Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL


KİTAPLAR ULUSLARARASI PARA ve FİNANS Bölüm Adı: ,DEĞİRMEN SÜLEYMAN,ELMAS SARAÇ FİLİZ,SOYLU NEİLAN,ŞENGÖNÜL AHMET,FİSUNOĞLU HÜSEYİN MAHİR,ARIOĞLU EMRAH,SALTIK ÖMÜR,URAL MERT,KORKMAZ TURHAN,YILDIZ BERK,AÇIKGÖZ ERSİN,UYGURTÜRK HASAN, Yayın Yeri: Nobel Yayınevi (Orijinal yayın evi: Elsevier), Editör: Süleyman Değirmen, Hüseyin Mahir Fisunoğlu, Ahmet Şengönül, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-320-531-9, Bölüm Sayfaları: - 2016 Kitap Tercümesi Tümü Sivas Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinin Sektörel Etki Analiz Projesi Raporu Bölüm Adı: ,Ali Rıza İnce, Fuat Çamlıbel, AHMET ŞENGÖNÜL, Yayın Yeri: Sivas Valiliği Basımı, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2013 Bilimsel Kitap Tümü Türkiye de Tasarruflar Bölüm Adı: ,Süleyman Değirmen, AHMET ŞENGÖNÜL, Yayın Yeri: İmaj, Editör: Prof. Dr. Ercan Uygur, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 135, ISBN: 978-975-8958-10-8, Bölüm Sayfaları: - 2011 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri Bölüm Adı: Kriz Erken Uyarı Sinyalleri Olarak Reel Ekonomi Göstergeleri,Süleyman Değirmen, AHMET ŞENGÖNÜL, İsmail Tuncer, Yayın Yeri: Arıkan, Editör: Yıldız, Rıfat, Seyidoğlu, Halil, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 517, ISBN: 975-6145-60-9, Bölüm Sayfaları: - 2006 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Ekonomik Büyümenin Dinamikleri ve İstihdam Kaynaklar ve Etkiler Bölüm Adı: ,AHMET ŞENGÖNÜL, Süleyman Değirmen, Yayın Yeri: İmaj, Editör: Neyaptı, Bilin, Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 245, ISBN: 975-8958-04-6, Bölüm Sayfaları: - 2006 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi ŞENGÖNÜL AHMET,KARADAŞ HACI AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE, Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EconLit Veri Tabanı, EBSCO Veri Tabanı, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)" ve "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı, Index Copernicus, SOBİAD Özgün Makale 2 - Does Triple Deficits Have Un stable Causality for the EU Members Evidence from Bootstrap Corrected Causality Tests BOLAT Süleyman, DEĞİRMEN Süleyman, ŞENGÖNÜL Ahmet, Yayın Yeri: Procedia Economics and Finance Special Issues, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 3 - Türkiye de Kısa Vadeli Faiz Oranlarının Uzun Vadeli Faiz Oranları Üzerine Etkisi 2002 2011 AHMET ŞENGÖNÜL, Sabri Genç, Yayın Yeri: BDDK Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: RePEc Özgün Makale 4 - Effects of Oil Prices on Net Private Saving Gap 2001 Crisis in Turkey AHMET ŞENGÖNÜL, Süleyman Değirmen, Yayın Yeri: African Journal of Business Management, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 5 - Türkiye de Mali Kural Olsaydı ya da Olacaksa ŞENGÖNÜL AHMET,SONGUR MEHMET, Yayın Yeri: SETA Analiz, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Regression Tree Analysis of Effects of Energy Prices On Turkish Current Account Deficit AYTEMİZ TEVFİK,ŞENGÖNÜL AHMET, Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: Econ-Lit Özgün Makale 7 - Different Twin Deficits in Different Time Intervals Evidence from Turkey ŞENGÖNÜL AHMET, Yayın Yeri: Asian-African Journal of Economics and Econometrics, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: Econ-Lit Özgün Makale 8 - Finansal Serbestleşme Sürecinde Türkiye de Kısa Vadeli Sermaye Akımlarının Makroekonomik Etkileri AHMET ŞENGÖNÜL, Metin Altıok, Rana Gürbüz, Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: Econ-Lit Özgün Makale 9 - Türkiye de Nominal Döviz Kuru Faiz Oranları ve Döviz Kuru Risk Primi İlişkilerinin Regresyon Ağaçları ile İncelenmesi AHMET ŞENGÖNÜL, Tevfik Aytemiz, Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: Econ-Lit Özgün Makale 10 - The Effect of Monetary Policy on Bank Lending in Turkey AHMET ŞENGÖNÜL, Thorbecke Willem, Yayın Yeri: Applied Financial Economics, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 11 - Banking Risks and Effectiveness of Bank Lending Channel in Turkey AHMET ŞENGÖNÜL, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Dış Ticaret Politikaları ve Uzun Dönem Büyüme AHMET ŞENGÖNÜL, İsmail Tuncer, Yayın Yeri: Ekonomik Yaklaşım, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - The Effect of Banking Currency Risk on the Supply of Loans A Mathematical Model AHMET ŞENGÖNÜL, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Cyclical Demand and Pricing Behavior of Seasonal Goods A Theoretical Model AHMET ŞENGÖNÜL, Tevfik Aytemiz, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Markov Zincirlerinin Ekonomik Bir Probleme Uygulanması Perakende Alışverişlerde Bireysel Olarak Kullanılan Madeni Para Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi Tevfik Aytemiz, AHMET ŞENGÖNÜL, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN KARBONDİOKSİT EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ŞENGÖNÜL AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (21.