Dr.Öğr. Üyesi ENGİN KARAKIŞ


BİLDİRİLER 1 - ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME METOTLARINDA AĞIRLIKLANDIRMANIN ÖNEMİ VE BİR UYGULAMA BABACAN ADEM,KARAKIŞ ENGİN,DELİBAŞ MUHAMMET BURAK (20.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: icser Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Bireysel emeklilik şirketlerinin finansal performanslarının bulanık AHP ve VİKOR yöntemleri ile analizi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARAKIŞ ENGİN (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: eyi 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Bulanık AHP ve MOORA yöntemleri ile okul öncesi eğitimi hizmet kalitesi değerlendirmesi ve anaokulu seçimi KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: eyi 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Bulanık AHP ve MOORA Yöntemleri ile Okul Öncesi Eğitimi Hizmet Kalitesi Değerlendirmesi ve Anaokulu Seçimi KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 5 - Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve VIKOR Yöntemi ile Analizi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARAKIŞ ENGİN (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 6 - Determination of the Relationship between Students''xx EconomicStatus and Their Happiness by Ordinal Logistic RegressionMethod: The Case of Cumhuriyet University. GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARAKIŞ ENGİN (25.07.2017-27.07.2017), Yayın Yeri: EconWorld2017 Paris Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Öğrencilerin Ekonomik Durumu İle Mutlu Olmaları Arasındakiİlişkinin Ordinal Lojistik Regresyon Yöntemiyle Belirlenmesi:Cumhuriyet Üniversitesi Örneği GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARAKIŞ ENGİN (25.07.2017-27.07.2017), Yayın Yeri: VI. International Conference on Economics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının Analitik Hiyerarşi Süreci ve VIKOR Metodu ile Karşılaştırılması KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (29.08.2016-31.08.2016), Yayın Yeri: Konferans Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAĞAZALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ ve ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE ANALİZİ KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: Sempozyum Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Metodu ile Karşılaştırılması GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARAKIŞ ENGİN,TÜRKAY HAKAN (09.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: International Conference on Eurasian Economies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978