Doç.Dr. HALİS BAŞEL


MAKALELER 1 - Sivil Toplum Kuruluşları STK nın Artan Önemi ve Üsküdar da Faaliyet Gösteren Bazı STK lar Üzerine Bir Araştırma Süleyman ÖZDEMİR, Halis BAŞEL, Hasan ŞENOCAK, Yayın Yeri: Soysal Siyaset Konferansları, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, EBSCO Özgün Makale 2 - Sivas tan Göç Edenlerin Sosyo Ekonomik Nitelikleri BAŞEL HALİS, Yayın Yeri: Soysal Siyaset Konferansları Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, ASOS Özgün Makale 3 - Unionization Unemployment and Economic Growth Case of Turkey Hakan ÇETİNTAŞ, Abdulkadir ŞENKAL, Halis BAŞEL, Yayın Yeri: Serbian Journal of Management, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, Serbian Citation Index Özgün Makale 4 - TARİŞ ve TARİŞ Pamuk Birliği Ortakları Üzerine Bir Değerlendirme Necdet BİLGİN, Halis BAŞEL, Yayın Yeri: Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 5 - Türkiye de Nüfus Hareketlerinin ve İç Göçün Nedenleri BAŞEL HALİS, Yayın Yeri: Soysal Siyaset Konferansları Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, Asos Özgün Makale 6 - TARİŞ Üzüm İncir ve Zeytinyağı Birliği Ortakları Üzerine Bir Değerlendirme Necdet BİLGİN, Halis BAŞEL, Yayın Yeri: Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Bireysel Performansa Dayalı Ücret ve Verimlilik İlişkisi Bankacılık Sektöründe Örnek Uygulama Tahsin KARABULU, Ömer Faruk OKKA, Halis BAŞEL, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO Özgün Makale 8 - İç Göçün Sonuçları ve İşgücüne Etkisi BAŞEL HALİS, Yayın Yeri: Soysal Siyaset Konferansları Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, Asos Özgün Makale 9 - Türkiye de Nüfus ve Hayat Standartları Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Ekonometrik Analizi Hakan ÇETİNTAŞ, Halis BAŞEL, Yayın Yeri: Soysal Siyaset Konferansları, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, Asos, EBSCO Özgün Makale 10 - Eğitimin İstihdam ve Verimliliğe Etkisi Hakan ÇETİNTAŞ, Halis BAŞEL, Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, Asos, EBSCO Özgün Makale
DERSLER Lisans 2013-2014 BİREYSEL İŞ HUKUKU Türkçe 3 Lisans 2013-2014 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2013-2014 TOPLU İŞ HUKUKU Türkçe 3 Lisans 2012-2013 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İŞ HUKUKU Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İŞ HUKUKU II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İŞ HUKUKU Türkçe 3 Lisans 2011-2012 İŞ HUKUKU II Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2010-2011 İŞ HUKUKU Türkçe 3 Lisans 2010-2011 İŞ HUKUKU II Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Sosyal Politika Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Sosyoloji Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Çalışma Ekonomisi Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Çalışma Ekonomisi I Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Çalışma Ekonomisi II Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Sosyal Politika Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Sosyoloji Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE END. İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 KARŞILAŞTIRMALI İSTİHDAM VE İŞSİZLİK POLİTİKALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 KÜRESELLEŞME VE TÜRK ÇALIŞMA HAYATI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 TÜRKİYENİN GÜNCEL SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI Türkçe 3