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 EKONOMETRİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ II Türkçe 3 Doktora 2013-2014 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Türkçe 3