Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ


KİTAPLAR Bölüm Adı: ,FİLİZÖZ BERRİN,KOCABACAK AYŞE, Yayın Yeri: Seçkin Yayıncılık, Editör: Berrin Filizöz, Ayşe Kocabacak, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Bölüm Adı: Çalışan Gençler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği,FİLİZÖZ BERRİN,KOCABACAK AYŞE, Yayın Yeri: Seçkin Yayınları, Editör: Berrin Filizöz, Ayşe Kocabacak , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 262, ISBN: 978-975-02-3171-1, Bölüm Sayfaları: 232-262 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Yönetim ve Organizasyon Bölüm Adı: Örgütsel İletişim,FİLİZÖZ BERRİN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Editör: Atatürk Üniversitesi , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 116, ISBN: 978-975-442-937-4, Bölüm Sayfaları: 1-16 2016 Ders Kitabı Kitap Bölümü İşletme Etiği Bölüm Adı: Etik ve Etiğe İlişkin Temel Kavramlar,FİLİZÖZ BERRİN, Yayın Yeri: Beta Yayınevi, Editör: Sabuncuoğlu, Zeyyat , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 341, ISBN: 978-605-377-450, Bölüm Sayfaları: 1-38 2011 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Kitap Bölümü İşletme Etiği Bölüm Adı: İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik,FİLİZÖZ BERRİN, Yayın Yeri: Beta Yayınevi, Editör: Sabuncuoğlu, Zeyyat , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 341, ISBN: 978-605-377-450, Bölüm Sayfaları: 217-249 2011 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Kitap Bölümü Sivas Sanayi İşletmeleri ve Kriz Bölüm Adı: ,ÖNCÜL MEHMET SADIK,TAĞRAF HASAN,FİLİZÖZ BERRİN, Yayın Yeri: Seçkin Yayınevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 258, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2005 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Sivas Ticaret İşletmeleri ve Kriz Bölüm Adı: ,ÖNCÜL MEHMET SADIK,FİLİZÖZ BERRİN,TAĞRAF HASAN, Yayın Yeri: Seçkin, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 267, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2003 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü
MAKALELER 1 - İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Endüstri 4.0 : Bir Yazın Çalışması FİLİZÖZ BERRİN,ORHAN UFUK, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 2 - Girişimci Olmak ya da Olmamak: Aile İşletmelerinde 2. ve 3. Kuşağın İkilemi FİLİZÖZ BERRİN,KILIÇ ARZU, Yayın Yeri: İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus, EZB, Özgün Makale 3 - YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN İNTİBAK SORUNLARI: KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ VE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (ADAPTATION PROBLEMS OF FOREIGN STUDENTS: A RESEARCH ON FOREIGN STUDENTS AT K ERTÜRK EBRU,FİLİZÖZ BERRİN,ERDİRENÇELEBİ MERAL, Yayın Yeri: RSSStudies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD, OAJI,DRJI, GIGA, WZB Özgün Makale 4 - Mobbingin Etik İklim ve Çalışanların İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri ERDİRENÇELEBİ MERAL,FİLİZÖZ BERRİN, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 5 - Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Kimlik İlişkisi Sendikal Bağlamda Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma FİLİZÖZ BERRİN,KOPARAN EMRAH, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 6 - Hemşirelerde Etik Duyarlılık Sivas İli Merkez Kamu Hastanelerinde Bir Araştırma FİLİZÖZ BERRİN,Gülsüm Mesci,Aşcı Ayşegül,BAĞCIVAN ESMA, Yayın Yeri: İş Ahlakı Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, İndex Islamicus, ABI/INFORM(Proquest) Özgün Makale 7 - Eurasian Journal of Business and Economics Ufuk Basar,FİLİZÖZ BERRİN, Yayın Yeri: Can Ethical Leaders Heal The Wounds? An Emprical, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EconLit, EBSCO, ASOS, ARASTIRMAX , DOAJ, OAJI Özgün Makale 8 - Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurumlarına Bağlılıklarının Dğerlendirilmesi DEMİREL YELTEKİN,FİLİZÖZ BERRİN,YILDIRIM GÜLAY, Yayın Yeri: Van