Araştırma Görevlisi MAHMURE EŞGÜNOĞLU


BİLDİRİLER 1 - Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkelerinde Uluslararası TicaretÜzerinden Alınan Vergilerin Karşılaştırmalı Analizi ÖZ ERSAN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE,SEVİNÇ CANSU (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: Scientific Cooperation For The Future in economics and Administrative sciences International conference 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-2077-00-9 2 - Türk Vergi Mevzuatında İhbar İkramiyesi EŞGÜNOĞLU MAHMURE,BUYRUKOĞLU SELÇUK (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: InternationalConference on Scientific Cooperation forthe Future in the Economics andAdministrative Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-2077-00-9 3 - Türk Vergi Mevzuatında İhbar İkramiyesi EŞGÜNOĞLU MAHMURE,BUYRUKOĞLU SELÇUK (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: İkinci İktisadi ve İdari Bilimlerde Gelecek için Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-2077-00-9 (e-book) 4 - Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkelerinde Uluslararası Ticaret Üzerinden Alınan VergilerinKarşılaştırmalı Analizi ÖZ ERSAN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE,SEVİNÇ CANSU (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: İkinci İktisadi ve İdari Bilimlerde Gelecek için Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-2077-00-9 (e-book) 5 - Yenilebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği KARACA COŞKUN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: III. International Multidiscipilinary Congress of Eurasia Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği KARACA COŞKUN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Türkiye nin 2023 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırım Hedeflerinin İşsizliğe Etkisi KARACA COŞKUN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (26.11.2016-27.11.2016), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5100-85-8 8 - Türk Vergi Sisteminde Çifte Vergilendirmeye İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi ÖZ ERSAN,SEVİNÇ CANSU,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (28.10.2016-29.10.2016), Yayın Yeri: 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesinin Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkisi TUNCAY MERVE,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (19.10.2016-22.10.2016), Yayın Yeri: 20. Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Taxes in the Prevention of Environmental Pollution Are a Means or Aim Alternative Methods ÖZ ERSAN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (15.10.2015-17.10.2015), Yayın Yeri: Eurasia Business and Economics Society (EBES) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-3-319-46319-3