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: International Congress of Energy, Economy and Security Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Can Non-ARDL method explain J-Curve Testing over (bileteral) trade relationshipbetween Turkey and EU Countries? ŞENGÖNÜL AHMET,DEĞİRMEN SÜLEYMAN,keskin yağmur (03.11.2017-04.11.2017), Yayın Yeri: TEK 19. Ulusal İktisat Sempozyumu KKTC-Girne''xx Ulusal Özet bildiri ISBN: 3 - İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi ŞENGÖNÜL AHMET,NOYAN YALMAN İLKAY,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde İstihdam Üzerine Bir Çalışma: BulanıkRegresyon Örneği ŞENGÖNÜL AHMET,AKGÜL YUSUF,ÇAMLIBEL FUAT (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde İstihdam Üzerine Bir Çalışma: Bulanık Regresyon Örneği ŞENGÖNÜL AHMET,AKGÜL YUSUF,ÇAMLIBEL FUAT (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - ŞENGÖNÜL AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - UNEMPLOYMENT HYSTERIA: APPLICATION ON TURKEY ŞENGÖNÜL AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (27.04.2017-30.04.2017), Yayın Yeri: 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - PETROL FİYATLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ŞENGÖNÜL AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE,SALİHOĞLU ESENGÜL,KARADAŞ HACI AHMET (25.03.2017-26.03.2017), Yayın Yeri: ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Security Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİN ENFLASYON VE BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ŞENGÖNÜL AHMET,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4561-47 10 - SİGORTA SEKTÖRÜNDE PRİM ÜRETİMİ TAHMİNİNDE PANEL REGRESYON VE BULANIK REGRESYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI akgül yusuf,ŞENGÖNÜL AHMET (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4561-47 11 - The Dynamics of Triple Deficits in European Countries New Insights from Panel Granger Causality Tests BOLAT SÜLEYMAN,DEĞİRMEN SÜLEYMAN,ŞENGÖNÜL AHMET (15.05.2015-16.05.2015), Yayın Yeri: 22nd International Economic Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Does Triple Deficits Have Un stable Causality for the EU Members Evidence from Bootstrap Corrected Causality Tests BOLAT. Süleyman, DEĞİRMEN. Süleyman, ŞENGÖNÜL. Ahmet (16.05.2014-17.05.2014), Yayın Yeri: 21st International Economic Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - Türkiye de Enflasyon Hedeflemesinde Bulanık En Küçük Kareler Yöntemi Uygulaması Yusuf Akgül, Süleyman Değirmen, AHMET ŞENGÖNÜL (24.05.2013-28.05.2013), Yayın Yeri: 14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Poster ISBN: 14 - Dış Ticarette Yeni Ekonomik Mekânsal Yaklaşım Analizi AHMET ŞENGÖNÜL, Nihal Yüksel, Özlem Akbulut (24.05.2013-28.05.2013), Yayın Yeri: 14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Bulanık Mantık Yöntemi ile Türkiye de Enflasyon Hedeflemesine Yeniden Bir Bakış AHMET ŞENGÖNÜL, Yusuf Akgül (24.05.2012-26.05.2012), Yayın Yeri: 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Does the Recent Global Financial Crisis Affect Efficiency of Capital Markets of EU Countries and Turkey AHMET ŞENGÖNÜL, Süleyman Değirmen (12.10.2011-13.10.2011), Yayın Yeri: 13th International Conference on Finance and Banking (PROCEEDINGS CITATION INDEX) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Energy Consuption and Growth Nexus in the Case of Energy Shocks for OECD Countries AHMET ŞENGÖNÜL, İsmail Tuncer (28.10.2010-30.10.2010), Yayın Yeri: EBES 2010 Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Different Effects of Oil Prices on Net Private Saving Gap Before and After the 2001 Turkish Financial Crisis AHMET ŞENGÖNÜL, Süleyman Değirmen (28.10.2009-29.10.2009), Yayın Yeri: 12th International Conference