Tıp Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Kariyer Yönetimi Uygulamalarının İş Tatminine Etkisi Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Bir Araştırma ALPER AY FERDA,FİLİZÖZ BERRİN,ÖNCÜL MEHMET SADIK, Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - Corporate Social Responsibility A Study of Striking FİLİZÖZ BERRİN,FİŞNE MÜCAHİT, Yayın Yeri: Procedia Social and Behavioral Science, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Conference Proceedings Citation Index Özgün Makale 11 - İş Etiği ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma ERTURHAN HİLAL,FİLİZÖZ BERRİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM; ASOS Özgün Makale 12 - ÖRGÜTLERDE MOBBİNG (PSİKOLOJİK YILDIRMA) VE TÜKENMİŞLİK OLGUSU ARASINDAKİ İLİŞKİLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA FİLİZÖZ BERRİN,ALPER AY FERDA, Yayın Yeri: NWSA Social Sciences, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 13 - Sivas Sanayi İşletmelerinin Şubat 2001 Ekonomik Krizine Genel Yönetsel Tepkileri ÖNCÜL MEHMET SADIK,TAĞRAF HASAN,FİLİZÖZ BERRİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO,ULAKBİM, ASOS Özgün Makale 14 - İnsan Kaynakları Yönetiminde Uluslararası Yaklaşım Gerekliliği FİLİZÖZ BERRİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM, ASOS Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Örgütsel Stres Algısının Tükenmişlik Sendromu Aracılığıyla İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Katılım Bankası Çağrı Merkezi Çalışanları Örneği BİNGÖL DURSUN,FİLİZÖZ BERRİN,ERDİRENÇELEBİ MERAL,ERTÜRK EBRU (02.11.2018-03.11.2018), Yayın Yeri: 6. Örgütsel Davranış Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9454-22-3 2 - SAĞLAM ARI GÜLER,FİLİZÖZ BERRİN,TOSUNOĞLU NURAY (10.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: Second Mediterranean International Congress on Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - BİNGÖL DURSUN,FİLİZÖZ BERRİN,KOPARAN EMRAH,OKAN TARHAN,ÇAPKULAÇ ONUR (06.07.2017-08.07.2017), Yayın Yeri: 13th International Strategic Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - The Effect of the Usage of Strategic Management Tolls on Firm Performance: An Empirical Research on SMEs in a Developing Country BİNGÖL DURSUN,ÇAPKULAÇ ONUR,OKAN TARHAN,KOPARAN EMRAH,FİLİZÖZ BERRİN (06.07.2017-08.07.2017), Yayın Yeri: 13th International Strategic Management Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Öğretmenlik Mesleğinde Etik: Sivas İlinde Görev Yapan Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma FİLİZÖZ BERRİN,YİĞİT Ahmet Murat (20.04.2017-24.04.2017), Yayın Yeri: 26.Uluslarararası Eğitim Bilimleri Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-318-797-4 6 - Ethics in Teaching Profession: A Research on the Teachers Working in Province of Sivas FİLİZÖZ BERRİN,YİĞİT Ahmet Murat (20.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 26. International Conference on Educational Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-318-835-3 7 - YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYUM SORUNLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ VE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA FİLİZÖZ BERRİN,ERDİRENÇELEBİ MERAL,ERTÜRK EBRU (23.09.2016-25.09.2016), Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4988-04-4 8 - Girişimcilerin Sosyal Sermayelerinin Girişimcilik Performansı Üzerindeki Etkisi KOPARAN EMRAH,FİLİZÖZ BERRİN (09.10.2015-11.10.2015), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Turizm Alanında Yükseköğrenim Gören Öğrencilerin Global Turizm Kariyerine ilişkin Algılarının Belirlenmesi FİLİZÖZ BERRİN,HİLAL ERTURHAN IŞKIN,ASAN HAYDAR,IŞKIN MUSTAFA (28.05.2015-30.05.2015), Yayın Yeri: I.EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS: CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-615-9119-15-3 10 - Öğrenilmiş Güçlülük ve Whistleblowing İlişkisi:Sağlık Çalışanları Örneği FİLİZÖZ BERRİN,KELEŞ HATİCE NECLA,Özkan Tuba Kıral,Şahin İdris (06.11.2014-08.11.2014), Yayın Yeri: 2. Örgütsel