Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL


KİTAPLAR ULUSLARARASI PARA ve FİNANS Bölüm Adı: ,DEĞİRMEN SÜLEYMAN,ELMAS SARAÇ FİLİZ,SOYLU NEİLAN,ŞENGÖNÜL AHMET,FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,ARIOĞLU EMRAH,SALTIK ÖMÜR,URAL MERT,KORKMAZ TURHAN,YILDIZ BERK,AÇIKGÖZ ERSİN,UYGURTÜRK HASAN, Yayın Yeri: Nobel Yayınevi (Orijinal yayın evi: Elsevier), Editör: Süleyman Değirmen, Hüseyin Mahir Fisunoğlu, Ahmet Şengönül, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-320-531-9, Bölüm Sayfaları: - 2016 Kitap Tercümesi Tümü Sivas Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinin Sektörel Etki Analiz Projesi Raporu Bölüm Adı: ,Ali Rıza İnce, Fuat Çamlıbel, AHMET ŞENGÖNÜL, Yayın Yeri: Sivas Valiliği Basımı, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2013 Bilimsel Kitap Tümü Türkiye de Tasarruflar Bölüm Adı: ,Süleyman Değirmen, AHMET ŞENGÖNÜL, Yayın Yeri: İmaj, Editör: Prof. Dr. Ercan Uygur, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 135, ISBN: 978-975-8958-10-8, Bölüm Sayfaları: - 2011 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri Bölüm Adı: Kriz Erken Uyarı Sinyalleri Olarak Reel Ekonomi Göstergeleri,Süleyman Değirmen, AHMET ŞENGÖNÜL, İsmail Tuncer, Yayın Yeri: Arıkan, Editör: Yıldız, Rıfat, Seyidoğlu, Halil, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 517, ISBN: 975-6145-60-9, Bölüm Sayfaları: - 2006 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Ekonomik Büyümenin Dinamikleri ve İstihdam Kaynaklar ve Etkiler Bölüm Adı: ,AHMET ŞENGÖNÜL, Süleyman Değirmen, Yayın Yeri: İmaj, Editör: Neyaptı, Bilin, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 245, ISBN: 975-8958-04-6, Bölüm Sayfaları: - 2006 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Makroekonomik Değişkenler ve FinansalDeğişkenlerin Uzun Dönem İlişkisi:SVAR Analizi ŞENGÖNÜL AHMET,KARADAŞ HACI AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE, Yayın Yeri: BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: ÜBİTAK-ULAKBİM, Social Sciences Database, EBSCOhost Özgün Makale 2 - Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi ŞENGÖNÜL AHMET,KARADAŞ HACI AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE, Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 3 - TURİZME DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN OECD ÜYESİ OLAN AKDENİZ ÜLKELERİ İÇİN ANALİZİ ŞENGÖNÜL AHMET,KARADAŞ HACI AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, MLA, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Index Islamicus, Index Copernicus, Journal Seek, Academic Journal Database, DRJI and WorldCat, SIOP SocIndex, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Sobiad, EconBiz, OCLC WordCat, TEI (Türk Eğitim İndeksi, Acarindex, Global ImpactFactor (GIF, Citefactor, Scholarsteer, İSAM Özgün Makale 4 - ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA ŞENGÖNÜL AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Does Triple Deficits Have Un stable Causality for the EU Members Evidence from Bootstrap Corrected Causality Tests BOLAT Süleyman, DEĞİRMEN Süleyman, ŞENGÖNÜL Ahmet, Yayın Yeri: Procedia Economics and Finance Special Issues, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 6 - Türkiye de Kısa Vadeli Faiz Oranlarının Uzun Vadeli Faiz Oranları Üzerine Etkisi 2002 2011 AHMET ŞENGÖNÜL, Sabri Genç, Yayın Yeri: BDDK Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: RePEc Özgün Makale 7 - Effects of Oil Prices on Net Private Saving Gap 2001 Crisis in Turkey AHMET ŞENGÖNÜL, Süleyman Değirmen, Yayın Yeri: African Journal of Business Management, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 8 - Türkiye de Mali Kural Olsaydı ya da Olacaksa ŞENGÖNÜL AHMET,SONGUR MEHMET, Yayın Yeri: SETA Analiz, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Regression