Araştırma Görevlisi MAHMURE EŞGÜNOĞLU


BİLDİRİLER 1 - Güven Faktörünün Faiz Oranları Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma DEMİRGİL BÜNYAMİN,BİROL YUNUS EMRE,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (06.04.2018-08.04.2018), Yayın Yeri: Al-Farabi 2nd International Congress On Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-67-6 2 - Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma DEMİRGİL BÜNYAMİN,BİROL YUNUS EMRE,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (06.04.2018-08.04.2018), Yayın Yeri: Al-Farabi 2nd International Congress On Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-67-6 3 - Invitation to Explanation in Tax Law SEVİNÇ CANSU,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (23.01.2018-25.01.2018), Yayın Yeri: The Seventh International Conference in Economics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Anayasanın 167. Maddesi Kapsamında Anti-DampingUygulaması: Güncel Uygulama Örnekleri EŞGÜNOĞLU MAHMURE,SEVİNÇ CANSU,BUYRUKOĞLU SELÇUK (23.01.2018-25.01.2018), Yayın Yeri: EconWorld2018-Lisbon Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkelerinde Uluslararası TicaretÜzerinden Alınan Vergilerin Karşılaştırmalı Analizi ÖZ ERSAN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE,SEVİNÇ CANSU (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: Scientific Cooperation For The Future in economics and Administrative sciences International conference 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-2077-00-9 6 - Türk Vergi Mevzuatında İhbar İkramiyesi EŞGÜNOĞLU MAHMURE,BUYRUKOĞLU SELÇUK (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: InternationalConference on Scientific Cooperation forthe Future in the Economics andAdministrative Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-2077-00-9 7 - Türk Vergi Mevzuatında İhbar İkramiyesi EŞGÜNOĞLU MAHMURE,BUYRUKOĞLU SELÇUK (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: İkinci İktisadi ve İdari Bilimlerde Gelecek için Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-2077-00-9 (e-book) 8 - Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkelerinde Uluslararası Ticaret Üzerinden Alınan VergilerinKarşılaştırmalı Analizi ÖZ ERSAN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE,SEVİNÇ CANSU (06.09.2017-08.09.2017), Yayın Yeri: İkinci İktisadi ve İdari Bilimlerde Gelecek için Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-2077-00-9 (e-book) 9 - Yenilebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği KARACA COŞKUN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: III. International Multidiscipilinary Congress of Eurasia Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği KARACA COŞKUN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Türkiye nin 2023 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırım Hedeflerinin İşsizliğe Etkisi KARACA COŞKUN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (26.11.2016-27.11.2016), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5100-85-8 12 - Türk Vergi Sisteminde Çifte Vergilendirmeye İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi ÖZ ERSAN,SEVİNÇ CANSU,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (28.10.2016-29.10.2016), Yayın Yeri: 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesinin Sermaye Piyasaları Üzerindeki Etkisi TUNCAY MERVE,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (19.10.2016-22.10.2016), Yayın Yeri: 20. Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Taxes in the Prevention of Environmental Pollution Are a Means or Aim Alternative Methods ÖZ ERSAN,EŞGÜNOĞLU MAHMURE (15.10.2015-17.10.2015), Yayın Yeri: Eurasia Business and Economics Society (EBES) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-3-319-46319-3