Prof.Dr. HALİS BAŞEL


MAKALELER 1 - Klasik ve Neoklasik İktisadi Görüşün Yoksulluğa Bakışı Üzerine Bir Araştırma BAŞEL HALİS,KARABULUT TAHSİN,şen gülşah, Yayın Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Dergipark Özgün Makale 2 - Sivil Toplum Kuruluşları STK nın Artan Önemi ve Üsküdar da Faaliyet Gösteren Bazı STK lar Üzerine Bir Araştırma Süleyman ÖZDEMİR, Halis BAŞEL, Hasan ŞENOCAK, Yayın Yeri: Soysal Siyaset Konferansları, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, EBSCO Özgün Makale 3 - Sivas tan Göç Edenlerin Sosyo Ekonomik Nitelikleri BAŞEL HALİS, Yayın Yeri: Soysal Siyaset Konferansları Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, ASOS Özgün Makale 4 - Unionization Unemployment and Economic Growth Case of Turkey Hakan ÇETİNTAŞ, Abdulkadir ŞENKAL, Halis BAŞEL, Yayın Yeri: Serbian Journal of Management, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, Serbian Citation Index Özgün Makale 5 - TARİŞ ve TARİŞ Pamuk Birliği Ortakları Üzerine Bir Değerlendirme Necdet BİLGİN, Halis BAŞEL, Yayın Yeri: Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - Türkiye de Nüfus Hareketlerinin ve İç Göçün Nedenleri BAŞEL HALİS, Yayın Yeri: Soysal Siyaset Konferansları Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, Asos Özgün Makale 7 - TARİŞ Üzüm İncir ve Zeytinyağı Birliği Ortakları Üzerine Bir Değerlendirme Necdet BİLGİN, Halis BAŞEL, Yayın Yeri: Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Bireysel Performansa Dayalı Ücret ve Verimlilik İlişkisi Bankacılık Sektöründe Örnek Uygulama Tahsin KARABULU, Ömer Faruk OKKA, Halis BAŞEL, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO Özgün Makale 9 - İç Göçün Sonuçları ve İşgücüne Etkisi BAŞEL HALİS, Yayın Yeri: Soysal Siyaset Konferansları Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, Asos Özgün Makale 10 - Türkiye de Nüfus ve Hayat Standartları Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Ekonometrik Analizi Hakan ÇETİNTAŞ, Halis BAŞEL, Yayın Yeri: Soysal Siyaset Konferansları, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, Asos, EBSCO Özgün Makale 11 - Eğitimin İstihdam ve Verimliliğe Etkisi Hakan ÇETİNTAŞ, Halis BAŞEL, Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, Asos, EBSCO Özgün Makale
DERSLER Lisans 2018-2019 Bireysel İş Hukuku Türkçe 3 Lisans 2018-2019 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2018-2019 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2018-2019 İŞ HUKUKU Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Sosyal Güvenlik Teorisi Türkçe 2 Lisans 2018-2019 Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Bireysel İş Hukuku Türkçe 3 Lisans 2017-2018 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2017-2018 İŞ HUKUKU Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Sosyal Güvenlik Teorisi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Bireysel İş Hukuku Türkçe 3 Lisans 2016-2017 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2016-2017 İŞ HUKUKU Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Sosyal Güvenlik Teorisi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 TOPLU İŞ HUKUKU Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Bireysel İş Hukuku Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2015-2016 İŞ HUKUKU Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sosyal Güvenlik Teorisi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 TOPLU İŞ HUKUKU Türkçe 3 Lisans 2014-2015 BİREYSEL İŞ HUKUKU Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İŞ HUKUKU Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Sosyal Güvenlik Teorisi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 TOPLU İŞ HUKUKU Türkçe 3 Lisans 2013-2014 BİREYSEL İŞ HUKUKU Türkçe 3 Lisans 2013-2014 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Sosyal Güvenlik Teorisi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 TOPLU İŞ HUKUKU Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İŞ HUKUKU I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İŞ HUKUKU II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Sosyal Güvenlik Teorisi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İŞ HUKUKU I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İŞ HUKUKU II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Sosyal Güvenlik Teorisi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2010-2011 İŞ HUKUKU I Türkçe 3 Lisans 2010-2011 İŞ HUKUKU II Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Sosyal Politika Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Sosyoloji Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Sosyal Politika Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Sosyoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ HUKUKU Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Endüstride İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 İş Hukuku, Ulusal ve Uluslararası Kuruluş ve Sözleşmeler Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Nüfus ve Sosyal Politika Sorunları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 Seminer Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Çalışma Hayatında İş Hukuku Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Endüstride İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 İş Hukuku, Ulusal ve Uluslararası Kuruluş ve Sözleşmeler Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Nüfus ve Sosyal Politika Sorunları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Seminer Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 Çalışma Hayatında İş Hukuku Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Endüstride İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 İş Hukuku, Ulusal ve Uluslararası Kuruluş ve Sözleşmeler Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Nüfus ve Sosyal Politika Sorunları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Seminer Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 İş Hukuku, Ulusal ve Uluslararası Kuruluş ve Sözleşmeler Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Nüfus ve Sosyal Politika Sorunları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 İş Hukuk, Ulusal ve Uluslararası Kuruluş ve Sözleşmeler Türkçe 2 Yüksek Lisans 2014-2015 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3