Dr.Öğr. Üyesi ENGİN KARAKIŞ


BİLDİRİLER 1 - OECD ÜLKELERİNİN YATIRIM VE İŞ YAPMA GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN AHP VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KARAKIŞ ENGİN,BABACAN ADEM (27.07.2018-28.07.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-68187-5-2 2 - TÜRKİYE İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİNDE TÜKETİM HARCAMALARININ KÜMELEME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ KARAKIŞ ENGİN (27.07.2018-28.07.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-68187-5-2 3 - Bireysel emeklilik şirketlerinin finansal performanslarının bulanık AHP ve VİKOR yöntemleri ile analizi GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARAKIŞ ENGİN (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: eyi 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Bulanık AHP ve MOORA yöntemleri ile okul öncesi eğitimi hizmet kalitesi değerlendirmesi ve anaokulu seçimi KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: eyi 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Bulanık AHP ve MOORA Yöntemleri ile Okul Öncesi Eğitimi Hizmet Kalitesi Değerlendirmesi ve Anaokulu Seçimi KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 6 - GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARAKIŞ ENGİN (25.07.2017-27.07.2017), Yayın Yeri: EconWorld2017 Paris Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının Analitik Hiyerarşi Süreci ve VIKOR Metodu ile Karşılaştırılması KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (29.08.2016-31.08.2016), Yayın Yeri: Konferans Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAĞAZALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ ve ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE ANALİZİ KARAKIŞ ENGİN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: Sempozyum Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Metodu ile Karşılaştırılması GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,KARAKIŞ ENGİN,TÜRKAY HAKAN (09.09.2015-11.09.2015), Yayın Yeri: International Conference on Eurasian Economies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978