Davranış Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Business Ethics from the Point of View of Corporate Social Responsibility in Strategic Management ÖNCÜL MEHMET SADIK,FİLİZÖZ BERRİN,BOLAYIR BANU (10.05.2013-11.05.2013), Yayın Yeri: International Conference on Economic and Social Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Business Ethics fom the Point of View of Corporate Social Responsibility in Strategic Management ÖNCÜL MEHMET SADIK,FİLİZÖZ BERRİN,BOLAYIR BANU (10.05.2013-11.05.2013), Yayın Yeri: International Conference on Economic and Social Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-9958-834-23-3 13 - Yeşil Dönüşümün İnsan Kaynaklarına Yansımaları: Yeşil Yakalı Çalışanlar ve Yeşil Takımlar FİLİZÖZ BERRİN,KOCABACAK AYŞE (02.05.2013-04.05.2013), Yayın Yeri: 12. Ulusal işletmecilik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Engelli İstihdamı Konusundaki Tutumların BelirlenmesineYönelik Sivas İlinde Bir Araştırma FİLİZÖZ BERRİN (24.05.2012-26.05.2012), Yayın Yeri: 20.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - İş Güvenliği İkliminden İş Güvenliği Kültürüne: Sivas İlinde Faaliyet Gösteren Bir Sanayi İşletmesinde İş Güvenliği İklimini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma:Sivas İlinde Faaliyet Gösteren Bir Sanayi İşletmesinde İş Güvenliği İklimini Belirlemeye Yönelik FİLİZÖZ BERRİN,KOCABACAK AYŞE (10.05.2012-12.05.2012), Yayın Yeri: 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Yükselen Trend: Kadın Girişimciliği ve Sivas İlinde Kadın Girişimciliği Üzerine Bir Araştırma FİLİZÖZ BERRİN (02.05.2012-04.05.2012), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2018 Örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık, örgütsel sinizm ve örgütsel intikam üzerine etkisi: Sivas cumhuriyet üniversitesi sağlık hizmetleri uygulama ve araştırma hastanesinde bir araştırma HİLAL ERTURHAN IŞKIN Doktora 2017 Kurumsallaşma düzeyinin rekabet üstünlüğü ve markalaşma üzerine etkisi: Sivas sanayi işletmeleri üzerine bir araştırma MUSTAFA IŞKIN Yüksek Lisans 2017 Stratejik insan kaynakları yönetiminin çalışanların performans algısı üzerine etkisi: Plastik üretim işletmesinde bir araştırma EMİNE KILIÇ Yüksek Lisans 2016 Örgüt kültürü ve inovasyon etkileşiminin firma performansına etkisi: Sivas ilinde bir araştırma SUNA ARSLAN Yüksek Lisans 2016 Sivas İlinde Dezavantaj Gruplara Yönelik Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Gülseren Büyükyıldız Yüksek Lisans 2016 Girişimcilik ve Girişimciliğin Finansmanında Yeni Bir Yaklaşım: Melek Yatırımcılık Gamze Ocak Yüksek Lisans 2016 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yaşanan Sorunları: Sivas İli KOBİ'leri Üzerine Bir Araştırma Özlem Yılmaz Yüksek Lisans 2016 Çalışma hayatında kadın çalışanların karşılaştıkları sorunlar: Cinsiyet ayrımcılığına ilişkin bir araştırma BETÜL YÜKSEL Yüksek Lisans 2015 Örgütlerde mobbing ve bir alan araştırması DUYGU ŞAHİN Yüksek Lisans 2015 Hastane Örgütlerinde Etik ve Mahremiyet Yavuz Borazan Yüksek Lisans 2015 Türkiye'de Kamu Görevlileri Sendikacılığı: Cumhuriyet Üniversitesi İdari Personeline Yönelik Bir Araştırma Muhammet Öztürk Yüksek Lisans 2014 İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve İş Güvenliği: Bir Uygulama Erdi Kömürlüoğlu Yüksek Lisans 2014 Hastanelerde Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamaları Arzu Akkaya Yüksek Lisans 2013 Yetenek yönetimi ve bankacılık sektöründe bir alan araştırması: Sivas ili örneği İFAKAT MUSLU Yüksek Lisans 2011 İş etiği ve bankacılık sektöründe bir araştırma HİLAL ERTURHAN Yüksek Lisans 2010 İşletmelerde güven kavramı ve bir otel işletmesinde araştırma MURAT DURGUN Yüksek Lisans 2010 Örgütlerde Yıldırma ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama Burcu Pekgöz Yüksek Lisans 2008 Özelleştirme ve Türkiye kömür işletmeleri kurumu çalışanlarının özelleştirmeye yaklaşımları ATİLA ALTUN Yüksek Lisans 2006 İş hayatında duygusal zeka ve Sivas ili bankacılık sektöründe bir alan araştırması BEDRİYE GÖKÇE