Tree Analysis of Effects of Energy Prices On Turkish Current Account Deficit AYTEMİZ TEVFİK,ŞENGÖNÜL AHMET, Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: Econ-Lit Özgün Makale 10 - Different Twin Deficits in Different Time Intervals Evidence from Turkey ŞENGÖNÜL AHMET, Yayın Yeri: Asian-African Journal of Economics and Econometrics, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: Econ-Lit Özgün Makale 11 - Finansal Serbestleşme Sürecinde Türkiye de Kısa Vadeli Sermaye Akımlarının Makroekonomik Etkileri AHMET ŞENGÖNÜL, Metin Altıok, Rana Gürbüz, Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: Econ-Lit Özgün Makale 12 - Türkiye de Nominal Döviz Kuru Faiz Oranları ve Döviz Kuru Risk Primi İlişkilerinin Regresyon Ağaçları ile İncelenmesi AHMET ŞENGÖNÜL, Tevfik Aytemiz, Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: Econ-Lit Özgün Makale 13 - The Effect of Monetary Policy on Bank Lending in Turkey AHMET ŞENGÖNÜL, Thorbecke Willem, Yayın Yeri: Applied Financial Economics, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 14 - Banking Risks and Effectiveness of Bank Lending Channel in Turkey AHMET ŞENGÖNÜL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Dış Ticaret Politikaları ve Uzun Dönem Büyüme AHMET ŞENGÖNÜL, İsmail Tuncer, Yayın Yeri: Ekonomik Yaklaşım, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - The Effect of Banking Currency Risk on the Supply of Loans A Mathematical Model AHMET ŞENGÖNÜL, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Cyclical Demand and Pricing Behavior of Seasonal Goods A Theoretical Model AHMET ŞENGÖNÜL, Tevfik Aytemiz, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - Markov Zincirlerinin Ekonomik Bir Probleme Uygulanması Perakende Alışverişlerde Bireysel Olarak Kullanılan Madeni Para Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi Tevfik Aytemiz, AHMET ŞENGÖNÜL, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN KARBONDİOKSİT EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ŞENGÖNÜL AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (21.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: International Congress of Energy, Economy and Security Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Can Non-ARDL method explain J-Curve Testing over (bileteral) trade relationshipbetween Turkey and EU Countries? ŞENGÖNÜL AHMET,DEĞİRMEN SÜLEYMAN,keskin yağmur (03.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi ŞENGÖNÜL AHMET,NOYAN YALMAN İLKAY,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde İstihdam Üzerine Bir Çalışma: Bulanık Regresyon Örneği ŞENGÖNÜL AHMET,AKGÜL YUSUF,ÇAMLIBEL FUAT (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - ŞENGÖNÜL AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - UNEMPLOYMENT HYSTERIA: APPLICATION ON TURKEY ŞENGÖNÜL AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - PETROL FİYATLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ŞENGÖNÜL AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE,SALİHOĞLU ESENGÜL,KARADAŞ HACI AHMET (25.03.2017-26.03.2017), Yayın Yeri: ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Security Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİN ENFLASYON VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ŞENGÖNÜL AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4561-47 9 - SİGORTA SEKTÖRÜNDE PRİM ÜRETİMİ TAHMİNİNDE PANEL REGRESYON VE BULANIK REGRESYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AKGÜL YUSUF,ŞENGÖNÜL AHMET (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4561-47 10 - The Dynamics of Triple Deficits in European Countries New Insights from Panel Granger Causality Tests BOLAT SÜLEYMAN,DEĞİRMEN SÜLEYMAN,ŞENGÖNÜL AHMET (15.05.2015-16.05.2015), Yayın Yeri: 22nd International Economic Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 