on Finance and Banking Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-80-7248-554-3 19 - Determinants of Net Private Savings Investment Gap in Turkey Süleyman Değirmen, AHMET ŞENGÖNÜL (25.06.2008-29.06.2008), Yayın Yeri: 15th World Congress of the International Economic Association Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 20 - Regression Tree Analysis of Effects of Energy Prices On Turkish Current Account Deficit Tevfik Aytemiz, AHMET ŞENGÖNÜL (13.06.2007-17.06.2007), Yayın Yeri: 3rd International Conference on Business, Management and Economics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Türkiye deki Firmaların Farklı Finansman Yöntemleri 1 ve 2 Beşyüz Firma Süleyman Değirmen, AHMET ŞENGÖNÜL, Filiz Özağ (07.12.2005-09.12.2005), Yayın Yeri: 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
PROJELER 1 - ZORUNLU YAZ STAJI UYGULAMASININ VERİMLİLİĞİ ZERİNE BİR ARAŞTIRMA SİVAS İLİ ÖRNEĞİ Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 13.06.2017 - 04.12.2018 20000 TÜRK LİRASI 2 - PHILLIPS EĞRİSİNİN DİNAMİK PANEL ARDL ANALİZİ: TÜRKİYE DEKİ BÖLGELER ARASI BİR UYGULAMA Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.04.2015 - 16.05.2017 5601,40 TÜRK LİRASI 3 - Türkiye de Suç Oranlarının İller Arası Etkileşiminin Mekânsal Ekonometri Yaklaşımına Göre İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.05.2016 - 27.12.2016 4089.35 TÜRK LİRASI 4 - Türkiye nin Dış Ticaretinin Yeni Ekonomik Mekânsal Yaklaşım ile Analizi Proje Koordinatörü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.04.2013 - 22.01.2015 4810.55 TÜRK LİRASI 5 - 2011 2014 yılları arası Gerçekleşen 1001 Tübitak projelerinde Panelist Hakemlikleri Proje Hakemliği TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı - 6 - Avrupa Birliğine Yeni Üye Olmuş Ülkeler ve Türkiye nin Hisse Senedi Piyasası Etkinliklerinin Mekânsal Ekonometri Yöntemi ile Karşılaştırılması Proje Koordinatörü BAP Devam Ediyor - 7 - Sivas Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Proje Koordinatörü DİĞER Tamamlandı - 30000 8 - Çankırı İl Gelişme Planı Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 0 9 - Mersin İl Gelişme Planı Araştırmacı DİĞER Tamamlandı - 0
DERSLER Lisans 2013-2014 ALAN YETERLİLİĞİ I Türkçe 2 Lisans 2013-2014 EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLARI II Türkçe 2 Lisans 2013-2014 MAKRO EKONOMETRİK MODELLER Türkçe 3 Lisans 2013-2014 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 2 Lisans 2013-2014 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 2 Lisans 2013-2014 MİKRO EKONOMETRİK MODELLER Türkçe 3 Lisans 2013-2014 ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İKTİSADA GİRİŞ II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MAKRO İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2012-2013 MİKRO İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ULUSLARARASI İKTİSAT I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 BİTİRME TEZİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 EKONOMETRİ I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 EKONOMETRİ II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İKTİSADA GİRİŞ I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İKTİSADA GİRİŞ II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 MAKRO İKTİSAT Türkçe 3 Lisans 2011-2012 MİKRO İKTİSAT Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 EKONOMETRİK TEORİ II (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 İLERİ EKONOMETRİ I (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 5 Yüksek Lisans 2012-2013 EKONOMETRİ TEORİSİ I (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 EKONOMETRİK ANALİZ (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 EKONOMETRİK ANALİZ II (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 4 Yüksek Lisans 2011-2012 EKONOMETRİ TEORİSİ I (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 1 Yüksek Lisans 2011-2012 EKONOMETRİ TEORİSİ II (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 UZMANLIK ALAN DERSİ (YÜKSEK LİSANS) Türkçe 4 Doktora 2013-2014 UYGULAMALI EKONOMETRİ (DOKTORA) Türkçe 3 Doktora 2012-2013 FİNANSAL EKONOMETRİ (DOKTORA) Türkçe 3 Doktora 2012-2013 UYGULAMALI EKONOMETRİ (DOKTORA) Türkçe 3 Doktora 2012-2013 UYGULAMALI EKONOMETRİ (DOKTORA) Türkçe 3 Doktora 2011-2012 EKONOMETRİK ANALİZ (DOKTORA) Türkçe 3 Doktora 2011-2012 EKONOMETRİK ANALİZ I (DOKTORA) Türkçe 3