11 - Does Triple Deficits Have Un stable Causality for the EU Members Evidence from Bootstrap Corrected Causality Tests BOLAT. Süleyman, DEĞİRMEN. Süleyman, ŞENGÖNÜL. Ahmet (16.05.2014-17.05.2014), Yayın Yeri: 21st International Economic Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Türkiye de Enflasyon Hedeflemesinde Bulanık En Küçük Kareler Yöntemi Uygulaması Yusuf Akgül, Süleyman Değirmen, AHMET ŞENGÖNÜL (24.05.2013-28.05.2013), Yayın Yeri: 14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Poster ISBN: 13 - Dış Ticarette Yeni Ekonomik Mekânsal Yaklaşım Analizi AHMET ŞENGÖNÜL, Nihal Yüksel, Özlem Akbulut (24.05.2013-28.05.2013), Yayın Yeri: 14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Bulanık Mantık Yöntemi ile Türkiye de Enflasyon Hedeflemesine Yeniden Bir Bakış AHMET ŞENGÖNÜL, Yusuf Akgül (24.05.2012-26.05.2012), Yayın Yeri: 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Does the Recent Global Financial Crisis Affect Efficiency of Capital Markets of EU Countries and Turkey ŞENGÖNÜL AHMET,DEĞİRMEN SÜLEYMAN (12.10.2011-13.10.2011), Yayın Yeri: 13th International Conference on Finance and Banking (PROCEEDINGS CITATION INDEX) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Energy Consuption and Growth Nexus in the Case of Energy Shocks for OECD Countries AHMET ŞENGÖNÜL, İsmail Tuncer (28.10.2010-30.10.2010), Yayın Yeri: EBES 2010 Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Different Effects of Oil Prices on Net Private Saving Gap Before and After the 2001 Turkish Financial Crisis AHMET ŞENGÖNÜL, Süleyman Değirmen (28.10.2009-29.10.2009), Yayın Yeri: 12th International Conference on Finance and Banking Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-80-7248-554-3 18 - Determinants of Net Private Savings Investment Gap in Turkey Süleyman Değirmen, AHMET ŞENGÖNÜL (25.06.2008-29.06.2008), Yayın Yeri: 15th World Congress of the International Economic Association Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 19 - Regression Tree Analysis of Effects of Energy Prices On Turkish Current Account Deficit Tevfik Aytemiz, AHMET ŞENGÖNÜL (13.06.2007-17.06.2007), Yayın Yeri: 3rd International Conference on Business, Management and Economics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - Türkiye deki Firmaların Farklı Finansman Yöntemleri 1 ve 2 Beşyüz Firma Süleyman Değirmen, AHMET ŞENGÖNÜL, Filiz Özağ (07.12.2005-09.12.2005), Yayın Yeri: 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi ŞENGÖNÜL AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (14.09.2018-), Yayın Yeri: FSECON Uluslararası Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - ZORUNLU YAZ STAJI UYGULAMASININ VERİMLİLİĞİ ZERİNE BİR ARAŞTIRMA SİVAS İLİ ÖRNEĞİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 13.06.2017 - 04.12.2018 20000 TÜRK LİRASI 2 - PHILLIPS EĞRİSİNİN DİNAMİK PANEL ARDL ANALİZİ: TÜRKİYE DEKİ BÖLGELER ARASI BİR UYGULAMA Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.04.2015 - 16.05.2017 5601,40 TÜRK LİRASI 3 - Türkiye de Suç Oranlarının İller Arası Etkileşiminin Mekânsal Ekonometri Yaklaşımına Göre İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.05.2016 - 27.12.2016 4089.35 TÜRK LİRASI 4 - Türkiye nin Dış Ticaretinin Yeni Ekonomik Mekânsal Yaklaşım ile Analizi Proje Koordinatörü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.04.2013 - 22.01.2015 4810.55 TÜRK LİRASI 5 - 2011 2014 yılları arası Gerçekleşen 1001 Tübitak projelerinde Panelist Hakemlikleri Proje Hakemliği TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 6 - Avrupa Birliğine Yeni Üye Olmuş Ülkeler ve Türkiye nin Hisse Senedi Piyasası Etkinliklerinin Mekânsal Ekonometri Yöntemi ile Karşılaştırılması Proje Koordinatörü BAP Devam Ediyor - 7 - Sivas Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Proje Koordinatörü DİĞER Tamamlandı - 30000 8 - Çankırı İl Gelişme Planı Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 0 9 - Mersin İl Gelişme Planı Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 0
DERSLER Lisans 2013-2014 ALAN YETERLİLİĞİ I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLARI II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MAKRO EKONOMETRİK MODELLER Türkçe 3 Lisans 2013-2014 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 2 Lisans 2013-2014 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 2 Lisans 2013-2014 MİKRO EKONOMETRİK MODELLER Türkçe 3 Lisans 2013-2014 ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İKTİSADA GİRİŞ II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MAKRO İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MİKRO İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ULUSLARARASI İKTİSAT I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 BİTİRME TEZİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İKTİSADA GİRİŞ I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İKTİSADA GİRİŞ II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 MAKRO İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2011-2012 MİKRO İKTİSAT Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 EKONOMETRİK TEORİ II (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İLERİ EKONOMETRİ I (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 5 Yüksek Lisans 2012-2013 EKONOMETRİ TEORİSİ I (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 EKONOMETRİK ANALİZ (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 EKONOMETRİK ANALİZ II (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 4 Yüksek Lisans 2011-2012 EKONOMETRİ TEORİSİ I (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2011-2012 EKONOMETRİ TEORİSİ II (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 4 Doktora 2013-2014 UYGULAMALI EKONOMETRİ (DOKTORA) Türkçe 3 Doktora 2012-2013 FİNANSAL EKONOMETRİ (DOKTORA) Türkçe 3 Doktora 2012-2013 UYGULAMALI EKONOMETRİ (DOKTORA) Türkçe 3 Doktora 2012-2013 UYGULAMALI EKONOMETRİ (DOKTORA) Türkçe 3 Doktora 2011-2012 EKONOMETRİK ANALİZ (DOKTORA) Türkçe 3 Doktora 2011-2012 EKONOMETRİK ANALİZ I (DOKTORA) Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2019 OECD ülkelerinde yeni keynesyen phillips eğrisinin kısa-uzun dönemli analizi ve işsizlik histerisi ŞERİFE MERVE KOŞAROĞLU Doktora 2016 Doğrusal regresyon, bulanık doğrusal regresyon ve bulanık hedef programlama yöntemleri ile Türk sigorta sektöründe mali yeterlilik tahmin analizi YUSUF AKGÜL Yüksek Lisans 2019 Bitcoin Ve BİST oynaklığın yayılması: Tek ve çok değişkenli GARCH modelleri İLKHAN ASLAN Yüksek Lisans 2019 Türkiye ve dış ticaret ortakları arasındaki J eğrisi ilişkisi: ARDL ve NARDL yöntemleri YAĞMUR KESKİN Yüksek Lisans 2019 SİVASTA KADIN İSTİHDAM SORUNLARI:LOGİT MODEL UYGULAMASI ADEM ÇİNAR Yüksek Lisans 2019 Sanayi Üretimi İş Döngüsü Analiziyle Türkiye'nin AB'ye Tam Üyeliği CENGİZHAN IŞIK Yüksek Lisans 2018 Panel ARDL analizi ile Türkiye'de borsada işlem gören bankaların hisse senedi getirilerini etkileyen bankacılık risk unsurları MUHAMMET ŞAHİN Yüksek Lisans 2017 Phillips eğrisinin panel ARDL analizi: Türkiye'deki bölgeler arası bir uygulama BERRAK TEKGÜN Yüksek Lisans 2016 Türkiye'de suç oranlarının iller arası etkileşiminin mekânsal ekonometri yaklaşımına göre incelenmesi BURCU DEMİR Yüksek Lisans 2015 Berrak TEKGÜN Yüksek Lisans 2010 Türkiye' de kısa vadeli faiz oranlarının uzun vadeli faiz oranları üzerine etkisi: (2002- 2009) SABRİ GENÇ Yüksek Lisans 2008 Türkiye'de cari açık ve kısa süreli sermaye hareketleri BEDİA GÖK Yüksek Lisans 2007 Para politikalarının reel ekonomiye etkisinde aktarım mekanizmalarının işleyişi ve türkiye için test edilmesi SEDAT KADEMLİ